CDIC 2023

รู้จัก Blendata: ผู้พัฒนา Big Data Technology สัญชาติไทย ที่เป็นเบื้องหลังให้ธุรกิจโทรคมนาคม สถาบันการเงิน และองค์กรชั้นนำหลายอุตสาหกรรม ในการจัดการข้อมูลหลายหมื่นล้านรายการต่อระบบได้ในราคาที่เป็นมิตร

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยต้องรับผิดชอบโครงการด้านการทำ Big Data หรือ AI ภายในธุรกิจองค์กร คุณน่าจะคุ้นเคยกับการเผชิญปัญหาดังต่อไปนี้

 • ธุรกิจมีข้อมูลเก่ากระจัดกระจายอยู่หลายแห่งในหลายรูปแบบ ยากต่อการนำมารวบรวม ปรับแต่ง แก้ไข และใช้งาน
 • ไม่มีระบบ Data Platform กลางที่ตอบโจทย์ หากจะใช้ Open Source Software ระบบก็จะมีความซับซ้อนสูง ใช้งานยาก ทำให้ธุรกิจต้องมีทีม Data Engineer ของตนเองซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย หรือหากจะใช้ระบบ Commercial Software ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากในระยะยาว
 • การวางกลยุทธ์ด้าน Data ในระยะยาวนั้น ผู้บริหารและพนักงานในฝ่ายต่าง ๆ ต้องสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเองไปใช้งานได้ ทำให้ต้องมีการบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงและใช้งานข้อมูลที่วุ่นวาย
 • Data แต่ละประเภทต้องการวิธีการรวบรวม จัดเก็บและจัดการที่แตกต่างกัน รวมถึง Software สำหรับการทำ Data Analytics เองก็มีหลากหลาย และต้องมีการผสานระบบในรูปแบบที่แตกต่าง ทำให้การทำงานจริงต้องมีผู้เชี่ยวชาญดูแลด้านการเชื่อมผสานระบบเหล่านี้โดยเฉพาะ

ปัญหาเหล่านี้ทำให้ธุรกิจองค์กรหลายแห่งที่ถึงแม้จะมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการนำ Data มาใช้ต่อยอดธุรกิจ แต่ในการดำเนินการกลับไม่สามารถทำให้วิสัยทัศน์เหล่านี้เป็นจริงได้ เพราะปัญหาเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หาบุคลากรได้ยากในยามนี้

Blendata คือธุรกิจ Startup สัญชาติไทยที่เล็งเห็นและเข้าใจปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดีจากประสบการณ์ในการวางระบบและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้งานต่อยอดให้กับธุรกิจโทรคมนาคมชั้นนำของไทย ไปจนถึงสถาบันการเงินหลายแห่ง และธุรกิจโรงงานและการผลิตมาก่อน

ประสบการณ์ในการเผชิญปัญหาเหล่านี้ ทำให้ทีมงาน Blendata มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา Big Data Platform ที่มีความสามารถครอบคลุมในทุกๆ Journey ของการใช้งานข้อมูลในภาคธุรกิจ ซึ่งสามารถใช้งานได้ง่ายทั้งสำหรับคนทั่วไป, ฝ่าย IT และฝ่าย Data อีกทั้งยังมีทีมให้บริการครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษา, ออกแบบการใช้งานข้อมูล, พัฒนาส่วนเชื่อมต่อเพื่อนำข้อมูลมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจไทยมีทางเลือกที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่าสำหรับการเริ่มต้นกลยุทธ์ด้าน Data และ AI ได้อย่างยั่งยืน

ในบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ Blendata กันอย่างเจาะลึก เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้กับธุรกิจองค์กรไทยในการเตรียมตัวสู่การเป็น Data-Driven Business ได้อย่างแท้จริง

รู้จักกับ Blendata: ผู้พัฒนา Big Data Platform ที่ลงลึกทั้งเทคนิคและธุรกิจ

ทีมงานของ Blendata นั้นเริ่มต้นก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2015 โดยได้รับการลงทุนจาก G-Able หนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการครบวงจรทางด้าน IT สำหรับธุรกิจองค์กรไทย เพื่อพัฒนา Software สำหรับทำหน้าที่เป็นระบบ Big Data Platform เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจองค์กรไทย

