Black Hat Asia 2023

[Video Webinar] แนวทางการจัดการ Digital Certificate ทั้งองค์กรด้วยโซลูชันเดียว Entrust Certificate Hub

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย ACA Pacific Webinar เรื่อง “แนวทางการจัดการ Digital Certificate ทั้งองค์กรด้วยโซลูชันเดียว Entrust Certificate Hub” ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

การใช้งานใบรับรองดิจิทัล (Digital Certificate) เพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ระบบเครือข่ายและข้อมูลขององค์กร เป็นหนึ่งในแนวทางที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยมา ยกตัวอย่างเช่น SSL/TLS, User/Device Authentication และ Digital Signature เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าหลายองค์กรเริ่มมีการใช้งานใบรับรองดิจิทัลที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นกับการใช้งานรูปแบบใหม่ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็น DevOps, Application & Services และ IoT

แต่อีกด้านหนึ่งกลับพบว่า ระยะเวลาการใช้งานหรืออายุของใบรับรองดิจิทัลนั้นกลับสั้นลงตามข้อกำหนดที่ออกมา เพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งความมั่นคงปลอดภัยของใบรับรองดิจิทัล ส่งผลให้หลายๆ องค์กร เริ่มพบความยุ่งยากเกี่ยวกับการดูแลจัดการใบรับรองดิจิทัลทั้งหมดขององค์กร และเริ่มมีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดูแลจัดการอย่างไม่ครอบคลุม เช่น การหยุดทำงานของระบบเนื่องจากใบรับรองดิจิทัลหมดอายุ หรือแม้แต่การถูกคุกคามจากอาชญากรไซเบอร์เนื่องจากใบรับรองดิจิทัลไม่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย

จะดีกว่าไหมหากองค์กรมีระบบที่สามารถจัดการดูแลใบรับรองดิจิทัลทั้งหมดได้อย่างมั่นคงปลอดภัย และผู้ดูแลระบบสามารถมองเห็นและบริหารจัดการใบรับรองดิจิทัลได้แบบรวมศูนย์จากระบบเดียว

ในสัมมนานี้ ทีมงานจาก Entrust จะมาพูดคุยและแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับความสำคัญของการดูแลจัดการใบรับรองดิจิทัล รวมถึงแนะนำ Certificate Hub ซึ่งเป็น Certificate Life Cycle Management Tool ของทาง Entrust

หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย

  • ความสำคัญของ Digital Certificate Lifecycle Management
  • แนวทางการจัดการ Digital Certificate (Find, Control และ Automate)
  • แนะนำระบบ Entrust Certificate Hub

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …