maveir

ควันหลงจากงาน Telecoms World Asia 2022 เสวนาแบบ Exclusive กับผู้บริหาร Mavenir

Mavenir หนึ่งในผู้จัดแสดงบูธและผู้ร่วมบรรยายในหัวข้อ ‘Innovation, Deployment and Reality for Open RAN Architecture’ ด้วยวิสัยทัศน์ในการสร้างอนาคตของเครือข่ายแบบอัตโนมัติที่ทำงานบนซอฟต์แวร์เพียงเครือข่ายเดียวซึ่งทำงานบนคลาวด์ใดๆ ในฐานะผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เครือข่ายระบบคลาวด์แบบ end-to-end โดยมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงวิธีที่โลกเชื่อมต่อกัน เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายซอฟต์แวร์สำหรับผู้ให้บริการและองค์กรด้านการสื่อสารมากกว่า 250 รายในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งให้บริการมากกว่า 50% ของผู้ใช้บริการทั่วโลก

Read More »