จนกระทั่งเมื่อการพัฒนาระบบแล้วเสร็จ และเริ่มมีการให้บริการจริงแก่ลูกค้าภาคธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งเพื่อพิสูจน์ว่าโซลูชันดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ต่อตลาดได้จริง Blendata จึงได้แยกตัวออกมาในปี 2021 จดทะเบียนบริษัทชื่อว่า Blendata Co., Ltd. ในฐานะของ Vendor ผู้พัฒนาเทคโนโลยีระบบ Big Data Platform โดยผลิตภัณฑ์แรกของ Blendata ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้ชื่อ Blendata Enterprise ที่พร้อมให้บริการธุรกิจองค์กรไทยอย่างเต็มตัว และเปิดรับต่อพันธมิตรกลุ่ม Systems Integrator และ Data & AI

ตัวอย่างของการนำ Blendata Enterprise ไปใช้งานจริงในธุรกิจไทยนั้นก็มีหลายกรณีที่น่าสนใจ เช่น

 • ธุรกิจโทรคมนาคม ใช้ Blendata Enterprise ผสานข้อมูลระหว่างหลายแผนกและหลายกระบวนการในการให้บริการแก้ไขปัญหาสำหรับระบบโทรศัพท์และการชำระเงินของผู้ใช้งาน ซึ่งแต่เดิมมีข้อมูลกระจายตัวอยู่ในหลายร้อยระบบด้วยชุดข้อมูลที่เชื่อมถึงกันได้ยาก ทำให้การแก้ไขปัญหาแต่ละครั้งที่ถูกแจ้งเข้ามาทาง Call Center ต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงหรือหลายวัน

  แต่หลังจากที่ได้เริ่มใช้ Blendata Entereprise แล้ว ธุรกิจแห่งนั้นก็สามารถผสานรวมข้อมูลจากทุกๆ ระบบเข้าด้วยกัน และสร้างระบบสำหรับตรวจสอบข้อมูลแบบรวมศูนย์ ช่วยให้ทีม Call Center สามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้งานของลูกค้าแต่ละรายและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที โดยไม่ต้องทำการแก้ไข Software ดั้งเดิมที่เคยใช้งานอยู่

 • ธุรกิจโทรคมนาคม ใช้ Blendata ทำการรวบรวมข้อมูลด้านตำแหน่งของผู้ใช้งานในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลด้านตำแหน่งนั้นมาทำการตลาดผ่านทาง SMS ในแบบ Location-based ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในระดับ Real-Time สร้าง Personalized Campaign ตอบโจทย์ธุรกิจได้เป็นอย่างดี จากความสามารถในการประมวลผลได้รวดเร็วถึง 300,000-2,000,000 Event/s

 • สถาบันการเงิน ทำการนำข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบสำรองยาวนานนับสิบปีมาใช้วิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยการนำข้อมูลจากระบบ Tape Backup มาใช้งานบน Blendata Enterprise เพิ่มความคุ้มค่าในการใช้ข้อมูลที่มีอยู่แต่เดิมซึ่งอาจไม่เคยถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว เป็นจุดเริ่มต้นของการทำ Big Data และ Data Lake

 • สถาบันการเงิน นำ Blendata ไปใช้เป็นเครื่องมือในการทำ Security Analytics ในองค์กรจากข้อมูล Log ของระบบ IT ขนาดใหญ่กว่า 600TB ต่อปี ช่วยให้ Security Engineer สามารถทำการ Query ข้อมูลเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้อย่างง่ายดายด้วยตนเอง ไม่ต้องยุ่งยากกับการจัดการข้อมูลที่มีความหลากหลายและใช้งานได้ยากอีกต่อไป

เบื้องหลังความโดดเด่นของ Blendata Enterprise มีจุดเด่นและความสามารถที่น่าสนใจอย่างหลากหลาย จากแนวคิดการออกแบบระบบที่ตั้งใจตอบโจทย์ลูกค้าธุรกิจองค์กรไทยโดยเฉพาะ ดังนี้


1.ออกแบบ Big Data Platform ที่รองรับการใช้งานได้จากทุกฝ่ายในองค์กร

Blendata Enterprise ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยมุมมองตั้งต้นในการเป็น Big Data Platform กลางสำหรับธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างครบวงจร เพื่อให้ Data Engineer, Data Scientist, Data Analyst, IT, ผู้ใช้งานทั่วไป และผู้บริหาร สามารถทำงานด้าน Data ร่วมกันได้ โดยความสามารถของระบบจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกันได้แก่

