Tag Archives: firefox tls 1.3

ทันควัน! Mozilla ประกาศ Firefox สามารถรองรับการใช้งาน TLS 1.3 แล้ว

หลังจาก IETF ออกประกาศเวอร์ชันสมบูรณ์ของ TLS 1.3 เรียบร้อยแล้วทาง Mozilla เองก็ไม่รอช้าที่จะประกาศตอบรับว่า Firefox เวอร์ชัน 61 หรือที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน สามารถรองรับการใช้งาน TLS 1.3 ได้แล้วเช่นกัน

Read More »