ARUBA แจกฟรี คู่มือการออกแบบ LAN/WLAN สำหรับผู้ใช้งาน 500 คน ฉบับปี 2019

Aruba Networks ผู้พัฒนาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสำหรับองค์กร ได้ออกเอกสาร ARUBA CAMPUS FOR MIDSIZE NETWORKS: Design & Deployment Guide เพื่อเป็นแนวทางให้แก่เหล่า IT Manager, Network Engineer และผู้ดูแลระบบ IT ในการออกแบบระบบเครือข่ายที่มีผู้ใช้งานจำนวนไม่เกิน 500 คน โดยมีรายละเอียดและวิธีการโหลดเอกสารฟรีๆ ดังนี้

เอกสารฉบับนี้มีความยาว 103 หน้า โดยเนื้อหาจะครอบคลุมไปถึงแนวทางการออกแบบระบบเครือข่ายทั้งในส่วนของ LAN และ Wireless LAN โดยออกแบบให้ระบบทั้งสองสามารถทำงานร่วมกัน, บริหารจัดการร่วมกัน และควบคุมนโยบายการเชื่อมต่อเข้าถึงระบบเครือข่ายของผู้ใช้งานร่วมกันได้

ไม่เพียงแต่ในเชิงการออกแบบเครือข่ายในด้านของการเชื่อมต่อและความเร็วเท่านั้น ในรายงานฉบับนี้ยังคงลงลึกไปถึงการออกแบบด้านการทำ Failover ให้กับอุปกรณ์เครือข่าย, การเลือกใช้ Protocol ต่างๆ ให้เหมาะสมกับระบบเครือข่าย, การทำ Link Aggregation, การทำ Routing และการออกแบบ Redundancy ให้กับเส้นทางการรับส่งข้อมูลภายในระบบเครือข่าย

อย่างไรก็ดี เอกสารฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นมาในช่วงเดือนสิงหาคม 2019 และยังคงอ้างอิงกับเทคโนโลยี WiFi 5 หรือมาตรฐาน 802.11ac Wave 2 อยู่ ดังนั้นผู้ที่อ่านอาจจะต้องมีการประยุกต์เล็กน้อยเพื่อให้คู่มือฉบับนี้สามารถใช้งานกับ WiFi 6 หรือมาตรฐาน 802.11ax ได้

ผู้ที่สนใจสามารถโหลดเอกสารได้ด้วยการกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ https://go.techtalkthai.com/2019/11/aruba-free-500-users-network-design-guideline-2019/About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

รู้จัก Zero-Touch และ One-Touch Provisioning สองสิ่งที่ทำให้ Aruba SD-Branch ติดตั้งใช้งานได้ง่าย

จุดเด่นหนึ่งของโซลูชัน SD-WAN ที่เป็นสากลนั้นก็คือความง่ายดายในการติดตั้งใช้งาน เพื่อให้การขึ้นระบบ SD-WAN ที่มักกระจายอยู่หลายสาขาในพื้นที่ที่ห่างไกลกันและกันนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และไม่ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้เชิงเทคนิคในการติดตั้งอุปกรณ์ที่แต่ละสาขา ซึ่ง Aruba SD-Branch ที่ครอบคลุมความสามารถ SD-WAN เองก็สามารถตอบโจทย์เรื่องความง่ายดายนี้ได้ด้วยสองเทคนิคที่มีชื่อว่า Zero-Touch Provisioning (ZTP) และ One-Touch Provisioning (OTP) นั่นเอง

Facebook เผยเริ่มใช้ QUIC และ HTTP/3 กับผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 75% แล้ว

Facebook ได้ออกมาเขียน Technical Blog ถึงการเปลี่ยนการเชื่อมต่อจากผู้ใช้งาน Facebook ให้กลายเป็น QUIC และ HTTP/3 สำเร็จไปแล้วกว่า 75% ของทราฟฟิกที่เชื่อมต่อเข้ามายัง Facebook ทั้งหมดในเวลานี้ และพบว่า QUIC สามารถช่วยให้ประสบการณ์ของผู้ใช้งานดีขึ้นได้เป็นอย่างมาก