Alcatel-Lucent Enterprise – Assets Tracking Webinar : Smart connection to your people and assets real-time [30 พ.ย. 2020 เวลา 14.00น.]

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ IT Manager, Network Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “Assets Tracking Webinar: Smart connection to your people and assets real-time โดย Alcatel-Lucent Enterprise” เพื่อเรียนรู้ถึงโซลูชันระบบติดตามอุปกรณ์และบุคลากรภายในอาคาร พร้อมแนวทางการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีนี้เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ๆ ท่ามกลาง New Normal ของการทำงาน และช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ที่ลงทุนมาได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2020 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: Assets Tracking Webinar: Smart connection to your people and assets real-time โดย Alcatel-Lucent Enterprise
ผู้บรรยาย: คุณศุภชัย คงกฤตยาพันธ์, Territory Manager, Alcatel-Lucent Enterprise Thailand
วันเวลา: วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2020 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 100 คน
ภาษา: ไทย

Asset Tracking กลายเป็นเทคโนโลยีที่ถูกประยุกต์ใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับธุรกิจองค์กร เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในการทาำงานให้กับพนักงานและเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น ด้วยการทำให้พนักงานสามารถรู้ถึงตำแหน่งของสิ่งของ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่ต้องการใช้งานได้อย่างทันท่วงที ในขณะที่ผู้บริหารหรือผู้จัดการเองก็สามารถตรวจสอบการใช้งานสิ่งของ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรนั้นๆ ได้อย่างแม่นยำ

อีกปัจจัยที่ทำให้ Asset Tracking ได้รับความนิยมมากก็คือการที่เทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อยอดมาจากระบบ Wi-Fi ภายในองค์กร และใช้ Wireless Access Point ในการติดตามตำแหน่งของสิ่งของ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ทำให้ธุรกิจองค์กรส่วนใหญ่ที่ลงทุนในระบบ Wi-Fi อยู่แล้ว ก็สามารถประยุกต์นำ Asset Tracking มาใช้สร้างคุณค่าได้ทันที

ใน Webinar ครั้งนี้ ทีมงาน Alcatel-Lucent Enterprise จะมาเล่าถึงตัวอย่างการนำเทคโนโลยี Asset Tracking มาใช้งานในธุรกิจรูปแบบต่างๆ ที่สร้างคุณค่าให้กับธุรกิจได้อย่างคาดไม่ถึง พร้อมอธิบายถึงการออกแบบระบบเครือข่ายเบื้องหลังที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้งานเทคโนโลยี Asset Tracking ได้อย่างคุ้มค่า

ร่วมชม Webinar ครั้งนี้กับประเด็นดังต่อไปนี้

  • คุณจะสามารถติดตามสิ่งของ อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีคุณค่าสูง เคลื่อนย้ายได้ และจำเป็นต่อการทำงานในแบบ Real-time ได้อย่างไร?
  • คุณจะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งของ อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ลงทุนมาใช้งานนั้น ถูกใช้งานมากน้อยเพียงใด และมีข้อมูลการใช้งาน การเคลื่อนย้าย หรือระยะเวลาที่ใช้งานจริงนานแค่ไหน?

การเข้าร่วมชม Webinar ครั้งนี้จะนำเสนอเป็นภาษาไทยโดยทีมงาน Alcatel-Lucent Enterprise ที่พร้อมตอบทุกคำถามที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนเข้าร่วม TechTalk Webinar ได้ทันที

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม TechTalk Webinar ในหัวข้อนี้ได้ทันทีที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_mo1K3B7SRg2xY6uJfirabQ โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

5 แนวคิด สู่การพลิกโฉม Digital Transformation

Digital Transformation ยกระดับธุรกิจสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เริ่มจากแนวความคิดในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการธุรกิจเพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล การวางรากฐานที่มั่นคงเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ   

[Guest Post] Red Hat Enterprise Linux 9 สร้างนิยามใหม่ให้กับเทคโนโลยีที่เป็นจุดศูนย์กลางของนวัตกรรม

กรุงเทพฯ 20 พฤษภาคม 2565 – เร้ดแฮท อิงค์ (Red Hat) ผู้ให้บริการด้านโซลูชันโอเพ่นซอร์สระดับ แนวหน้าของโลก แนะนำ Red Hat Enterprise …