CDIC 2023

[PR] Silver Peak ทุ่มทุนโปรแกรม Partner Edge ระดับโลก เร่งผนึกกำลังคู่ค้า เสริมความคล่องตัวทางธุรกิจ พร้อมชิงลูกค้ารายใหม่

เปิดตัวโปรแกรมเครือข่ายผู้จัดจำหน่าย พร้อมสิทธิประโยชน์ เครื่องมือและทรัพยากรใหม่ๆ ที่รองรับการขยายระบบ ช่วยกำหนดแนวทางที่ชัดเจนเพื่อสร้างความสำเร็จแก่คู่ค้าในตลาด SD-WAN ที่กำลังขยายตัว

ซิลเวอร์ พีค® ผู้นำด้าน SD-WAN ระดับโลกที่มุ่งมั่นพลิกโฉมการทำงานของระบบคลาวด์ด้วยข่ายงานบริเวณกว้างที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง (self-driving wide area network) ประกาศในวันนี้ถึงการยกระดับขนานใหญ่สำหรับ โปรแกรม Partner Edgeทั่วโลกของบริษัท นอกจากการเตรียมความพร้อมให้ทีมผู้บริหารช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีประสบการณ์เพื่อนำพาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าแล้ว ซิลเวอร์ พีค ยังมีการลงทุนเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างโปรแกรมคู่ค้า SD-WAN ที่ครอบคลุมและแข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรม รวมถึงส่งเสริมให้คู่ค้าเดินไปสู่โอกาสทางธุรกิจและการเติบโตในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง ซึ่ง IDC บริษัทด้านการวิเคราะห์อุตสาหกรรมได้ประมาณการณ์ไว้ว่าจะมีมูลค่าสูงกว่า 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2021

โปรแกรมอันทันสมัยเสริมความแข็งแกร่งแก่คู่ค้า

หลังผ่านการตรวจสอบโดยละเอียดแล้ว ซิลเวอร์ พีค ได้ปรับปรุงโปรแกรม Partner Edge ให้มีความสามารถในการคาดการณ์ได้ดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการมอบสิทธิประโยชน์และข้อเสนอที่จะทำให้คู่ค้าได้รับความคุ้มค่าอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น โดยมีเจตนาเพื่อเปลี่ยนไปสู่การให้ความสำคัญกับคู่ค้าเป็นอันดับแรกด้วยการนำเสนอโปรแกรมที่ชัดเจนและตรงตามความต้องการเพื่อสร้างมูลค่าแก่คู่ค้าได้มากที่สุด โปรแกรมใหม่นี้จะประกอบไปด้วย

  • เกณฑ์การจัดกลุ่มคู่ค้าใหม่: โปรแกรมพื้นฐานนี้จะมอบแนวทางที่ชัดเจนในการทำความเข้าใจถึงเกณฑ์ที่จำเป็นในการแบ่งคู่ค้าเป็นระดับซิลเวอร์ โกลด์ และแพลตินัม คู่ค้าจะมีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงคุณสมบัติที่ต้องการในแต่ละระดับ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างรายได้ทันทีและวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ด้วยโมเดลที่สามารถคาดการณ์ได้มากยิ่งขึ้น คู่ค้าจึงสามารถดำเนินการลงทุน SD-WAN ได้อย่างรัดกุม นำไปสู่การสร้างผลตอบแทนแก่คู่ค้าได้โดยตรง ทำให้คู่ค้ามองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนและการเติบโตด้านรายได้ ส่วนต่างและความสามารถในการทำกำไรโดยตรง
  • ตัวเร่งการเติบโตสำหรับคู่ค้า: โปรแกรมใหม่ที่จัดทำขึ้นเพื่อคู่ค้าระดับโกลด์และแพลตินัมนี้ มอบสิทธิประโยชน์มากมายจากซิลเวอร์ พีค โดยมีจุดมุ่งหมายเพียงหนึ่งเดียวคือ เพื่อมอบผลตอบแทนแก่คู่ค้าที่มุ่งสร้างการเติบโตในการจำหน่ายแพลตฟอร์ม Unity EdgeConnect™ SD-WAN edge โดยจะมีการกำหนดสิทธิประโยชน์ที่เป็นแรงจูงใจทุกๆ 6 เดือน และมอบให้ในช่วง 6-12 เดือน คู่ค้าจึงสามารถวางแผนล่วงหน้า ควบคู่ไปกับการแสวงหาช่องทางใหม่ๆ ในการเพิ่มรายได้ โปรแกรมนี้ให้ผลตอบแทนหลากหลายระดับ รวมถึงระดับการเป็นคู่ค้า การจัดจำหน่ายและผลตอบแทนแก่ทีมเทคนิค โดยคู่ค้าจะรับรู้ส่วนต่างกำไรของบริษัทตนเองได้โดยตรง เมื่อโยกย้ายลูกค้าจากส่วนต่างกำไรที่หดตัวเนื่องจากการพึ่งพาฮาร์ดแวร์ไปสู่ข้อเสนอที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ซึ่งมีส่วนต่างกำไรที่สูงขึ้น
  • ข้อดีของโปรแกรม: โปรแกรมใหม่ที่จัดทำขึ้นเพื่อคู่ค้าระดับโกลด์และแพลตินัมนี้ ช่วยให้ทีมขายภายในและภาคสนามของซิลเวอร์ พีค ส่งต่อรายชื่อลูกค้าปัจจุบันไปยังคู่ค้าได้โดยตรงในลักษณะของการผสานความร่วมมืออย่างแข็งขัน การให้คู่ค้ามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจะช่วยส่งเสริมแนวทางการทำงานเป็นทีมที่วัดผลได้และมีเป้าหมายชัดเจนสำหรับลูกค้า และช่วยให้คาดการณ์ถึงกระบวนการขายได้ดียิ่งขึ้น ช่วยย่นระยะเวลาในการสร้างรายได้แก่คู่ค้า

