Cisco เผยรายชื่อผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากช่องโหว่ OpenSSL พร้อมเตรียมออก Patch

หลังจากที่ OpenSSL ออกมาประกาศช่องโหว่ที่อาจทำให้ถูกโจมตี Denial of Service (DoS) ได้นั้น Cisco ก็ออกมาประกาศรายชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบและไม่ได้รับผลกระทบทันที เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถระมัดระวังตัวได้ในเวลานี้ และคอยเตรียมตัว Update Patch สำหรับอุดช่องโหว่ OpenSSL ในระยะเวลาอันใกล้

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

สำหรับใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Cisco ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบรายการของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบทันทีที่ http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20151204-openssl เลยนะครับ

ก็ถือเป็นการโต้ตอบที่ดีของทาง Cisco เมื่อมีปัญหาทางด้าน Security ในลักษณะนี้ครับ

ที่มา: http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20151204-openssl


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Black Hat Asia 2023] ทำลายห่วงโซ่: มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

ยินดีต้อนรับสู่มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์ หัวข้อนี้ถูกนำเสนอโดยนักวิจัยด้านความปลอดภัยชื่อ Yakir Kadkoda และ Ilay Goldman จาก Aqua Security ซึ่งมีประสบการณ์มากมายในงานด้าน Red Team พวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับช่องโหว่ที่แฝงตัวอยู่ในช่วงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เผยถึงความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญในการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

[Black Hat Asia 2023] สรุป Keynote วันที่ 1 เรื่อง “เตรียมตัวสำหรับการเดินทางอันยาวนานเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล”

ข้อมูลถือเป็นปัจจัยที่ 5 ของการผลิต และความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ก็ได้รับการจัดอันดับให้มีความสำคัญสูงสุดโดยรัฐบาลทั่วโลก ในประเทศจีน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูล เช่น “กฎหมายความปลอดภัยของข้อมูล” และ “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ได้รับการประกาศใช้และมีผลบังคับใช้ในปี 2565 …