บริการ AWS EKS สามารถใช้ IPv6 ได้แล้ว

AWS ได้พัฒนาบริการ Elastics Kubernetes Service หรือ EKS ให้รองรับการใช้ IPv6 ได้แล้ว

ความสามารถเรื่อง IPv6 ครั้งนี้มาจากความจริงคือ แต่ละ Pod ต้องมีไอพี ซึ่งแอปพลิเคชันต้องแตกออกเป็นหลายส่วน จึงมีความต้องการใช้ไอพีเพิ่ม ประเด็นคือ IPv4 อันแสนจำกัดด้วยเหตุการรองรับ IPv6 จึงสำคัญ ทั้งจำนวนไอพีที่เพิ่มขึ้นหรือ ลดขั้นตอนการทำ NAT หรือ Container Network Plugin ที่ทำให้ยากต่อการติดตามประสิทธิภาพและแก้ปัญหา รวมถึงลดความซับซ้อนในการจัดการเส้นทางของแอดมิน นอกจากนี้ IPv6 ยังทำให้ผู้ใช้รัน Pod ได้เพิ่มขึ้นในโฮสต์หรือ Subnet เดียว

สิ่งที่ต้องรู้คือปัจจุบัน IPv6 Cluster ยังรองรับแค่ Linux เท่านั้นไม่รองรับ Windows และยังต้องทำตอนสร้าง Cluster เท่านั้นไม่สามารถ Migrate จาก IPv4 เดิมมาได้ โดยผู้ที่ต้องการใช้งานสามารถเปิดใช้ได้ผ่าน VPC CNI Kubernetes Plugin เหมือนกับ IPv4 สำหรับผู้ที่มี IPv6 ของตัวเองมาใช้ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-byoip.html

ที่มา : https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-elastic-kubernetes-service-adds-ipv6-networking/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Cisco เปิดตัว Catalyst 9200CX Switch ขนาดเล็ก

Cisco เปิดตัว Catalyst 9200 Switch ขนาดเล็ก ระบายความร้อนแบบ Fanless มาพร้อม 3 รุ่นย่อย

Arm เปิดตัว CPU และ GPU สำหรับอุปกรณ์พกพาใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย

Arm เปิดตัว CPU และ GPU สำหรับอุปกรณ์พกพาใหม่ ในรุ่น Flagship และ Premium เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย