บริการ AWS EKS สามารถใช้ IPv6 ได้แล้ว

AWS ได้พัฒนาบริการ Elastics Kubernetes Service หรือ EKS ให้รองรับการใช้ IPv6 ได้แล้ว

ความสามารถเรื่อง IPv6 ครั้งนี้มาจากความจริงคือ แต่ละ Pod ต้องมีไอพี ซึ่งแอปพลิเคชันต้องแตกออกเป็นหลายส่วน จึงมีความต้องการใช้ไอพีเพิ่ม ประเด็นคือ IPv4 อันแสนจำกัดด้วยเหตุการรองรับ IPv6 จึงสำคัญ ทั้งจำนวนไอพีที่เพิ่มขึ้นหรือ ลดขั้นตอนการทำ NAT หรือ Container Network Plugin ที่ทำให้ยากต่อการติดตามประสิทธิภาพและแก้ปัญหา รวมถึงลดความซับซ้อนในการจัดการเส้นทางของแอดมิน นอกจากนี้ IPv6 ยังทำให้ผู้ใช้รัน Pod ได้เพิ่มขึ้นในโฮสต์หรือ Subnet เดียว

สิ่งที่ต้องรู้คือปัจจุบัน IPv6 Cluster ยังรองรับแค่ Linux เท่านั้นไม่รองรับ Windows และยังต้องทำตอนสร้าง Cluster เท่านั้นไม่สามารถ Migrate จาก IPv4 เดิมมาได้ โดยผู้ที่ต้องการใช้งานสามารถเปิดใช้ได้ผ่าน VPC CNI Kubernetes Plugin เหมือนกับ IPv4 สำหรับผู้ที่มี IPv6 ของตัวเองมาใช้ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-byoip.html

ที่มา : https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-elastic-kubernetes-service-adds-ipv6-networking/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Guest Post] ยกระดับการเข้าใช้งานระบบในองค์กรด้วย Jamf Connect

เป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปีที่หลายๆองค์กร ยังคงใช้ระบบการยืนยันตัวตน (Authentication) ผ่านการเชื่อมต่อกับ Active Directory เพื่อเข้าสู่ระบบการใช้งานต่าง ๆ ภายในองค์กร ด้วยสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้พนักงานภายในองค์กรต้องปรับรูปแบบการทำงานจากเดิมๆ เป็นทำงานจากภายนอกออฟฟิศ หรือทำงานจากสถานที่ต่างๆ …

รู้จักกับ Hillstone Secure SD-WAN: ระบบ SD-WAN พร้อมความสามารถด้าน Security ตอบโจทย์ยุค Distributed Enterprise

SD-WAN นั้นได้กลายเป็นหนึ่งในโซลูชันด้านระบบเครือข่ายที่ธุรกิจองค์กรจะขาดไม่ได้อีกต่อไป แต่โซลูชัน SD-WAN จากผู้ผลิตแต่ละรายนั้นก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน Hillstone Secure SD-WAN คือระบบ SD-WAN ที่ต่อยอดมาจากการนำ Next-Generation Firewall มาใช้ในฐานะของ CPE …