Azure แจกฟรี E-book คู่มือแนะนำวางแผนและ Implement ระบบ

Azure ได้รวบรวมคำถามที่ได้รับจากลูกค้ามาเพื่อออกเป็น E-book แนะนำกลยุทธ์และวางแผนในการใช้งานให้กับ IT ซึ่งผู้ที่เริ่มต้นใหม่ถึงระดับปานกลางสามารถใช้เป็นการอ้างอิงเพื่อวางแผนการใช้งาน Azure ในขั้นตอนต่างๆ

credit : Azure.Microsoft.com

เนื้อหาได้ได้ครอบคลุมใน 4 เรื่องคือ

1.การจัดการ – เป็นการแนะนำเบื้องต้นตั้งแต่ ‘Digital Transformation’ ไปจนถึงขั้นตอนสำคัญๆ สำหรับผู้ดูแลระบบ โดยจะเสนอภาพรวม เช่น การตั้งชื่อทรัพยากรอย่างมีแบบแผน การดูแลจัดการระบบ มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยและ Policy ต่างๆ

2.โครงสร้างพื้นฐาน – อธิบายเรื่องของความมั่นคงปลอดภัย รูปแบบในการออกแบบ Cloud นำเสนอให้เห็นภาพเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงการออกแบบเครือข่าย

3.การพัฒนาแอปพลิเคชันและปฏิบัติงาน – อธิบายถึงการสำรองและกู้คืนข้อมูลจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ มุมมอง IT Operation และ Management ต่อการพัฒนาแอปพลิเคชัน ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของ DevOps เช่น การติดตามและสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้วย Code

4.การบริหารจัดการบริการต่างๆ – เนื้อหาครอบคลุมการบริหารจัดการและ Optimization บริการต่างๆ วิธีการรับและอัปเดตรายละเอียดใหม่จาก Azure แบบทันท่วงที เมื่อไหร่หรือที่ไหนที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

สามารถลงทะเบียนดาวน์โหลดได้ที่นี่

ที่มา : https://azure.microsoft.com/en-us/blog/azure-strategy-and-implementation-guide-free-download/
About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพลิกโฉมสู่ตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัล

ทีมงาน TechTalkThai ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ คุณถิรพันธุ์ สรรพกิจ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงประเด็นเรื่องการทำ Digital Transformation เพื่อมุ่งสู่การเป็นตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัล (Digital Exchange) และเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform …

AWS ออก Lifecycle Management สำหรับ EBS Snapshot

AWS ออก Lifecycle Management สำหรับ EBS ซึ่งจะช่วยในการบริการจัดการ การสร้างและลบ Retention ของ Snapshot ได้อย่างอัตโนมัติ แทนที่แบบเดิมต้องทำเองหรือใช้เครื่องมือพิเศษต่างหาก