Breaking News

Tag Archives: network outage

Certificate ของ Ericsson หมดอายุ ทำผู้ใช้งาน 32 ล้านคนในสหราชอาณาจักรใช้มือถือไม่ได้

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2018 ที่ผ่านมา ผู้ใช้งานโครงข่าย 4G ในสหราชอาณาจักรกว่า 32 ล้านคนไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่าน Smartphone ของตนเองได้ เนื่องจาก Certificate ของ Ericsson ที่ติดตั้งใช้งานในระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการโครงข่ายหมดอายุนั่นเอง

Read More »