CompTIA IT Fundamentals และ Cloud Essentials พร้อมสอบภาษาไทยแล้ว

ข่าวดีสำหรับชาว IT ไทยนะครับ ตั้งแต่วันนี้ (2 พฤษภาคม 2017) เป็นต้นไป CompTIA ได้เปิดสอบใบรับรอง 2 หลักสูตรระดับพื้นฐาน ได้แก่ IT Fundamentals และ Cloud Essentials เป็นภาษาไทยแล้ว บุคคลทั่วไปที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สามารถลงทะเบียนสอบวัดระดับได้ทันที

เรียกได้ว่าเป็นสถาบันทางด้าน IT ระดับโลกแห่งแรก ที่เปิดสอบใบรับรองเป็นภาษาไทย ซึ่งการสนับสนุนนี้จะช่วยขจัดปัญหาเรื่องข้อจำกัดด้านภาษาแก่ชาวไทยทุกคน และช่วยให้คนรุ่นใหม่สามารถทดสอบตนเองและใช้ใบรับรองเป็นตัวเบิกทางในการทำงานสาย IT ได้ง่ายยิ่งขึ้น

“CompTIA ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้าน Digital Literacy เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในยุค Thailand 4.0 จึงได้ทำการแปลหลักสูตรพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ IT Fundamentals และ Cloud Essentials เป็นภาษาไทย เพื่อให้ชาวไทยทุกคนสามารถสอบวัดระดับตนเองได้โดยไม่มีกำแพงเรื่องภาษามาขัดขวาง พร้อมปูทางให้พร้อมทำงานในบริษัทยุค Digital” — Dr.h.c. Charles Singh, Country Manager, CompTIA กล่าว

หลักสูตรที่เปิดสอบเป็นภาษาไทย ณ ตอนนี้มี 2 หลักสูตร ซึ่งเป็นระดับ Entry Level เหมาะสำหรับบุคคลสาย IT และบุคคลทั่วไปที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ได้แก่

  • CompTIA IT Fundamentals – ใบรับรองพื้นฐานทางด้านเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมไปถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

  • CompTIA Cloud Essentials – ใบรับรองพื้นฐานทางด้านโซลูชัน Cloud Computing สำหรับธุรกิจและ IT

ทั้งนี้ ขณะสอบ ผู้เข้าสอบสามารถเลือกเปลี่ยนภาษาของโจทย์เป็นภาษาอังกฤษได้ เพื่อป้องกันความกำกวมหรือไม่ชัดเจนด้านภาษา

นอกจากการสอบใบรับรองระดับพื้นฐานเป็นภาษาไทยแล้ว CompTIA ยังได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จัดอบรมและสอบใบรับรองระดับสูง ได้แก่ Network+, Security+, Project+, Cloud+ และอื่นๆ ฟรีเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรชาว IT ไทย และกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการมีใบรับรองระดับสากล ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสในการทำงานร่วมองค์กรขนาดใหญ่หรือบริษัทระดับนานาชาติได้ง่ายยิ่งขึ้น (ดูรายละเอียดหลักสูตรอบรมของปี 2017 ได้ที่ https://www.techtalkthai.com/depa-ert-comptia-and-oracle-training/ แต่คาดว่าปีนี้คนสมัครเต็มเรียบร้อยแล้ว)

“นอกจากการสอบใบรับรองทั้ง 2 สูตรนี้ ทาง CompTIA ยังมีแผนที่จะเปิดสอบหลักสูตรระดับ Entry Level อื่นๆ เป็นภาษาไทยอีก ซึ่งต้องรอดูความต้องการของตลาดในยุค Digital ต่อไป แต่หลักสูตรระดับ Professional Level เช่น Network+, Security+ หรือ CSA+ ผมแนะนำว่าควรสอบเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากการทำงานในระดับที่สูงขึ้น ภาษาอังกฤษถือเป็นสิ่งสำคัญมาก” — Dr.h.c. Charles กล่าว


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

กลุ่ม RansomHouse ได้กล่าวอ้างถึงการโจรกรรมข้อมูล 450GB จาก AMD

บริษัท AMD ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่ปฏิบัติการโดยกลุ่มอาชญากรทางไซเบอร์ RansomHouse เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทำให้ข้อมูล 450GB สูญหาย  

CISA ออกคู่มือแนะความมั่นคงปลอดภัยบนคลาวด์

CISA ได้จัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของหน่วยงานในสหรัฐฯ แต่จากเนื้อหาแล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้อ้างอิงกับองค์กรส่วนใหญ่ได้ครับ