1. Integrate การผสานรวมและจัดเก็บข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรให้สามารถนำไปใช้งานต่อได้ง่าย

โจทย์หนึ่งที่ทุกธุรกิจองค์กรต้องเผชิญเหมือนกันนั้นก็คือการรวบรวม Data เอาไว้ในศูนย์กลาง ซึ่งมักจะเป็นเรื่องยากเพราะข้อมูลที่ธุรกิจมีอยู่เดิมนั้นมักจะกระจัดกระจายและถูกจัดเก็บในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งถึงแม้จะนำข้อมูลเหล่านั้นมารวบรวมเอาไว้ได้ ก็ต้องเผชิญกับปัญหาถัดไปก็คือการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลและความเป็นเจ้าของข้อมูล เพื่อลดความสับสนในการนำข้อมูลไปใช้งาน และการถูกเข้าถึงข้อมูลสำคัญของธุรกิจโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในองค์กร

Blendata Enterprise สามารถตีโจทย์นี้ได้ด้วยการมีวิธีการในการนำเข้าข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งด้วยการอัปโหลดไฟล์เข้าไปในระบบ, การเชื่อมต่อ Data Source ภายนอกโดยตรงโดยไม่ต้องนำเข้าข้อมูลทั้งหมดมาแต่แรกไม่ว่าข้อมูลนั้นจะอยู่ภายในองค์กร, อยู่บน Cloud หรือเป็นข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ไปจนถึงการรับข้อมูลแบบ Stream ที่มีการอัปเดตข้อมูลจำนวนมหาศาลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา พร้อมกำหนดให้ผู้ที่นำเข้าข้อมูลเหล่านี้เป็น Data Owner หรือเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวที่ผู้อื่นจะยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ จนกว่าจะมีการเปิดสิทธิ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการกับข้อมูลได้ในภายหลัง

นอกจากนี้ ภายในระบบยังได้มีการทำ Data Virtualization เพื่อผสานรวมวิธีการเข้าถึงข้อมูลเพื่อทำ Data Preparation และ Data Analytics สำหรับแต่ละชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปวิเคราะห์ใช้งาน

2. Manage การบริหารจัดการข้อมูลให้มีคุณภาพ และนำไปใช้งานต่อยอดได้ไม่สับสน

เมื่อธุรกิจองค์กรทำการรวบรวมข้อมูลเอาไว้แบบรวมศูนย์ได้แล้ว ลำดับถัดมาก็คือการเตรียมข้อมูลเหล่านี้ให้พร้อมต่อการนำไปวิเคราะห์ต่อยอดในภายหลัง

ภายใน Blendata Enterprise จะมีเครื่องมือต่างๆ มากมายสำหรับการทำ Data Preparation เพื่อให้ Data Engineer, Data Scientist และผู้ใช้งาน เข้ามาทำการคัดกรอง ปรับแต่ง แก้ไขข้อมูลดิบที่นำเข้ามาในขั้นตอนก่อนหน้า โดยสามารถทำได้ทั้งแบบ Manual โดยผู้ใช้งานเอง และการลองปรับแต่งคัดกรองแก้ไขข้อมูลด้วยเครื่องมือต่างๆ และบันทึกเอาไว้เป็นชุด Script คำสั่งอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถนำ Script เดียวกันนี้ไปใช้กับการนำเข้าข้อมูลในครั้งถัดๆ ไปเพื่อทำความสะอาดข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ไม่ต้องมาทำงานเดิมซ้ำอีกในอนาคต

เมื่อข้อมูลถูกจัดระเบียบและทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานก็จะสามารถนำข้อมูลส่วนนี้ไปบันทึกเอาไว้ในระบบเป็น Data Mart โดยสามารถจัดแบ่งหมวดหมู่ประเภทของข้อมูล, ใส่คำอธิบายข้อมูลภายใน และกำหนดสิทธิ์ให้คนในทีมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลชุดนี้ไปใช้เพื่อทำการวิเคราะห์ต่อยอดได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงยังเปิดเป็น API หรือเปิดสิทธิ์ให้เข้าถึงได้จากภายนอก เพื่อให้ Data Scientist หรือ Data Analyst สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือภายนอกได้ตามต้องการ

3. Process การจัดการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละส่วนให้ตอบโจทย์ด้าน Data ได้

เพื่อให้การนำข้อมูลไปใช้งานนั้นเกิดขึ้นได้อย่างครบวงจร ทีมงาน Blendata จึงได้ทำการผสานรวมเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเอาไว้หลากหลายให้พร้อมใช้งานได้ทันที เช่น

