Tag Archives: arm devsummit 2021

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี Arm DevSummit 2021 วันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2021

Arm ขอเชิญ Software Developer, AI Developer และ Hardware Designer ทั่วโลกเข้าร่วมงาน Virtual Conference ครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี Arm DevSummit 2021 ในวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2021 เพื่ออัปเดตเทคโนโลยีประมวลผลเฉพาะทางล่าสุด พร้อมเรียนรู้ถึงวิธีการใช้งานพลังประมวลผลเหล่านั้นให้ได้อย่างเต็มศักยภาพผ่านเครื่องมือต่างๆ ของ Arm ไม่ว่าจะเป็นที่ Edge หรือที่ Cloud

Read More »