Tag Archives: ATCI

ATCI ฉลองความสำเร็จของอุตสาหกรรมไอทีไทยในเวทีนานาชาติ [Guest Post]

8 องค์กรใหญ่ของไทย คว้ารางวัลอันทรงเกียรติจาก ASOCIO

Read More »

[Guest Post] TICTA2020 เผยโฉมซอฟต์แวร์ดีเด่น

เอทีซีไอ เดินหน้าประกาศผลพร้อมโชว์ศักยภาพซอฟต์แวร์เด่นแห่งชาติ TICTA2020 มอบรางวัลชนะเลิศ 19 ผลงานและรองชนะเลิศ 16 ผลงานจากจำนวนร่วมแข่งขัน 177 ผลงาน กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมหนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลไทยให้เข้มแข็งและขับเคลื่อนประเทศด้าน Digital Transformation

Read More »

[Guest Post] เอทีซีไอ ร่วมกับ สดช. เปิดรับผลงานร่วม TICTA2020

สมาคมเอทีซีไอ เปิดตัวโครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ TICTA2020 ชูแนวคิด Digitalization for New Normal โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิท้ลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลไทยให้เข้มแข็งและขับเคลื่อนประเทศด้าน Digital Transformation รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ทั้งภาครัฐและเอกชน TICTA2020 เปิดรับสมัครผลงานแล้วถึงกันยายนนี้  

Read More »