Kemp

Application Experience คือจุดสูงสุด ตราบเท่าที่มีความมั่นคงปลอดภัย

ปัจจุบันนี้ ความต่อเนื่องของธุรกิจขึ้นกับว่าแอปพลิเคชันพร้อมใช้งานหรือไม่เป็นสำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งพนักงานและลูกค้าต่างเป็นกังวลไม่ต่างกัน ฝ่าย IT ถูกกดดันให้จัดเตรียมแอปพลิเคชันที่มีทั้ง Experience และ Security ที่ดี แต่ความซับซ้อนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น ณ Edge และ Cloud กลับสร้างภาระเพิ่มเติมให้แก่ผู้ดูแลระบบ ที่ต้องคอยจัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีมาสร้างสมดุลย์ให้แก่แอปพลิเคชันโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย

Read More »

เพื่อสร้าง Security ให้ธุรกิจ Network Visibility เป็นสิ่งจำเป็น

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ การหันไปใช้ระบบ Cloud และการทำงานจากภายนอกสถานที่ได้ถูกเตรียมความพร้อมและพัฒนาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการทำงานสมัยใหม่ อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังของความสะดวกสบายและความง่ายในการทำงานนี้ คือ ฝันร้ายของเหล่าผู้ดูแลระบบเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น และสิ่งผิดปกติก็มักจะเกิดบ่อยซะด้วย

Read More »