BlueJeans

[Guest Post] PlanetComm จัดโปรโมชั่น รับมือ COVID-19 ด้วย Work from home เริ่มต้น 1,250 บาท/เดือน ทดลองใช้ฟรี 90 วัน!

ด้วยวิกฤติการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน หลายบริษัทได้ปรับกระบวนการทำงานเป็น “การทำงานที่บ้าน” (Work from home) เพื่อรับมือกับวิกฤติไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามแคมเปญของรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ ปัจจุบันมีอุปกรณ์หรือแพลตฟอร์มสำหรับการ Work from home หลากหลายมากขึ้น มีทั้งแบบฟรี และ ไม่ฟรี ซึ่งมีข้อจำกัดและคุณสมบัติต่างกัน

Read More »