ดาวน์โหลดฟรี Global Blockchain Survey 2021 จาก Deloitte

Deloitte หนึ่งในบิ๊กโฟร์ด้านการตรวจสอบบัญชี ออกรายงาน Global Blockchain Survey 2021 ซึ่งรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติและการลงทุนทางด้าน Blockchain และสินทรัพย์ดิจิทัลในปี 2021 นี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานไปศึกษาได้ฟรี

Global Blockchain Survey 2021 เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 10 ประเทศชั้นนำในทุกๆ ภูมิภาคทั่วโลก รวมทั้งสิ้น 1,280 ผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้าน FSI ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึง 10 เมษายน ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการวิจัยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาพรวมของทัศนคติและการลงทุนใน Blockchain และสินทรัพย์ดิจิทัล สะท้อนให้เห็นถึงความคิดเห็นและมุมมองของ Blockchain และสินทรัพย์ดิจิทัลในหลากหลายมิติ รวมไปถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตลาด

รายงานฉบับนี้มีความยาวรวม 28 หน้า โดยเนื้อหาประกอบด้วย

  • การพลิกโฉม (Disruption) ในบริการด้านการเงิน (Financial Servcies)
  • จากความเป็นกายภาพสู่ความเป็นดิจิทัล
  • อนาคตของสินทรัพย์ดิจิทัลและหน้าที่ของสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต
  • จากความเป็นดิจิทัลสู่อนาคตด้านการเงิน
  • ผลกระทบของสินทรัพย์ดิจิทัล
Deloitte_Global_Blockchain_Survey_2021


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

แจกฟรี Ebook ‘Python for Geeks’

สำหรับแฟนๆนักพัฒนาภาษา Python วันนี้มี Ebook ในระดับผู้ใช้งานขั้นสูงมาแนะนำครับ

TechTalk Webinar : Defense in Depth – Ransomware Ready with Commvault

VSTECS ร่วมกับ Computer Union และ Commvault ขอเชิญผู้สนใจในสายงาน IT ทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "Defense in Depth - Ransomware Ready with Commvault" โดยท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโซลูชันการป้องกันข้อมูลจากแรนซัมแวร์เพื่อทำให้ระบบขององค์กรเป็นไปตามแนวทาง Defense in Depth งานจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 - 15.30 น. มีกำหนดการลงทะเบียนดังนี้