โปรแกรมคู่ค้าและทรัพยากรที่ผ่านการปรับโฉมใหม่ของซิลเวอร์ พีค ออกมาในช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากองค์กรต่างๆ อยู่ในช่วงเร่งนำระบบคลาวด์มาใช้ พวกเขาจึงหันมาประเมินถึงความต้องการด้านเครือข่ายกันอีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนไปสู่ระบบ SD-WAN” Tom Cahill รองประธานฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และคู่ค้า บริษัท CDW กล่าวแพลตฟอร์ม Unity EdgeConnect SD-WAN edge ของซิลเวอร์ พีค เป็นองค์ประกอบที่เสริมทัพผลิตภัณฑ์และบริการของ CDW ได้อย่างน่าพึงพอใจ

ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เป็นคู่ค้ากับซิลเวอร์ พีค เพราะทางบริษัทได้ทุ่มทุนให้กับโปรแกรมคู่ค้า เนื่องจากองค์กรต่างๆ อยู่ในช่วงเร่งนำระบบคลาวด์มาใช้และหันมาประเมินถึงความต้องการด้านเครือข่ายกันใหม่ เพื่อเปลี่ยนไปสู่ระบบ SD-WAN” Jim Johnson ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเทคนิคของ Align กล่าว  ผลตอบแทนจากโปรแกรม ทรัพยากรและเครื่องมือใหม่ๆเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าเราให้ก้าวไปสู่รูปแบบเครือข่ายที่ให้ความสำคัญกับธุรกิจเป็นหลัก เพื่อที่จะเผยศักยภาพในการพลิกโฉมสู่ระบบคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบ

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมเร่งสมรรถนะของคู่ค้า

ซิลเวอร์ พีค เข้าใจว่า การจะสร้างความสำเร็จในตลาด SD-WAN ได้นั้น คู่ค้าจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรและการฝึกอบรม และเพื่อผลักดันให้คู่ค้าไปสู่ความสำเร็จด้านผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดในตลาดที่มีการแข่งขันสูงนี้ ซิลเวอร์ พีค จึงได้เปิดตัวสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ สองรูปแบบที่จะมีผลสำหรับคู่ค้าระดับโกลด์และแพลตินัมโดยทันที

  • สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้ารายใหม่: เป็นสิทธิประโยชน์ด้านส่วนต่างกำไรที่เพิ่มขึ้นถึง 10% ซึ่งจะจ่ายให้กับคู่ค้าที่มีโอกาสปิดการขายแพลตฟอร์ม EdgeConnect SD-WAN edge ตัวใหม่ สิทธิประโยชน์นี้ไม่เพียงแต่รวมถึงการสั่งซื้อครั้งแรกเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการทำธุรกิจต่อเนื่องกับลูกค้ารายนั้นๆ เป็นเวลา 12 เดือนนับจากการขายครั้งแรก
  • สิทธิประโยชน์ตั้งต้นที่รวดเร็ว: เป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอีก 2% ซึ่งจะจ่ายทุกครั้งที่จำหน่าย EdgeConnect รุ่นใหม่ให้กับลูกค้า สิทธิประโยชน์นี้จะเพิ่มเติมจาก 10% ของสิทธิประโยชน์จากการได้ลูกค้ารายใหม่ และเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้รับสิทธิประโยชน์จากส่วนต่างกำไร 12% เมื่อลูกค้าใหม่มีการใช้งานระบบ

