KnowBe4

TechTalk Webinar : แนวทางการสร้าง Security Culture ให้แก่องค์กร

TechTalkThai ขอเรียนเชิญผู้ปฏิบัติงานในสายไอทีและ Security ทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมานออนไลน์ในหัวข้อ "แนวทางการสร้าง Security Culture ให้แก่องค์กร" โดย KnowBe4 ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชันในการสร้าง Security Awareness ให้แก่องค์กรทั่วโลก และในหัวข้อนี้ท่านจะได้รับฟังแนวคิดที่ KnowBe4 นำเสนอเพื่อนำไปปรับใช้สร้าง Security Culture ให้เกิดขึ้นได้จริง โดยงานครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 14.00 - 15.30น.

Read More »