Tag Archives: cellebrite

แหล่งข่าวเผยหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐฯ สามารถปลดล็อก iPhone ทุกโมเดลในตลาดได้แล้ว

มีแหล่งข่าวเผยว่าบริษัท Cellebrite จากอิสราเอลได้พัฒนาเทคนิคปลดล็อก iOS 11 และโฆษณาไปให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฏหมายเพื่อทำการ Forensic อุปกรณ์ของบุคคลผู้ต้องสงสัย ยิ่งกว่านั้นในเอกสารวิจัยบริการของบริษัทได้นำเสนอถึงความสามารถในการเข้าถึงอุปกรณ์อย่าง iPhone, iPad, iPad Mini, iPad Pro และ iPod ที่ใช้งานระบบปฏิบัติการ iOS ตั้งแต่ 5 ถึง 11

Read More »

กองทัพอากาศไทยเชิญเข้าชมงาน “Cyber Operations Contest 2016″ พร้อมเล่นเกมชิงรางวัล

กองทัพอากาศไทย ร่วมกับบริษัท Cybertron และบริษัท CelleBrite จัดการแข่งขันการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ หรือ Cyber Operations Contest 2016 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2016 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานได้ฟรี

Read More »