Black Hat Asia 2023

AWS ประกาศลดราคา S3 และ Glacier

Amazon Web Services (AWS) ประกาศลดราคาให้กับบริการ Cloud Storage อย่าง S3 และ Glacier ประมาณ 16% – 30% แตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค ดังนี้้

Regions 0-50 TB
($ / GB / Month)
51 – 500 TB
($ / GB / Month)
500+ TB
($ / GB / Month)
 • US East (Northern Virginia)
 • US East (Ohio)
 • US West (Oregon)
 • EU (Ireland)

(Reductions range from 23.33% to 23.64%)

 $0.0230 $0.0220 $0.0210
 • US West (Northern California)

(Reductions range from 20.53% to 21.21%)

 $0.0260 $0.0250 $0.0240
 • EU (Frankfurt)

(Reductions range from 24.24% to 24.38%)

 $0.0245 $0.0235 $0.0225
 • Asia Pacific (Singapore)
 • Asia Pacific (Tokyo)
 • Asia Pacific (Sydney)
 • Asia Pacific (Seoul)
 • Asia Pacific (Bombay)

(Reductions range from 16.36% to 28.13%)

 $0.0250 $0.0240 $0.0230

แผนราคาใหม่นี้จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมเป็นต้นไป

บทความโดย http://www.awsusergroup.org/ และ https://www.techtalkthai.com ส่วนผู้ที่อยากศึกษาเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Web Services ในไทยสามารถเข้าร่วมกลุ่มของ Bangkok AWS User Group ได้ทันทีที่ https://www.facebook.com/groups/awsusergroup/

ที่มา: https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-storage-update-s3-glacier-price-reductions/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …