Tag Archives: digital certificate

[Video Webinar] แนวทางการจัดการ Digital Certificate ทั้งองค์กรด้วยโซลูชันเดียว Entrust Certificate Hub

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย ACA Pacific Webinar เรื่อง “แนวทางการจัดการ Digital Certificate ทั้งองค์กรด้วยโซลูชันเดียว Entrust Certificate Hub” ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

Read More »

ACA Pacific Webinar: แนวทางการจัดการ Digital Certificate ทั้งองค์กรด้วยโซลูชันเดียว Entrust Certificate Hub

ACA Pacific ร่วมกับ Entrust ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT Security เข้าร่วมงานสัมมนา ACA Pacific Webinar เรื่อง "แนวทางการจัดการ Digital Certificate ทั้งองค์กรด้วยโซลูชันเดียว Entrust Certificate Hub" ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2021 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar ฟรี

Read More »

[Guest Post] พระจอมเกล้าลาดกระบัง เดินหน้าสู่ Digital Transformation ร่วมกับไอแอม คอนซัลติ้ง นำร่องด้วยนำเทคโนโลยีบล็อกเชนช่วยขับเคลื่อนสร้างระบบนิเวศทางไอที พร้อมโชว์เคสการใช้งานจริงด้วย Digital Signature on Blockchain

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับบริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด ลงบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาทางวิชาการด้วยการนำเทคโนโลยีเข้าขับเคลื่อน ในรูปแบบ Digital Transformation สู่การเป็นสถาบันการศึกษาดิจิทัล และสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ทางไอที นำร่องด้วยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนทำระบบ Virtual ID Card, University Token และ Digital Certificate ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับบุคลากรและนักศึกษาภายในสถาบัน

Read More »

[Guest Post] INET พร้อมแล้วกับการเป็นผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ พร้อมผลักดันประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัล

ล่าสุด INET ได้รับการประกาศรับรองให้เป็นผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ จากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand National Root Certification Authority : Thailand NRCA) ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA ซึ่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ถือเป็น Certificate สำหรับใช้เป็นลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ที่มีความมั่นคงปลอดภัย และเป็นมาตรฐานสากลให้กับภาคธุรกิจ และบุคคลที่มีความสนใจในการทำธุรกรรมออนไลน์ หรือ Confirm Order ต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ที่มีสิทธิออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพียง 2 รายในประเทศไทยเท่านั้น โดยทาง INET ได้รับการประกาศการรับรองเป็นรายที่ 2 ของประเทศไทยในนาม INET CA

Read More »