Blue Coat ThreatBLADES™ ปฏิวัติการป้องการภัยคุกคามขั้นสูงรูปแบบใหม่

blue_coat_solera_logo

Solera Networks บริษัทลูกของ Blue Coat และเป็นบริษัทผู้นำทางด้าน Big Data Security Analytics สำหรับการป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงได้นำเสนอโซลูชันใหม่ คือ Blue Coat ThreatBLADES™ เพื่อช่วยป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆที่มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

ในสมัยก่อน CISO จะใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามหลายชนิด หลายประเภท เพื่อป้องกันระบบเครือข่ายเป็นชั้นๆหลายชั้น แต่วิธีกลับกลายเป็นว่ามันยากต่อการตรวจจับภัยคุกคามและทำให้ระบบเกิดความล่าช้า สถาบัน Ponemon ได้ทำการสำรวจบริษัท IT มากกว่า 3,500 บริษัท พวกว่าต้องใช้เวลาเฉลี่ย 80 วันในการตรวจพบมัลแวร์ และอีก 123 วันในการแก้ไขปัญหา

Blue Coat ThreatBLADES™ ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยรวมการทำงานของ Threat Intelligence, Big Data Security Analytics และ Security Visibility เข้าด้วยกัน เพื่อป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การโจมตีแบบ Zero-Day, ภัยคุกคามบนเว็บไซต์และอีเมลล์, Advanced Persistent Threats, Phishing และ Botnet เป็นต้น การรวมการทำงานของระบบรักษาความปลอดภัยแต่ละประเภทเข้าด้วยกันทำให้ CISO สามารถทำความเข้าใจ และจัดลำดับการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วมากกว่าเดิม

Blue Coat ThreatBLADES™ รวมกับ Solera Security Analytics Platform (หรือที่เรียกว่า Solera DeepSee) และเสริมความแข็งแกร่งโดย Blue Coat WebPulse Collaborative Defense บริษัทผู้นำทางด้านการตรวจสอบมัลแวร์บนเว็บไซต์แบบ real-time ซึ่งรับข้อมูลคำร้องขอตรวจสอบ URL จากผู้ใช้งานมากกว่า 75 ล้านคนทั่วโลก ส่งผลให้มีฐานข้อมูลของมัลแวร์บนเว็บไซต์เป็นจำนวนมหาศาล ทั้งหมดนี้เราสามารถบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ได้ด้วย UI เพียงหน้าเดียว รวมทั้งการเป็นโซลูชันแบบ software-based ทำให้สามารถออกแบบ และติดตั้ง Blue Coat ThreatBLADES™ ได้อย่างยืดหยุ่นและเหมาะสมต่อโครงสร้างระบบเครือข่ายของทุกองค์กร

blue_coat_threatblades

ฟังก์ชันการใช้งานของ Blue Coat ThreatBLADES™ ประกอบด้วย

  • MalwareAnalysis BLADE: ตรวจจับ, ระบุ และวิเคราะห์แฟ้มข้อมูลที่อาจติดมัลแวร์ โดยใช้เทคโนโลยี Malware-Detonation Sandbox ทำให้สามารถตรวจจับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ เช่น การโจมตีแบบ Zero-Day, Advanced Persistent Threats และมัลแวร์ที่ฝังตัวอยู่ในแฟ้มข้อมูลหลากหลายประเภทได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ
  • WebThreat BLADE: ร่วมกับการตรวจจับภัยคุกคามแบบ IP และ URL Reputation-Based สำหรับตรวจจับและป้องกันการบุกรุกโจมตีบน Web 2.0, การโจมตีแบบ Spear Phishing และ Botnet นอกจากนี้ WebThreat BLADE ยังถูกเสริมความแข็งแกร่งโดย Blue Coat WebPulse Collaborative Defense ที่ให้บริการฐานข้อมูลมัลแวร์บนเว็บไซต์แบบ real-time เพื่อช่วยในการตรวจจับภัยคุกคามบนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • FileThreat BLADE: ใช้ฐานข้อมูลของ WebPulse เพื่อป้องกันไวรัสและมัลแวร์ที่ฝังตัวอยู่บนแฟ้มข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น MS Office, PDF, Java, Flash, EXE, Email และอื่นๆ

เปรียบเสมือนกับกล้องรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย เทคโยโลยีการวิเคราะห์ความปลอดภัยของ Blue Coat ThreatBLADES™ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบรักษาความลปลอดภัยโดยอาศัย Threat Intelligence, Big Data Security Analytics และ Security Visibility ในการค้นหาสาเหตุของปัญหา วิเคราะห์ผลกระทบต่อระบบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ระบบยังคงสามารถดำเนินต่อไปได้โดยเกิดความเสียหายน้อยที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Blue Coat ThreatBLADES™: http://www.soleranetworks.com/threatblades

ที่มา: http://bluecoat.com/company/press-releases/solera-networks-revolutionizes-advanced-threat-protection-unifying-big-data


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Kali Linux ออกอัปเดต 2023.2 มาพร้อมเครื่องมือใหม่ 13 ตัวและ pre-built Hyper-V image

Kali Linux ออกอัปเดต 2023.2 มาพร้อมเครื่องมือใหม่ 13 ตัวและ pre-built Hyper-V image

เปิดตัว Panduit TX6A Vari-Matrix HD สาย Cat 6A UTP ขนาดเล็กที่สุดในโลก รองรับ 1-10GbE และ PoE++ ป้องกันสัญญาณรบกวนได้เหนือกว่ามาตรฐาน

ในปี 2023 นี้ถือเป็นปีที่น่าสนใจสำหรับวงการสายสัญญาณเครือข่าย เพราะผู้ผลิตทุกรายต่างเร่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาแข่งขันกันในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วของ Ethernet ที่เพิ่มขึ้น, การรองรับอุปกรณ์ IoT ให้ได้หลากหลายยิ่งขึ้น ไปจนถึงการตอบรับต่อประเด็นด้านความยั่งยืนหรือ Sustainability