 • เครื่องมือ Low Code Data Analytics สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป เพื่อให้ทำการจัดการรวม วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการได้ด้วยการลากวาง (Drag and drop) และเลือกชุดคำสั่งที่จะทำการประมวลผลข้อมูลอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเอง
 • เครื่องมือ Query สำหรับการใช้ชุดคำสั่งในการเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ด้วย SQL สำหรับ Data Scientist และ Data Analyst ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและจัดการกับชุดคำสั่งต่างๆ ด้วยตนเอง
 • เครื่องมือ Notebook สำหรับการเขียนโค้ด R, Python, Scala, หรือ SQL เพื่อการประมวลผลขั้นสูงสำหรับ Data engineer หรือ การทำ AI/ML สำหรับ Data scientist ซึ่งนับเป็นเครื่องมือยอดนิยมในปัจจุบัน
 • เครื่องมือสำหรับการสร้าง Visualization ในรูปแบบต่างๆ หลายสิบรูปแบบ เพื่อแสดงผลข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ
 • เครื่องมือสำหรับนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ API หรือเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ภายนอก เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องมืออื่นๆ ที่คุ้นเคยในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Tableau, Qlik และอื่นๆ เป็นต้น
 • เครื่องมือสำหรับการ Export ข้อมูลออกไปใช้งานภายนอกในรูปแบบไฟล์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ Visualization ที่สร้างขึ้นจากขั้นตอนนี้ จะสามารถทำการบันทึกเก็บเอาไว้ได้ เพื่อนำไปใช้ในการสร้าง Business Dashboard สำหรับขั้นถัดไป

4. Utilize การนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปจัดทำ Business Dashboard

ในการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้งาน Blendata Enterprise ได้ผสานรวมระบบสำหรับการสร้าง Business Dashboard โดยนำ Visualization , ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และข้อมูลจากไฟล์ต่างๆ มาจัดแสดงรวมกันในหน้าเดียวได้ในแบบลากวาง ทำให้สามารถสร้าง Business Dashboard สำหรับใช้งานในแผนกต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถทำการกำหนดสิทธิ์ได้ว่าผู้ใช้งานในแต่ละแผนกหรือแต่ละคนจะสามารถเข้าถึงหน้า Business Dashboard ใดได้บ้าง

แนวทางนี้จะช่วยให้พนักงานแต่ละคนหรือแต่ละแผนกนั้นมี Business Dashboard สำหรับใช้งานที่แตกต่างตามความเหมาะสมได้ ในขณะที่ผู้ใช้งานแต่ละคนก็ยังสามารถทำการปรับแต่งหน้า Business Dashboard เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง หรือทำการสร้าง Business Dashboard ใหม่ของตนเองสำหรับตอบโจทย์เฉพาะทางที่จำเป็นต้องใช้งานในหน้าที่ของตนก็ได้เช่นกัน ทำให้การเข้าถึงและใช้งานข้อมูลนั้นกลายเป็นกิจวัตรประจำวันสำหรับพนักงานทุกๆ คนได้อย่างแท้จริง

2.ต่อยอดจาก Open Source ชั้นนำ แก้ไขให้ทำงานได้รวดเร็วกว่าต้นฉบับ และปรับแต่งให้ใช้งานได้ง่ายสำหรับทุกคน

ไม่เพียงแต่การพัฒนาระบบให้ตอบโจทย์ในมุมของผู้ใช้งานเท่านั้น แต่ในเชิงเทคนิคเอง ทีมงาน Blendata ก็มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานในการใช้งาน Open Source Software ชั้นนำทางด้าน Big Data, Data Warehouse และ Data Lake ซึ่งในหลายๆ โครงการที่ Blendata ได้มีส่วนร่วมนั้น ทางทีมงานก็พบว่า Open Source Software ที่มีให้ใช้งานได้นั้นมีประสิทธิภาพที่ไม่เพียงพอต่อการนำมาใช้งานจริง

ด้วยเหตุนี้ ทีมงาน Blendata จึงต้องทำ Performance Tunining ให้กับ Open Source Software เหล่านั้นด้วยตนเอง ตั้งแต่ระดับของการปรับแต่งการตั้งค่า ไปจนถึงการแก้ไข Source Code ภายในระบบ เพื่อให้การทำงานของระบบมีความเร็วขึ้น โดยในโครงการหนึ่งที่ Blendata มีโอกาสได้ไปทดสอบระบบให้ลูกค้า ระบบ Blendata Enterprise สามารถทำความเร็วในการเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลได้สูงกว่า Open Source Software ตั้งแต่ 1.5 เท่าไปจนถึงหลายสิบเท่าเลยทีเดียว

