Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

Azure DNS สนับสนุน CAA record และ IPv6 Nameservers แล้ว

Azure ได้ออกมาประกาศสนับสนุน DNS Features ที่สามารถรองรับการใช้งาน CAA Record และ IPv6 Nameserver ได้แล้ว

CAA Records

Certificate Authority Authorization(CAA) เป็น Record ที่อนุญาตให้เจ้าของโดเมนสามารถเลือก CAs สำหรับโดเมนตนเองได้อาจจะมีมากกว่า 1 CAs โดยขั้นตอนการตรวจสอบ Certificate ที่ออกมาโดย CAs นั้นกลายเป็นเรื่องจำเป็นแล้วเนื่องจากมติจากที่ประชุมระหว่าง CAs เจ้าต่างๆ อีกทั้งมันยังช่วยในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงของ CAs จากการออก Certificate ที่ไม่เหมาะสม

CAA Record สนับสนุน 3 คุณสมบัติคือ

1.Flags คือ เลขระหว่าง 0-255 ใช้แสดง Flag ที่มีความหมายเฉพาะตาม RFC
2.Tag คือ อักขระ ASCII ซึ่งอาจจะจะเป็นไปตามข้อระบุด้านล่างข้อใดข้อหนึ่ง
  •  Issue : อนุญาตให้เจ้าของโดเมนระบุ CAs กับ Certificate ของตน
  •  Issuewild : อนุญาตให้เจ้าของโดเมนระบุ CAs กับ Certificate ของตนแบบ Wildcard (*)
  •  Iodef: อนุญาตให้เจ้าของโดเมนระบุที่อยู่อีเมลหรือชื่อโฮสต์ที่ CAs สามารถแจ้งเกี่ยวกับ Certificate ที่ร้องขอ มิเช่นนั้นโดเมนบน CAA Records ก็ถือว่ายังไม่ได้รับการพิสูจน์

3.Value คือ ค่าที่เชื่อมโยงกับ Tag ที่ใช้

ผู้ใช้งานสามารถสร้างและจัดการ CAA Records ได้ผ่าน Azure Rest API, PowerShell และ CLI

IPv6 Nameservers

Azure DNS Nameservers ได้รองรับการเรียกใช้ผ่าน IPv6 แล้วเพิ่มจาก IPv6 ก่อหน้านี้ ดังภาพด้านล่าง ผู้ใช้งานจะเห็น DNS nameservers ในโซนของผู้ใช้งานที่ตั้งอยู่ใน Azure DNS

ผู้ใช้งาน Azure สามารถเรียกดู IPv6 ของ Nameserver ด้วยคำสั่ง nslookup ได้

ที่มาและเครดิตรูปภาพ :  https://azure.microsoft.com/en-us/blog/azure-dns-updates-caa-record-support-and-ipv6-nameservers/About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

CU Webinar: ตอบโจทย์ Cybersecurity ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning (ML) และ Artificial Intelligence (AI) จาก IBM QRadar

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CISO, IT Manager, IT Security Manager, Security Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "ตอบโจทย์ Cybersecurity ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning (ML) และ Artificial Intelligence (AI) จาก IBM QRadar" เพื่อเรียนรู้กรณีการตรวจจับและจัดการกับภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการนำ ML และ AI มาใช้ พร้อมชมตัวอย่างจาก IBM QRadar ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2020 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

[Guest Post] เอไอเอส ยืนยัน ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้ารั่วไหลตามที่เป็นข่าว

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าสายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากการรายงานข่าวในต่างประเทศเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าเอไอเอส นั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตในภาพรวมบางส่วน และไม่ใช่ข้อมูลที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ โดยกรณีนี้เกิดจากการทดสอบเพื่อปรับปรุงคุณภาพเครือข่ายที่มีขึ้นในเดือนพฤษภาคม และภารกิจดังกล่าวได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยขอยืนยันอีกครั้งว่า ไม่มีลูกค้ารายใดได้รับผลกระทบทั้งด้านการเงินและด้านอื่นๆอย่างแน่นอน”