Black Hat Asia 2023

Symantec เพิ่มโซลูชัน Email Fraud Protection เสริมศักยภาพด้านความมั่งคงปลอดภัยของอีเมล

Symantec ได้ประกาศออกโซลูชัน ‘Email Fraud Protection’ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งภายใต้ Email Security เพื่อสู้กับปัญหาการปลอมแปลงอีเมลหรือการแอบอ้างตัวบุคคล ซึ่งโซลูชันนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถป้องกันปัญหาได้อย่างอัตโนมัติ

Credit: Symantec

ไอเดียก็คือปัจจุบันจะมีมาตรฐาน Email Authentication เพื่อช่วยตรวจจับและป้องกันการปลอมแปลงอีเมลที่ชื่อว่า ‘DMARC’ [wikipedia และ RFC 7489] ซึ่งภายในจะมีองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ

  • Sender Policy Framework (SPF) – กลไกที่ทำให้ฝ่ายรับตรวจสอบได้ว่าอีเมลที่ได้รับมานั้นมาจากเลขไอพีของโดเมนที่ผู้ดูแลกำหนดไว้หรือไม่
  • DomainKeys Identified Mail (DKIM) – กลไกที่ทำให้ฝ่ายรับตรวจสอบได้ว่าอีเมลที่ได้รับมานั้นมาจากผู้ส่งที่เป็นเจ้าของโดเมนที่ถูกกำหนดไว้จริง โดยเบื้องหลังคือการทำ Digital Signature ให้ฝ่ายรับก็สามารถตรวจสอบได้

ปัญหาก็คือการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวนั้นทำได้ยากเพราะต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความเข้าใจในองค์กร ดังนั้น Symantec จึงนำเสนอโซลูชัน Email Fraud Protection ที่เข้ามาทำให้องค์กรสามารถใช้งานมาตรฐาน DMARC ได้อย่างอัตโนมัติ โดยจะจัดทำแคตตาล็อกของบริการอีเมลหรือ Software as a Service ด้านอีเมลต่างๆ ขึ้นมา พร้อมทั้งอัปเดตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดงานที่แอดมินต้องมาตั้งค่าด้วยตนเอง

ที่มา : https://investor.symantec.com/About/Investors/press-releases/press-release-details/2019/Symantec-Delivers-Automated-Solution-to-Help-Stop-Business-Email-Compromise-Attacks/default.aspx และ https://www.eweek.com/security/symantec-improves-email-security-with-fraud-protection


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

องค์กรของคุณควบคุมค่าใช้จ่ายคลาวด์แล้วหรือยัง เริ่มต้นวันนี้ด้วยเครื่องมือ FinOps จาก VMware Aria

รายจ่ายเป็นเรื่องใหญ่เสมอสำหรับทุกองค์กร และมักเป็นคำถามสำคัญในทุกการประชุมจากเหล่าผู้บริหารว่าวันนี้ทีมของคุณจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด เหมาะสมแล้วหรือไม่ คุ้มค่าหรือยัง อย่างไรก็ดีองค์กรที่ไม่ได้มีการเตรียมพร้อมมักยากที่จะตอบคำถามนี้ได้ โดยเฉพาะการใช้งาน Multi-cloud ที่มีความซับซ้อนสูง เพราะคลาวด์ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายขององค์กรให้ติดตามได้ยาก จึงนำไปสู่แนวคิดใหม่ของหน้าที่ที่เรียกว่า FinOpsในบทความนี้ท่านจะได้เรียนรู้กับหน้าที่ของ FinOps และแนวทางปฏิบัติที่จะทำให้แนวคิดนี้ประสบความสำเร็จ รวมถึงผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับหากมีการจัดการต้นทุนของคลาวด์ที่ดี อนึ่ง …

NVIDIA ประกาศระบบใหม่สำหรับ Accelerated Quantum-Classical Computing

NVIDIA และ Quantum Machines เปิดตัว DGX Quantum ซึ่งเป็นระบบแรกที่จับคู่ GPU และ Quantum Computing โดยใช้แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ CUDA Quantum …