CDIC 2023

FBI เตือนฟีเจอร์ Email Forwarding ถูกคนร้ายลอบใช้เพื่อทำ BEC

FBI ได้ออกโรงเตือนว่าพบการใช้ฟีเจอร์ Auto Email Forwarding ในส่วนหนึ่งของการบวนการโจมตีแบบ BEC หรือ Business Email Compromise

Credit: ShutterStock.com

คนร้ายในกลุ่มของ BEC มักจะมีมีพฤติกรรมทำ Social Engineering, Phishing หรือแม้กระทั่งแฮ็กบัญชีธุรกิจของเหยื่อ เพื่อจุดหมายปลายทางคือเรื่องทางการเงินเช่น การปลอมแปลงเป็นใครบางคนและหลอกให้เหยื่อโอนเงินให้เป็นต้น อย่างไรก็ดีคนร้ายจะต้องรู้ข้อมูลบางอย่างที่สามารถปลอมเป็นตัวบุคคลนั้นได้อบ่างแนบเนียน

ในกรณีที่ FBI แจ้งเตือนคือพบว่าเมื่อคนร้ายลอบเข้าไปยังบัญชีอีเมลของเหยื่อได้แล้ว คนร้ายได้สร้าง Email Forwarding Rule ใน Web Client ซึ่งไม่ได้ซิงค์โครไนซ์กับโปรแกรมอีเมล ทำให้แอดมินขององค์กรก็ไม่สามารถตรวจจับได้ ทั้งนี้ FBI ได้ยกกรณีศึกษาจริง 2 ครั้ง ซึ่งคนร้ายมีการอ้างตัวเป็น Vendor ต่างชาติหลอกให้โอนเงินสูญไปกว่า 175,000 เหรียญสหรัฐฯ และอีกกรณีคือคนร้ายได้ไปสร้าง Rule เพื่อ Forward อีเมลที่มีคำว่า Bank, Payment, Invoice, Wire หรือ Check ไปยังอีเมลของตน

นอกจากนี้ FBI ยังได้ชี้ว่าคนร้ายมีการใช้ทั้ง Office 365 และ G Suite ในการโจมตีหลายครั้ง ซึ่งแม้ว่าทั้งสองจะมีฟีเจอร์ช่วยป้องกัน BEC แล้ว แต่ผู้ดูแลไอทีต้องไปตั้งค่าเองอยู่ดี ซึ่งธุรกิจขนาดเล็กอาจจะไม่มีทีมไอทีที่มีทักษะ รวมถึงคนร้ายยังได้เก็บข้อมูลที่ได้มาเพื่อใช้ในการขยายวงการโจมตีผู้เกี่ยวข้องของเหยื่อต่อไปด้วย

ดังนั้น FBI จึงได้แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลระบบไอทีไว้ดังนี้

 • ปิดกั้นการทำ Automatic Email Forward ไปยังอีเมลภายนอก
 • เพิ่มแบนเนอร์เพื่อแสดงถึงอีเมลที่มาจากนอกองค์กร
 • ไม่ใช้โปรโตคอลเก่าเช่น POP, IMAP และ SMTP เพราะอาจช่วยเลี่บงการพิสูจน์ตัวตนแบบ MFA
 • มีการเก็บ Log การใช้งานหรือการตั้งค่าไว้อย่างน้อย 90 วัน
 • แจ้งเตือนกิจกรรมที่น่าสงสัยเช่นมีการล็อกอินจากภายนอกที่ไม่คุ้นเคย
 • เปิดฟังก์ชันด้าน Security เพื่อป้องกันอีเมลอันตรายเช่น Phishing และ Spoofing
 • ปิดการรองรับการพิสูจน์ตัวตนที่ล้าสมัย
 • เปิดการใช้งาน Sender Policy Framework (SPF), DomainKeys Identified Mail (DKIM) และ Domain-based Message Authentication Reporting and Conformance (DMARC) เพื่อป้องกันการ Spoof และช่วยตรวจสอบอีเมล

ในมุมของผู้ใช้ทาง FBI แนะนำให้

 • ใช้การพิสูจน์ตัวตนแบบ MFA
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายเงินหรือเบอร์โทรศัพท์ที่รู้จัก
 • ให้ความรู้แก่พนักงานว่ารูปแบบของ BEC ให้ทราบและวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน

ที่มา : https://www.bleepingcomputer.com/news/security/fbi-warns-of-bec-scammers-using-email-auto-forwarding-in-attacks/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

4 แนวทางการทำ Workplace Transformation ด้วย SASE

การทำ Workplace Transformation หรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของพนักงานโดยรวมให้เข้าสู่โลกของดิจิทัลได้จากทุกที่ทุกเวลานั้น ยังคงเป็นอีกความท้าทายสำคัญของธุรกิจองค์กรทั่วโลก และ SASE เองก็ได้มีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในฐานะของเทคโนโลยีสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น

5 เครื่องมือโอเพ่นซอร์สสแกนหาช่องโหว่

หลายท่านอาจคงมีเครื่องมือการสแกนหาช่องโหว่อยู่แล้วในมุมมองต่างๆ แต่ในบทความนี้เราขอพาทุกท่านไปรู้จักกับ 5 เครื่องมือฟรี ที่ช่วยตอบโจทย์การค้นหาช่องโหว่