Blue Coat ThreatBLADES™ ปฏิวัติการป้องการภัยคุกคามขั้นสูงรูปแบบใหม่

blue_coat_solera_logo

Solera Networks บริษัทลูกของ Blue Coat และเป็นบริษัทผู้นำทางด้าน Big Data Security Analytics สำหรับการป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงได้นำเสนอโซลูชันใหม่ คือ Blue Coat ThreatBLADES™ เพื่อช่วยป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆที่มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

ในสมัยก่อน CISO จะใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามหลายชนิด หลายประเภท เพื่อป้องกันระบบเครือข่ายเป็นชั้นๆหลายชั้น แต่วิธีกลับกลายเป็นว่ามันยากต่อการตรวจจับภัยคุกคามและทำให้ระบบเกิดความล่าช้า สถาบัน Ponemon ได้ทำการสำรวจบริษัท IT มากกว่า 3,500 บริษัท พวกว่าต้องใช้เวลาเฉลี่ย 80 วันในการตรวจพบมัลแวร์ และอีก 123 วันในการแก้ไขปัญหา

Blue Coat ThreatBLADES™ ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยรวมการทำงานของ Threat Intelligence, Big Data Security Analytics และ Security Visibility เข้าด้วยกัน เพื่อป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การโจมตีแบบ Zero-Day, ภัยคุกคามบนเว็บไซต์และอีเมลล์, Advanced Persistent Threats, Phishing และ Botnet เป็นต้น การรวมการทำงานของระบบรักษาความปลอดภัยแต่ละประเภทเข้าด้วยกันทำให้ CISO สามารถทำความเข้าใจ และจัดลำดับการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วมากกว่าเดิม

Blue Coat ThreatBLADES™ รวมกับ Solera Security Analytics Platform (หรือที่เรียกว่า Solera DeepSee) และเสริมความแข็งแกร่งโดย Blue Coat WebPulse Collaborative Defense บริษัทผู้นำทางด้านการตรวจสอบมัลแวร์บนเว็บไซต์แบบ real-time ซึ่งรับข้อมูลคำร้องขอตรวจสอบ URL จากผู้ใช้งานมากกว่า 75 ล้านคนทั่วโลก ส่งผลให้มีฐานข้อมูลของมัลแวร์บนเว็บไซต์เป็นจำนวนมหาศาล ทั้งหมดนี้เราสามารถบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ได้ด้วย UI เพียงหน้าเดียว รวมทั้งการเป็นโซลูชันแบบ software-based ทำให้สามารถออกแบบ และติดตั้ง Blue Coat ThreatBLADES™ ได้อย่างยืดหยุ่นและเหมาะสมต่อโครงสร้างระบบเครือข่ายของทุกองค์กร

blue_coat_threatblades

ฟังก์ชันการใช้งานของ Blue Coat ThreatBLADES™ ประกอบด้วย

  • MalwareAnalysis BLADE: ตรวจจับ, ระบุ และวิเคราะห์แฟ้มข้อมูลที่อาจติดมัลแวร์ โดยใช้เทคโนโลยี Malware-Detonation Sandbox ทำให้สามารถตรวจจับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ เช่น การโจมตีแบบ Zero-Day, Advanced Persistent Threats และมัลแวร์ที่ฝังตัวอยู่ในแฟ้มข้อมูลหลากหลายประเภทได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ
  • WebThreat BLADE: ร่วมกับการตรวจจับภัยคุกคามแบบ IP และ URL Reputation-Based สำหรับตรวจจับและป้องกันการบุกรุกโจมตีบน Web 2.0, การโจมตีแบบ Spear Phishing และ Botnet นอกจากนี้ WebThreat BLADE ยังถูกเสริมความแข็งแกร่งโดย Blue Coat WebPulse Collaborative Defense ที่ให้บริการฐานข้อมูลมัลแวร์บนเว็บไซต์แบบ real-time เพื่อช่วยในการตรวจจับภัยคุกคามบนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • FileThreat BLADE: ใช้ฐานข้อมูลของ WebPulse เพื่อป้องกันไวรัสและมัลแวร์ที่ฝังตัวอยู่บนแฟ้มข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น MS Office, PDF, Java, Flash, EXE, Email และอื่นๆ

เปรียบเสมือนกับกล้องรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย เทคโยโลยีการวิเคราะห์ความปลอดภัยของ Blue Coat ThreatBLADES™ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบรักษาความลปลอดภัยโดยอาศัย Threat Intelligence, Big Data Security Analytics และ Security Visibility ในการค้นหาสาเหตุของปัญหา วิเคราะห์ผลกระทบต่อระบบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ระบบยังคงสามารถดำเนินต่อไปได้โดยเกิดความเสียหายน้อยที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Blue Coat ThreatBLADES™: http://www.soleranetworks.com/threatblades

ที่มา: http://bluecoat.com/company/press-releases/solera-networks-revolutionizes-advanced-threat-protection-unifying-big-data


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก

“บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก” How Digital Transformation Enables CFOs to Achieve Organizational Agility and Resilience …

นักวิจัยสาธิตการแฮ็กเซิร์ฟเวอร์ Oracle เพื่อแสดงให้เห็นถึงช่องโหว่ที่ร้ายแรง

สืบเนื่องมาจากความล่าช้าในการแก้ไขข้อพร่องพกนานถึง 6 เดือน กับช่องโหว่ที่นักวิจัยเรียกว่า “mega 0-day” ช่องโหว่นี้สามารถถูกใช้ได้จากทางไกลโดยไม่ต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตน ถูกค้นพบโดย Jang และ Peterjson นักวิจัยด้านความปลอดภัย พวกเขาตั้งชื่อมันว่า The Miracle …