พบมัลแวร์ BotenaGo พุ่งเป้าโจมตี Router และอุปกรณ์ IoT

พบมัลแวร์ BotenaGo พุ่งเป้าโจมตี Router และอุปกรณ์ IoT

นักวิจัยทางด้านความมั่นคงปลอดภัยจาก AT&T Alien Labs เผยข้อมูลมัลแวร์ตัวใหม่ BotenaGo ที่พัฒนาขึ้นจากภาษา Golang มีความสามารถในการโจมตีเป้าหมายด้วยวิธีการต่างๆมากกว่า 30 รูปแบบ สามารถสร้าง Backdoor เพื่อคอยรับคำสั่งในการโจมตีได้ เป้าหมายหลักของ BotenaGo คือการโจมตีอุปกรณ์ Router ที่ใช้งาน Embedded Linux และอุปกรณ์ IoT ที่มีช่องโหว่

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบอย่างละเอียด มัลแวร์ตัวนี้อาจอยู่ในช่วงการเริ่มต้นพัฒนาเท่านั้น เนื่องจากยังไม่พบการเชื่อมต่อหลักที่ส่งไปยัง Command-and-control Server คาดว่าเป็นมัลแวร์ที่อยู่ในตระกูลเดียวกับมัลแวร์ Mirai โดยผู้ไม่หวังดีอาจมีการปรับเปลี่ยนการทำงานเพียงเล็กน้อย เพื่อให้สามารถโจมตี OS ประเภทอื่นได้อีก เนื่องจากถูกพัฒนาด้วยภาษา Golang อยู่แล้ว

ผู้ดูแลระบบจึงควรทำการอัปเดตซอฟต์แวร์และ Patch ความปลอดภัยให้กับ Linux Server และอุปกรณ์ IoT อยู่เสมอ และควรหมั่นตรวจสอบและลดช่องทางการเข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้จากภายนอก

ที่มา: https://siliconangle.com/2021/11/11/botenago-malware-found-targeting-millions-routers-iot-devices/


About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

Application Experience คือจุดสูงสุด ตราบเท่าที่มีความมั่นคงปลอดภัย

ปัจจุบันนี้ ความต่อเนื่องของธุรกิจขึ้นกับว่าแอปพลิเคชันพร้อมใช้งานหรือไม่เป็นสำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งพนักงานและลูกค้าต่างเป็นกังวลไม่ต่างกัน ฝ่าย IT ถูกกดดันให้จัดเตรียมแอปพลิเคชันที่มีทั้ง Experience และ Security ที่ดี แต่ความซับซ้อนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น ณ Edge และ Cloud กลับสร้างภาระเพิ่มเติมให้แก่ผู้ดูแลระบบ ที่ต้องคอยจัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีมาสร้างสมดุลย์ให้แก่แอปพลิเคชันโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย

Free Webinar : หัวข้อ : รู้ทัน พร้อมรับมือ! พรบ.Cookie (PDPA) [15 ธ.ค. 2021 – 14.00น.]

เนื่องด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ มีความหลากหลายที่มากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำได้ง่าย และนำมาซึ่งการสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล ตลอดจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น ประเทศไทย จึงจำเป็นต้องมีการออกกฎหมาย เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไกหรือมาตรฐานการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (ต่อไปนี้เรียกโดยย่อว่า PDPA) ขึ้นมา โดยถูกกำหนดให้มีผลบังคับใช้ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 …