นอกจากประเด็นด้านความเร็วแล้ว การรองรับและจัดการข้อมูลในหลากหลายรูปแบบเองก็เป็นอีกประเด็นสำคัญ ซึ่งทาง Blendata ก็ได้มีการพัฒนา Engine ในส่วนต่างๆ เพื่อรองรับการจัดการกับข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การจัดการกับข้อมูลแบบ Time Series เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว, การรับข้อมูลแบบ Streaming ให้สามารถนำมาวิเคราะห์ได้แบบ Real-time หรือแม้แต่พัฒนาส่วนต่อขยายเพื่อเชื่อมนำข้อมูลจาก Data Source ที่มีการใช้งานในธุรกิจเฉพาะบางรูปแบบให้สามารถนำข้อมูลมาใช้งานในระบบ Blendata ได้ เป็นต้น

ในแง่ของหน้า User Interface ก็ด้วยเช่นกัน Blendata ได้ทำการพัฒนาหน้าจอที่ใช้งานได้ง่ายตลอดทั้ง Journey ในการใช้งาน Data Platform ของตนเองมาเป็นอย่างดี ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งาน Open Source Software หลายๆ ชุดมาประกอบรวมกันแล้ว การใช้งาน Blendata Enterprise นั้นจะง่ายดายกว่าอย่างชัดเจน และมีความต่อเนื่องในการใช้งานในแต่ละขั้นตอนที่ลื่นไหลกว่ามาก

3.ทำงานร่วมกับภาคธุรกิจองค์กรไทย ให้บริการด้าน Data ครบวงจร

นอกเหนือไปจากการพัฒนาระบบ Big Data Platform และเครื่องมือต่างๆ ให้พร้อมนำไปใช้งานในภาคธุรกิจได้อย่างง่ายดายแล้ว Blendata Enterprise ก็ยังมีบริการด้าน Business Consulting, Data Engineering และ Data Science ให้อย่างครบวงจร เพื่อให้ธุรกิจองค์กรไทยหลายๆ แห่งที่อาจจะยังไม่มีความพร้อมในแง่บุคลากร สามารถเริ่มต้นโครงการด้าน Big Data และ AI ได้ทันที

ทั้งนี้เมื่อระบบและข้อมูลพร้อมใช้งานในระดับหนึ่งแล้ว ทีมงาน Blendata ก็พร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นแก่พนักงานภายในองค์กรของลูกค้า เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ Data-Driven และปรับ Skillset ให้เหมาะสมต่อการทำงานร่วมกันข้อมูลจริงๆ ได้อีกด้วย

จะเห็นได้ว่าความสามารถของ Blendata Enterprise พร้อมบริการครบวงจรจากทีมงาน Blendata นี้ ถือว่ามีความครบถ้วนสำหรับธุรกิจองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้าน Data ให้กลายเป็นจริงได้ ซึ่งที่ผ่านมา ธุรกิจองค์กรไทยหลายแห่งก็ได้เริ่มต้นการทำ Digital Transformation โดยมี Blendata Enterprise เป็นหัวใจสำคัญของโครงการ

สนใจใช้งานระบบ Big Data Platform ติดต่อ Blendata ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจใช้งานระบบ Big Data Platform หรือต้องการที่ปรึกษาด้านการใช้งานและจัดการข้อมูลอย่างครบวงจร สามารถติดต่อทีมงาน Blendata ได้ทันทีที่ 02-781-9101 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Blendata ได้ที่ https://blendata.co/


 


About Maylada

Check Also

“หัวเว่ย” เผย 3 เทรนด์สำคัญของคลาวด์สำหรับภาคองค์กรไทย [Guest Post]

ปัจจุบันเทคโนโลยีคลาวด์ กลายเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่แทบทุกองค์กรในประเทศไทยหันมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานของตนเองกันอย่างพร้อมเพรียงกัน เพราะคลาวด์ถือเป็นตัวแปรหลักที่สามารถช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน พัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานในองค์กร และที่สำคัญคือสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจจากการลดต้นทุนและส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า จุดแข็งที่กล่าวมาทั้งหมดทำให้องค์กรต่างๆ ในบ้านเรา ตั้งแต่ธุรกิจขนาดใหญ่มาจนถึงขนาดเล็กอย่างเอสเอ็มอี ต่างปรับตัวมาใช้งานคลาวด์กันอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมที่ต่างกันก็มีความต้องการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป และการเกิดขึ้นของรูปแบบธุรกิจหรือบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ก็ยิ่งทำให้ภาคองค์กรไทยมีความต้องการที่จะติดตั้งและใช้บริการคลาวด์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นตามไปด้วย …

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Digital Fundamental for the Future [10 ต.ค. 2566 เวลา 8.00 – 16.20น. ณ โรงแรม Marriott Marquis Queen’s Park]

Computer Union ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CISO, IT Manager, Cybersecurity Manager, Systems Engineer, Data Center Engineer, …