SUSE by Ingram

[Guest Post] CU-as-a-Service จัดโปรแรง บริการติดตั้งระบบสำรองข้อมูล Data Management Solutions

CU-as-a-Service มีทีมออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาในการดูแลข้อมูลให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย และสามารถทำได้หลากหลายแบรนด์ หลายแพลตฟอร์ม ได้จัดโปรโมชันราคาพิเศษสำหรับให้คำปรึกษาในการออกแบบระบบสำรองข้อมูลและรวมถึงให้บริการติดตั้งอีกด้วย สนใจติดต่อ คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน

ปัจจุบันเป็นยุคของ Disruption Economy ซึ่งเป็นยุคที่มีเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทุกองค์กรจึงต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นข้อมูล หรือ Data จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการนำไปวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในปัจจุบันและอนาคต ยกตัวอย่างเช่น เรานำข้อมูลสถิติมาทำการวิเคราะห์เพื่อการลงทุนต่าง ๆ หรือทำให้เราเข้าใจผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น และยิ่งในปัจจุบันปริมาณข้อมูล หรือ Data มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกวัน ซึ่งเราจำเป็นต้องมี Solution เข้ามาบริหารจัดการข้อมูล Data management ในหลากหลายรูปแบบเช่น การทำ Backup Data, Data Archive, Snap short ,data encryption และการทำ Data life cycle management ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะช่วยให้เราลดความเสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูลได้ และยังสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างสะดวก โดยลดความซับซ้อน ซึ่งจะมีผลต่อระยะเวลาในการ backup ข้อมูลรวมไปถึงการ recovery ข้อมูล

ระบบการสำรองข้อมูลมีความสำคัญมาก เพราะสามารถลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของข้อมูลในกรณีต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงจากอัคคีภัย ภัยพิบัติ หรือภัยคุกคามจาก Ransomware ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในปัจจุบัน

เนื่องด้วยรูปแบบการดำเนินธุรกิจเป็นแบบ New Normal ดังนั้นรูปแบบของ สำรองข้อมูล จำเป็นต้องรองรับทั้งแบบเก่า (สำรองข้อมูลไว้ในองค์กร) และแบบใหม่ (สำรองข้อมูลไว้นอกองค์กร)

โดยทางเรา Computer Union เป็นตัวแทนจำหน่ายแล ะเป็นผู้ให้บริการก่อนและหลังการขาย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูล รวมถึงการสำรองข้อมูลในระบบต่าง ๆ จึงได้จัดโปรโมชันราคาพิเศษสำหรับให้คำปรึกษาในการออกแบบระบบสำรองข้อมูลและรวมถึงให้บริการติดตั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

VDO : Backup Solution (Commvault) >>> https://youtu.be/EXpWGj5__fE

VDO : Backup Bare Metal >>> https://youtu.be/YZHqh7QkohM

สนใจใช้บริการติดต่อ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด

Email: cu_mkt@cu.co.th  or Tel : 02 3116881 # 7151,7156,7158

หรือติดต่อ email : nopadon@cu.co.th / Tel  064-798-9551

เขียนโดย นพดล จันทร์เอี่ยม , System Engineer , Computer Union Co.,Ltd

About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Allied Telesis Net.Campus Webinar: 3 คอร์สอบรมฟรีด้าน Network Visualization, Network Operations และ WLAN Troubleshooting

Allied Telesis เปิดคอร์สอบรมออนไลน์ Net.Campus Webinar 3 หลักสูตรทางด้าน Network Visualization, Network Operations และ WLAN Troubleshooting ในวันที่ 11, …

เสริมเกราะป้องกันด้าน Cybersecurity แบบครบวงจรกับ G-Able

เมื่อโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและใช้บริการด้านข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่จำกัดสถานที่และเวลา ในขณะเดียวกันข้อมูลที่อยู่ในระบบก็ตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการถูกโจมตี ขโมย หรือถูกทำลายได้เช่นกัน ซึ่งภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้นมีแต่จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) จึงเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาไปพร้อมกับความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีนั้นเอง