Tag Archives: web 2.0

Mellanox เปิดตัว SB7780 InfiniBand Router รุ่นใหม่

Mellanox Technologies, Ltd. เปิดตัว SB7780 InfiniBand Router รุ่นใหม่ ในขนาดเพียงแค่ 1U มาพร้อมพอร์ทแบบ EDR 100Gb/s จำนวน 36 พอร์ท เหมาะสำหรับงาน High Performance Computing (HPC), Cloud, Web 2.0, Machine Learning และ Enterprise Application โดยเฉพาะ

Read More »

Blue Coat Solution Day: การป้องกัยภัยคุกคามแบบ Advanced Threat

Blue Coat บริษัทชั้นนำด้านระบบรักษาความปลอดภัยบนเว็บไซต์ ร่วมกับบริษัท nForce Secure และ M-Solutions Technology (ประเทศไทย) สองที่ปรึกษาด้านระบบรักษาความปลอดภัยชั้นนำของประเทศไทย จัดงานสัมมนาเพื่ออัพเดทโซลูชันใหม่ และทิศทางของตลาดประจำปี 2014 โดยมุ่งเป้าโฟกัสที่การป้องกันภัยคุกคามชั้นสูง หรือ Advanced Threat Protection ที่มีแนวโน้มทวีปริมาณและความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน ซึ่งทีมงาน TechTalkThai มีโอกาสได้รับเชิญเข้าไปร่วมฟังสัมมนาด้วย จึงขออนุญาตสรุปโซลูชันคร่าวๆเพื่อเผยแพร่ให้ทุกคนได้อัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆกันครับ

Read More »

Blue Coat ThreatBLADES™ ปฏิวัติการป้องการภัยคุกคามขั้นสูงรูปแบบใหม่

Solera Networks บริษัทลูกของ Blue Coat และเป็นบริษัทผู้นำทางด้าน Big Data Security Analytics สำหรับการป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงได้นำเสนอโซลูชันใหม่ คือ Blue Coat ThreatBLADES™ เพื่อช่วยป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆที่มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ในสมัยก่อน CISO จะใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามหลายชนิด หลายประเภท เพื่อป้องกันระบบเครือข่ายเป็นชั้นๆหลายชั้น แต่วิธีกลับกลายเป็นว่ามันยากต่อการตรวจจับภัยคุกคามและทำให้ระบบเกิดความล่าช้า สถาบัน Ponemon ได้ทำการสำรวจบริษัท IT มากกว่า 3,500 บริษัท พวกว่าต้องใช้เวลาเฉลี่ย 80 วันในการตรวจพบมัลแวร์ และอีก 123 วันในการแก้ไขปัญหา Blue Coat ThreatBLADES™ ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยรวมการทำงานของ Threat Intelligence, Big Data Security Analytics และ Security Visibility เข้าด้วยกัน เพื่อป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การโจมตีแบบ Zero-Day, ภัยคุกคามบนเว็บไซต์และอีเมลล์, Advanced Persistent Threats, Phishing และ Botnet …

Read More »