CDIC 2023

Alcatel-Lucent Enterprise – Assets Tracking Webinar : Smart connection to your people and assets real-time [30 พ.ย. 2020 เวลา 14.00น.]

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ IT Manager, Network Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “Assets Tracking Webinar: Smart connection to your people and assets real-time โดย Alcatel-Lucent Enterprise” เพื่อเรียนรู้ถึงโซลูชันระบบติดตามอุปกรณ์และบุคลากรภายในอาคาร พร้อมแนวทางการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีนี้เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ๆ ท่ามกลาง New Normal ของการทำงาน และช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ที่ลงทุนมาได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2020 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: Assets Tracking Webinar: Smart connection to your people and assets real-time โดย Alcatel-Lucent Enterprise
ผู้บรรยาย: คุณศุภชัย คงกฤตยาพันธ์, Territory Manager, Alcatel-Lucent Enterprise Thailand
วันเวลา: วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2020 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 100 คน
ภาษา: ไทย

Asset Tracking กลายเป็นเทคโนโลยีที่ถูกประยุกต์ใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับธุรกิจองค์กร เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในการทาำงานให้กับพนักงานและเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น ด้วยการทำให้พนักงานสามารถรู้ถึงตำแหน่งของสิ่งของ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่ต้องการใช้งานได้อย่างทันท่วงที ในขณะที่ผู้บริหารหรือผู้จัดการเองก็สามารถตรวจสอบการใช้งานสิ่งของ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรนั้นๆ ได้อย่างแม่นยำ

อีกปัจจัยที่ทำให้ Asset Tracking ได้รับความนิยมมากก็คือการที่เทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อยอดมาจากระบบ Wi-Fi ภายในองค์กร และใช้ Wireless Access Point ในการติดตามตำแหน่งของสิ่งของ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ทำให้ธุรกิจองค์กรส่วนใหญ่ที่ลงทุนในระบบ Wi-Fi อยู่แล้ว ก็สามารถประยุกต์นำ Asset Tracking มาใช้สร้างคุณค่าได้ทันที

ใน Webinar ครั้งนี้ ทีมงาน Alcatel-Lucent Enterprise จะมาเล่าถึงตัวอย่างการนำเทคโนโลยี Asset Tracking มาใช้งานในธุรกิจรูปแบบต่างๆ ที่สร้างคุณค่าให้กับธุรกิจได้อย่างคาดไม่ถึง พร้อมอธิบายถึงการออกแบบระบบเครือข่ายเบื้องหลังที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้งานเทคโนโลยี Asset Tracking ได้อย่างคุ้มค่า

ร่วมชม Webinar ครั้งนี้กับประเด็นดังต่อไปนี้

  • คุณจะสามารถติดตามสิ่งของ อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีคุณค่าสูง เคลื่อนย้ายได้ และจำเป็นต่อการทำงานในแบบ Real-time ได้อย่างไร?
  • คุณจะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งของ อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ลงทุนมาใช้งานนั้น ถูกใช้งานมากน้อยเพียงใด และมีข้อมูลการใช้งาน การเคลื่อนย้าย หรือระยะเวลาที่ใช้งานจริงนานแค่ไหน?

การเข้าร่วมชม Webinar ครั้งนี้จะนำเสนอเป็นภาษาไทยโดยทีมงาน Alcatel-Lucent Enterprise ที่พร้อมตอบทุกคำถามที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนเข้าร่วม TechTalk Webinar ได้ทันที

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม TechTalk Webinar ในหัวข้อนี้ได้ทันทีที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_mo1K3B7SRg2xY6uJfirabQ โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ยกระดับบริการขององค์กรอย่างมั่นใจด้วย HPE Aruba Networking SASE โดย ยิบอินซอย

HPE Aruba Networking นำเสนอ Unified SASE ที่รวมเอาความสามารถของเทคโนโลยี SD-WAN และ SSE เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อความง่ายดายในการบริหารจัดการ SD-WAN, Routing, WAN Optimization ตลอดจนการบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยได้แบบ end-to-end เพื่อให้การทำงานของแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มั่นคงปลอดภัย ลดต้นทุน และพร้อมให้บริการเสมอ

Microsoft แพตช์แก้ไขช่องโหว่เร่งด่วน 2 รายการให้ Edge, Teams และ Skype

Microsoft ได้แก้ไขช่องโหว่ Heap Buffer Overflow 2 รายการอย่างเร่งด่วนในไลบรารีที่ผลิตภัณฑ์ของตนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีรายงานพบว่าช่องโหว่ได้ถูกนำไปใช้โจมตีจริงแล้ว