ARUBA แจกฟรี คู่มือการออกแบบ LAN/WLAN สำหรับผู้ใช้งาน 500 คน ฉบับปี 2019

Aruba Networks ผู้พัฒนาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสำหรับองค์กร ได้ออกเอกสาร ARUBA CAMPUS FOR MIDSIZE NETWORKS: Design & Deployment Guide เพื่อเป็นแนวทางให้แก่เหล่า IT Manager, Network Engineer และผู้ดูแลระบบ IT ในการออกแบบระบบเครือข่ายที่มีผู้ใช้งานจำนวนไม่เกิน 500 คน โดยมีรายละเอียดและวิธีการโหลดเอกสารฟรีๆ ดังนี้

เอกสารฉบับนี้มีความยาว 103 หน้า โดยเนื้อหาจะครอบคลุมไปถึงแนวทางการออกแบบระบบเครือข่ายทั้งในส่วนของ LAN และ Wireless LAN โดยออกแบบให้ระบบทั้งสองสามารถทำงานร่วมกัน, บริหารจัดการร่วมกัน และควบคุมนโยบายการเชื่อมต่อเข้าถึงระบบเครือข่ายของผู้ใช้งานร่วมกันได้

ไม่เพียงแต่ในเชิงการออกแบบเครือข่ายในด้านของการเชื่อมต่อและความเร็วเท่านั้น ในรายงานฉบับนี้ยังคงลงลึกไปถึงการออกแบบด้านการทำ Failover ให้กับอุปกรณ์เครือข่าย, การเลือกใช้ Protocol ต่างๆ ให้เหมาะสมกับระบบเครือข่าย, การทำ Link Aggregation, การทำ Routing และการออกแบบ Redundancy ให้กับเส้นทางการรับส่งข้อมูลภายในระบบเครือข่าย

อย่างไรก็ดี เอกสารฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นมาในช่วงเดือนสิงหาคม 2019 และยังคงอ้างอิงกับเทคโนโลยี WiFi 5 หรือมาตรฐาน 802.11ac Wave 2 อยู่ ดังนั้นผู้ที่อ่านอาจจะต้องมีการประยุกต์เล็กน้อยเพื่อให้คู่มือฉบับนี้สามารถใช้งานกับ WiFi 6 หรือมาตรฐาน 802.11ax ได้

ผู้ที่สนใจสามารถโหลดเอกสารได้ด้วยการกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ https://go.techtalkthai.com/2019/11/aruba-free-500-users-network-design-guideline-2019/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Netflix เปิด Open Source ให้ Metaflow เครื่องมือบริหารจัดการโครงการ Python Data Science ที่ Netflix ใช้งานภายใน

Netflix ได้ออกมาประกาศ Open Source ให้กับ Metaflow เครื่องมือสำหรับบริหารจัดการ Python Data Science Project แบบครบวงจรที่ Netflix พัฒนาขึ้นมาใช้งานเป็นการภายใน ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับ Machine Learning Library ใดๆ ก็ได้ และสามารถทำงานร่วมกับ AWS ได้เป็นอย่างดี

Intel เปิดตัว Horse Ridge Cryogenic Control Chip สำหรับช่วยพัฒนา Quantum Computer

ในช่วงปลายปี 2019 นี้ข่าวคราวด้าน Quantum Computer เองก็ถือว่าน่าติดตามไม่น้อย และทาง Intel เองก็เริ่มมีการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับตอบรับต่อแนวโน้มด้านนี้ออกมาเรื่อยๆ โดยหนึ่งในประกาศล่าสุดนี้ก็คือการเปิดตัว Horse Ridge ระบบ Cryogenic Control Chip สำหรับทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบสำคัญภายในระบบ Quantum Computer เพื่อช่วยให้การพัฒนาศาสตร์ด้าน Quantum Computer นี้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง