การทดสอบและ Qualification สายสัญญาณเครือข่ายอย่างมืออาชีพ ด้วย Fluke Networks Cable IQ

ในยุค Digital Transformation องค์กรมีความต้องการระบบเครือข่ายที่มีความเร็วในการเชื่อมต่อสูงขึ้นกว่าเดิม ความเร็วขึ้นต่ำของการออกแบบระบบเครือข่ายในปัจจุบัน คือ 1000BASE-T อย่างไรก็ตาม การติดตั้งสายเคเบิลที่ไม่ได้คุณภาพนั้นอาจทำให้ระบบเครือข่ายไม่สามารถให้บริการด้วยความเร็วตามที่กำหนด การทดสอบและ Qualification ของสายเคเบิลจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าระบบเครือข่ายพร้อมให้ประการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

บริษัทและผู้ติดตั้งสาย LAN หลายแห่งเลือกใช้วิธีการทดสอบด้วย LED ซึ่งไม่เพียงพออีกต่อไป เนื่องจากการทดสอบด้วย LED ครอบคลุมเฉพาะความต่อเนื่อง (Continuity), การเข้าหัวสาย (WireMap) และการขาดหรือซ็อตของสาย LAN เท่านั้น แต่ไม่สามารถบอกถึงระยะขาดหรือซ็อตของสาย LAN ได้ อีกทั้งยังไม่สามารถบอกได้ว่าสาย LAN ที่ทำการติดตั้งสามารถที่จะรองรับความเร็วระบบเครือข่ายแบบใดได้บ้าง เช่น 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-TX

นอกจากนี้ ในกรณีที่สาย LAN ที่ติดตั้งมีปัญหาอันเนื่องมาจากประสิทธิภาพของตัวสาย LAN เอง ไม่ว่าจะเป็น สายไม่มีคุณภาพ, สายมีความยาวมากเกินไปจนก่อให้เกิดการลดทอนของสัญญาณ (Insertion Loss), การดึงสายด้วยแรงดึงมากเกินไป หรือการต่อสายที่ไม่ถูกวิธี เช่น การนำสายมาต่อกันเหมือนสายไฟฟ้า เหล่านี้ การทดสอบด้วย LED ก็จะไม่สามารถตรวจจับได้อีกด้วย

เพราะฉะนั้น การ Qualification สาย LAN จึงมีความจำเป็นอย่างย่ิง เพื่อที่จะตรวจสอบระบบสายสัญญาณที่ทำการติดตั้งว่าสามารถรองรับความเร็วระบบเครือข่ายแบบใดได้บ้างทั้งยังช่วยระบุถึงสาเหตุของปัญหาในกรณีที่สาย LAN ไม่สามารถรองรับความเร็วของระบบเครือข่ายได้ตามที่กำหนด เช่น Signal Loss, Return Loss, NEXT รวมไปถึงคู่สายและระยะที่เป็นปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ยังออกรายงานผลการทดสอบให้กับทางผู้ว่าจ้างได้อีกด้วย

CableIQ เครื่องทดสอบและ Qualification ของสายสัญญาณเครือข่าย

Fluke Networks ผู้ให้บริการเครื่องมือสำหรับทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกศ์ชั้นนำ จึงได้ออกแบบเครื่องทดสอบสายเคเบิลรุ่น Cable IQ สำหรับตรวจสอบและ Qualification สาย LAN โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถรองรับการทดสอบสายเคเบิลที่ทำการติดตั้งภายในอาคารบ้านเรื่อง, หน่วยงานขนาดเล็ก, ขนาดกลาง, กลุ่มบริษัทที่รับติดตั้งระบบสาย LAN, Cable TV, ระบบกล้องวงจรปิดทั้งแบบ IP และ Analog รวมไปถึงหน่วยงานที่ทำการติดตั้งและบำรุงรักษาสายสัญญาณภายในองค์กร

คุณสมบัติเด่นของ Cable IQ

  • รองรับการทดสอบได้ทั้งสาย LAN, สายโทรศัพท์และสาย Coaxial
  • ตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการของพอร์ตได้ เช่น ถ้าปลายสายต่ออยู่กับ Switch ก็จะแสดงผลเป็นความเร็วของ Switch, ถ้าปลายสายไม่ได้ต่ออยู่กับ Switch ก็จะแสดงผลเป็นความยาวสาย, ถ้าสายขาดหรือช็อตก็จะแสดงผลเป็นระยะขาดหรือซ็อตของสาย เป็นต้น
  • ตรวจสอบความยาวสาย, ระยะขาด และระยะซ็อต
  • ตรวจสอบสายสัญญาณที่ติดตั้ง สามารถรองรับความเร็ว 10/100/1G ได้หรือไม่
  • แสดงถึงคู่สาย, ระยะ และสาเหตุที่เกิดจากประสิทธิภาพของสายเคเบิลได้
  • ค้นหาปลายสายด้วยการกระพริบพอร์ตของ Switch และส่งโทน เพื่อหาคู่สายด้วยเสียงโดยใช้อุปกรณ์เสริมรุ่น MT-8200-63A
  • บันทึกและทำรายงานผลการทดสอบได้ถึง 250 ผลการทดสอบ

สนใจดาวน์โหลดเอกสารในรายละเอียดเชิงเทคนิคและการใช้งาน: การทดสอบและ Qualification สายสัญญาณเครือข่าย

อีกครั้งกับโปรโมชันแห่งปีจาก Fluke Networks


สั่งซื้อเครื่องทดสอบและ Qualification สายสัญญาณเครือข่าย Cable IQ 100 Qualification Tester วันนี้ แถมฟรี MT-8200-60-KIT โทนเนอร์และโพรบตรวจสอบสายเคเบิล จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2017 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อสั่งซื้อ Cable IQ ได้ที่บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด คุณสมเกียรติ์ อีเมล somkiat@measuretronix.com หรือคุณมนตรี อีเมล montree@measuretronix.com

เจ้าของบทความ: สมเกียรติ์ นิยมวัน


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

แนะนำ SAP S/4HANA Cloud Public Edition: ทางเลือกใหม่ในการใช้ ERP ที่ครอบคลุมทุกความสามารถ ด้วยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม

  แนวโน้มของการใช้ Cloud ERP แทนระบบ ERP แบบดั้งเดิมนั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะในแง่ของธุรกิจองค์กรนั้นสามารถลดทั้งค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นโครงการ ERP, การดูแลรักษาระบบ IT Infrastructure ลงได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ความสามารถใหม่ๆ บนระบบ …

รู้จัก 7 นวัตกรรม Wi-Fi ที่นำ RUCKUS มุ่งสู่การเป็น  Leader, Top Innovator และ Top Implementor ด้าน Campus Wireless LAN Networking จากการสำรวจของ ABI Research

หลังจากที่ ABI Research ได้เผยแพร่รายงาน ABI RESEARCH COMPETITIVE RANKING – WLAN FOR CAMPUS AREA NETWORKS ออกมา …