Bromium

รายงานแนวโน้มการโจมตีเผย Malvertising กลายเป็นภัยคุกคามยอดฮิตแบบใหม่บนเว็บไซต์

Bromium, Inc. ผู้ให้บริการโซลูชันป้องกันการเจาะระบบชั้นนำของโลก ได้เปิดเผยรายงาน Endpoint Exploitation Trends 1H 2015 ซึ่งเป็นรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยบนเว็บไซต์และซอฟต์แวร์ โดยไฮไลท์สำคัญระบุว่า มากกว่าร้อยละ 50 ของมัลแวร์โฆษณา หรือ Malvertising ได้แอบแฝงอยู่ในเว็บไซต์ประเภทข่าวและบันเทิงโดยที่เจ้าของเว็บไซต์ไม่รู้ตัว การโจมตีบน Flash เพิ่มสูงขี้นจาก 6 เดือนก่อนถึง 60% และอัตราการเติบโตของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) เพิ่มขึ้นจากปี 2013 ถึง 2 เท่า

Read More »