Black Hat Asia 2023

ผลสำรวจชี้ผู้ใช้ Cloud ส่วนใหญ่กังวลเรื่องความมั่นคงปลอดภัย

WinMagic ผู้ให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลได้จัดทำผลสำรวจพบว่าผลที่ตามมาจากการที่บริษัทนำธุรกิจไปไว้บน Cloud คือเรื่อง ความมั่นคงปลอดภัย การบริหารจัดการ และกฏหมายหรือกฏระเบียบข้อบังคับ โดยผลสำรวจผู้ใช้งาน Cloud พบว่า 39% ยอมรับว่า Cloud ทำให้โครงสร้างพื้นฐานมีความซับซ้อนมากขึ้น และ 53% หมดเวลาเพิ่มขึ้นไปกับการบริหารจัดการ Cloud 

จากการสำรวจผู้ที่สามารถตัดสินใจในระบบ IT จำนวน 1,029 คน
  • 98% กำลังใช้โครงสร้างพื้นฐานกว่าครึ่งผ่าน Cloud
  • มีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่กล่าวว่าข้อมูลบน Cloud บางส่วนได้รับการเข้ารหัส
  • 39% ยอมรับว่าไม่เคยมีการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่อหาช่องโหว่ข้ามระหว่าง Virtual Machine ที่ใช้งาน

ถ้าเรียงลำดับความกังวลเกี่ยวกับการทำงานในอนาคตพบว่า คนส่วนใหญ่ (58%) กังวลเรื่องความมั่นคงปลอดภัยมากที่สุด รองลงมา (55%) กังวลเรื่องของการปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากการเข้าถึงที่ไม่ได้พิสูจน์ตัวตนและสุดท้าย (44%) กังวลในเรื่องของความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้น

ถ้าพูดถึงข้อกฏหมายหรือระเบียบบังคับที่ยังเป็นเรื่องน่าสับสนอยู่พบว่า
  • 39% คิดว่าในท้ายที่สุดแล้วตนเป็นผู้รับผิดชอบต่อระเบียบบังคับของการเก็บข้อมูลบนบริการ Cloud
  • 20% เชื่อว่าความรับผิดชอบนี้เป็นของผู้ให้บริการ Cloud
  • 20% เชื่อว่าผู้ให้บริการ Cloud จัดการทุกอย่างให้แล้วตาม SLA
  • มีเพียง 25% ที่ใช้เครื่องมือแบบอัตโนมัติเพื่อทำให้แน่ใจว่าตนจะไม่ละเมิดกฏระเบียบข้อบังคับต่างๆ โดยมีความเห็นจาก นาย Mark Hickman COO ของ WinMagic กล่าวว่า “กฏหมาย GDPR ในยุโรปจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งต่อการดูแลข้อมูล โดยภาคธุรกิจต้องควบคุมและบริหารจัดการข้อมูลให้เหมาะสมถูกต้อง เช่น ข้อมูลไหนไม่ต้องการเปิดเผยต่อสาธารณะก็เข้ารหัสไว้
นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน Cloud มีดังนี้
  • 55% ต้องการเครื่องมือเพื่อช่วยบริหารจัดการขณะย้ายการทำงานขึ้น Cloud
  • 53% ที่บอกว่าตนใช้เวลาในการบริหารเพิ่มขึ้นอยากประหยัดเวลาเพื่อไปช่วยด้านธุรกิจ หรือทำงานโปรเจ็คที่ค้างอยู่ และสุดท้ายพัฒนาเรื่องของความมั่นคงปลอดภัย

การผสมผสานใช้บริการ Cloud ทำให้การบริการจัดการข้อมูลต่อกฏหมายหรือระเบียบข้อบังคับและความมั่นคงปลอดภัยทำได้ยากขั้น แทนที่เจ้าหน้าที่จะได้ใช้เวลาไปทำงานอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดังนั้นบริษัทควรคิดให้รอบคอบในการเลือกเครื่องมือบริหารจัดการบน Cloud และต้องกำจัดความยุ่งยากออกไปให้ได้“–Hickman กล่าวปิดท้าย

ที่มา : https://www.securitymagazine.com/articles/88630-cloud-workloads-at-risk-from-security-failings


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “IBM Automation and Data&AI Power by Computer Union” [25 เมษายน 2566]

IBM และ Computer Union ขอเชิญ End User ทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “IBM Automation and Data&AI Powered by Computer …

แนวโน้มตลาด RFID ในปี 2566 และอีก 5 ปีข้างหน้า

ตลาด RFID ทั่วโลกคาดว่ายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับปี 2566 โดย IDTechEx คาดการณ์มูลค่าตลาดไว้ที่ 14,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 12,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2565 มูลค่าตลาดนี้ประกอบด้วยฉลาก …