ดาวน์โหลดฟรี Global Blockchain Survey 2021 จาก Deloitte

Deloitte หนึ่งในบิ๊กโฟร์ด้านการตรวจสอบบัญชี ออกรายงาน Global Blockchain Survey 2021 ซึ่งรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติและการลงทุนทางด้าน Blockchain และสินทรัพย์ดิจิทัลในปี 2021 นี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานไปศึกษาได้ฟรี

Global Blockchain Survey 2021 เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 10 ประเทศชั้นนำในทุกๆ ภูมิภาคทั่วโลก รวมทั้งสิ้น 1,280 ผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้าน FSI ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึง 10 เมษายน ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการวิจัยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาพรวมของทัศนคติและการลงทุนใน Blockchain และสินทรัพย์ดิจิทัล สะท้อนให้เห็นถึงความคิดเห็นและมุมมองของ Blockchain และสินทรัพย์ดิจิทัลในหลากหลายมิติ รวมไปถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตลาด

รายงานฉบับนี้มีความยาวรวม 28 หน้า โดยเนื้อหาประกอบด้วย

  • การพลิกโฉม (Disruption) ในบริการด้านการเงิน (Financial Servcies)
  • จากความเป็นกายภาพสู่ความเป็นดิจิทัล
  • อนาคตของสินทรัพย์ดิจิทัลและหน้าที่ของสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต
  • จากความเป็นดิจิทัลสู่อนาคตด้านการเงิน
  • ผลกระทบของสินทรัพย์ดิจิทัล
Deloitte_Global_Blockchain_Survey_2021


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

TechTalk Webinar : HPE ProLiant DX : The Best choice for Nutanix Hybrid Cloud Solutions

VST ECS ร่วมกับ Nutanix และ HPE ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “HPE ProLiant DX : The Best choice for …

Red Hat ออก RHEL 8.7 และ 9.1 เวอร์ชัน Beta

Red Hat ได้ประกาศออก RHEL เวอร์ชันเบต้นของ 8.1 และ 9.1 แล้วโดยมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจดังนี้