Cisco ACI 5.0 ออกแล้ว!

Cisco ได้ประกาศออก ACI เวอร์ชัน 5.0 โดยมีการเพิ่มความสามารถในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ Multi-cloud Deployment, Day2 Operation และ Service Provider เพื่อรองรับ 5G

ACI 5.0 ได้เพิ่มความสามารถในหลายแง่มุมดังนี้

1.) เพิ่มความสามารถให้ Service Provider รองรับ 5G ได้ไม่มีสะดุด

เนื่องจากว่าการอุปกรณ์มือถืออยู่ใกล้กับจุดรับสัญญาณกว่าที่เคย ทำให้เกิดความต้องการประมวลผลที่ Edge ซึ่ง ACI 5.0 จะช่วยให้ Service Provider สามารถตอบโจทย์ได้ดังนี้

 • รองรับการทำ Segment Routing MPLS และ EVPN Handoff
 • สามารถจับคู่ระหว่างแอปพลิเคชัน 5G และ Transport Slice เพื่อตอบโจทย์ SLA ได้อย่างตรงความต้องการ
 • สามารถขยายการรองรับ 1,000 Application Slice ระหว่าง DC (Data Center) และการเครือข่ายด้วย BGP EVPN Peering เดียว
 • ทำ ACI Multisite Orchestrator (MSO) SR-MPLS Policy ระหว่าง Cloud Site ต่างๆ ของผู้ให้บริการได้จากศูนย์กลางอย่างอัตโนมัติ
aci segment routing

2.) ด้านการใช้งานแบบ Multi-Cloud Deployment

 • รองรับ AWS Transit Gateway ด้วยการโปรแกรมการเลือกเส้นทางอัตโนมัติบน TGW Routing-table สำหรับทุกรูปแบบการผสมผสานของ East-West และ North-South
 • รองรับการทำ Segmentation และ Multi-tenancy ตอบโจทย์ระดับองค์กร
 • ทำ Policy L4-L7 ได้อัตโนมัติรองรับ Load Balancer และ Third-party Firewall
 • เปิดเชื่อมต่อประสิทธิภาพสูงระหว่าง AWS VPC และระหว่าง Azure Virtual Network ได้อัตโนมัติ
 • รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการเชื่อมต่อระหว่าง On-premise ไป Public Cloud หรือระหว่าง Public Cloud ด้วยกันเองได้อย่างอัตโนมัติ
ACI Integration with AWS Transit Gateway

3.) เพิ่มความสามารถด้านการปฏิบัติงานของลูกค้า

 • พร้อมใช้งาน 400G ของ Nexus 9508
 • ทำ RBAC ตาม Leaf ได้
 • รองรับ Leaf ได้ถึง 500 ต่อไซต์ในการทำ Multi-Pod DC และ 15 Virtual DC ใน vCenter
 • รองรับ Containerized Workload เช่น ACI-CNI กับ OpenShift 4.3 บน OpenStack, AWS, Docker Enterprise release 3 รวมถึง ACI Neutron Plugin ยังรองรับ Openstack บน Bare Metal Server 
 • เพิ่ม RBAC สำหรับ Multi-tenancy และ 2-Factors Authentication จาก DUO รวมถึงสามารถสร้าง Endpoint Security Group (ESG) ได้อย่างยืดหยุ่นที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจับกลุ่ม Endpoint ได้ตามคุณสมบัติของ L3 และแยกออกจาก Bridge Domain ได้อิสระ 

4.) Day2 Operation

 • สามารถใช้ Network Insights ไปติดตามและแก้ปัญหาอุปกรณ์ที่กระจายกันในแต่ละ Geography ได้
 • แก้ปัญหาได้ด้วยความสามารถ Anomaly Detection ได้บนโปรโตคอล PIM, IGMP และ IGMP Snooping control plan
 • ปรับแต่งหน้า Dashboard ได้
 • Integrate กับ AppDynamics ทำให้ติดตามปัญหาเครือข่ายได้รวดเร็ว โดยอาศัยความเชื่อมโยงของข้อมูล Telemetry ของ Network และ Application
 • มีหน้า Topology Views (Beta)

ที่มาและเครดิตรูปภาพ : https://blogs.cisco.com/datacenter/cisco-application-centric-infrastructure-cisco-aci-5-0-for-the-changing-world


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Cisco เปิดตัว Catalyst 9200CX Switch ขนาดเล็ก

Cisco เปิดตัว Catalyst 9200 Switch ขนาดเล็ก ระบายความร้อนแบบ Fanless มาพร้อม 3 รุ่นย่อย

Arm เปิดตัว CPU และ GPU สำหรับอุปกรณ์พกพาใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย

Arm เปิดตัว CPU และ GPU สำหรับอุปกรณ์พกพาใหม่ ในรุ่น Flagship และ Premium เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย