Breaking News

ARUBA แจกฟรี คู่มือการออกแบบ LAN/WLAN สำหรับผู้ใช้งาน 500 คน ฉบับปี 2019

Aruba Networks ผู้พัฒนาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสำหรับองค์กร ได้ออกเอกสาร ARUBA CAMPUS FOR MIDSIZE NETWORKS: Design & Deployment Guide เพื่อเป็นแนวทางให้แก่เหล่า IT Manager, Network Engineer และผู้ดูแลระบบ IT ในการออกแบบระบบเครือข่ายที่มีผู้ใช้งานจำนวนไม่เกิน 500 คน โดยมีรายละเอียดและวิธีการโหลดเอกสารฟรีๆ ดังนี้

เอกสารฉบับนี้มีความยาว 103 หน้า โดยเนื้อหาจะครอบคลุมไปถึงแนวทางการออกแบบระบบเครือข่ายทั้งในส่วนของ LAN และ Wireless LAN โดยออกแบบให้ระบบทั้งสองสามารถทำงานร่วมกัน, บริหารจัดการร่วมกัน และควบคุมนโยบายการเชื่อมต่อเข้าถึงระบบเครือข่ายของผู้ใช้งานร่วมกันได้

ไม่เพียงแต่ในเชิงการออกแบบเครือข่ายในด้านของการเชื่อมต่อและความเร็วเท่านั้น ในรายงานฉบับนี้ยังคงลงลึกไปถึงการออกแบบด้านการทำ Failover ให้กับอุปกรณ์เครือข่าย, การเลือกใช้ Protocol ต่างๆ ให้เหมาะสมกับระบบเครือข่าย, การทำ Link Aggregation, การทำ Routing และการออกแบบ Redundancy ให้กับเส้นทางการรับส่งข้อมูลภายในระบบเครือข่าย

อย่างไรก็ดี เอกสารฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นมาในช่วงเดือนสิงหาคม 2019 และยังคงอ้างอิงกับเทคโนโลยี WiFi 5 หรือมาตรฐาน 802.11ac Wave 2 อยู่ ดังนั้นผู้ที่อ่านอาจจะต้องมีการประยุกต์เล็กน้อยเพื่อให้คู่มือฉบับนี้สามารถใช้งานกับ WiFi 6 หรือมาตรฐาน 802.11ax ได้

ผู้ที่สนใจสามารถโหลดเอกสารได้ด้วยการกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ https://go.techtalkthai.com/2019/11/aruba-free-500-users-network-design-guideline-2019/About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[ Guest Post] ตั้งการ์ดเสริมแกร่งสายเทค ระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“ตั้งการ์ดเสริมแกร่งสายเทค ระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” โดยนายวรเทพ ว่องธนาการ ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนด้านโซลูชั่น บริษัท ยิบอินซอย จำกัด 

[Guest Post] Google จัดกิจกรรมการศึกษา “The Anywhere School 2020” ออนไลน์ทั่วโลกครั้งแรก สนับสนุนและอัปเดตอนาคตด้านการศึกษาจากผู้นำทางความคิดระดับโลก

Google จัดกิจกรรมด้านการศึกษา “The Anywhere School 2020” ในรูปแบบออนไลน์พร้อมกันทั่วโลกขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพและอัปเดตอนาคตด้านการศึกษาจากผู้นำทางความคิดระดับโลก โดยแต่ละประเทศได้มาร่วมแชร์มุมมองเกี่ยวกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาอันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาแบบที่ไม่คาดคิดมาก่อน  ซึ่งงานนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาสามารถเข้ามาร่วมรับฟังได้แบบเรียลไทม์ฟรีเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ในวันที่ 12 …