โปรแกรมเครือข่ายผู้จัดจำหน่าย Partner Edge สิทธิประโยชน์ รวมถึงเครื่องมือและทรัพยากรที่ส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมใหม่นี้ของซิลเวอร์ พีค จะช่วยให้เราทุ่มเทกำลังในการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับซิลเวอร์ พีคได้เต็มที่ยิ่งขึ้น Jason Evans ผู้อำนวยการฝ่ายดิสรัพทีฟเทคโนโลยี Wavenetกล่าว เรามั่นใจว่าโปรแกรมและทรัพยากรใหม่ๆ เหล่านี้จะช่วยให้ทีม  Wavenet สามารถนำเสนอแพลตฟอร์ม EdgeConnect SD-WAN edge ชั้นนำในตลาดของซิลเวอร์ พีคแก่ลูกค้าชั้นยอดได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในบรรดาลูกค้าที่เติบโตอย่างรวดเร็วและน่าทึ่งของเรา

เครื่องมือและทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานชั้นนำในอุตสาหกรรม

เพื่อสนับสนุนและเสริมความแข็งแกร่งให้กับคู่ค้าอย่างเต็มรูปแบบ ซิลเวอร์ พีค จึงได้ลงทุนเพิ่มเครื่องมือและทรัพยากรระดับแนวหน้าเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยซิลเวอร์ พีค กำลังดำเนินการอัพเดทที่สำคัญดังต่อไปนี้

  • ศูนย์ส่งเสริมประสบการณ์การใช้งานด้านเทคโนโลยีของซิลเวอร์ พีค: ซิลเวอร์ พีคจะมอบช่องทางการเข้าถึงโดยตรงไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนแก่คู่ค้าระดับแพลตินัม เพื่อช่วยให้คู่ค้าสร้างต้นแบบ ทดสอบและสาธิตคุณสมบัติและความสามารถด้านเทคนิคที่ล้ำหน้าในแพลตฟอร์ม EdgeConnect SD-WAN edge ได้อย่างรวดเร็ว จึงช่วยลดเวลาในการพิจารณาตัดสินใจซื้อของลูกค้า
  • การฝึกอบรมที่ปรับปรุงใหม่: ซิลเวอร์ พีคได้ปรับปรุงเนื้อหาการฝึกอบรม และหลักสูตรทั้งหมดใหม่เพื่อถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมล่าสุดในแพลตฟอร์ม EdgeConnect ช่วยให้คู่ค้าก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ ซิลเวอร์ พีค ได้จัดทำโปรแกรมการฝึกอบรมใหม่ๆ โดยคำนึงถึงคู่ค้าที่มีธุรกิจรัดตัว โดยอาศัยวิดีโอและแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบแยกเป็นส่วนๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน โปรแกรมการฝึกอบรมและการรับรองคุณสมบัติทั้งหมดนี้พร้อมให้บริการแก่คู่ค้าทั้งในแบบเรียนรู้ด้วยตนเองและแบบมีผู้ฝึกสอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  • คู่ค้าด้านการติดตั้งใช้งานที่ได้รับอนุญาต: โปรแกรมคู่ค้า ADP ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2018 มอบเส้นทางสู่การเป็นผู้ให้บริการหลังการขายที่ได้รับการรับรองจากซิลเวอร์ พีคแก่คู่ค้า และมอบข้อเสนอด้านการติดตั้งใช้งานและบริการด้านการบริหารจัดการที่สมบูรณ์แบบครบวงจรในแพลตฟอร์ม EdgeConnect SD-WAN edge แก่ลูกค้า
  • ทรัพยากรเครือข่ายผู้จัดจำหน่าย: ซิลเวอร์ พีค ยังคงเดินหน้าลงทุนเพื่อดึงดูดและคัดเลือกผู้มีความสามารถระดับสุดยอดในอุตสาหกรรม เพื่อเป็นผู้นำองค์กรในด้านเครือข่ายการจัดจำหน่าย นอกจากนี้ ซิลเวอร์ พีค ยังมีการลงทุนสร้างทีมการตลาดภาคสนามขึ้นมาใหม่ เพื่อทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าในการพัฒนาแผนการตลาดแบบบูรณาการเพื่อดึงเอาศักยภาพในการลงทุนโดยรวมของบริษัทมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การตลาด

เรากำลังเร่งก้าวไปสู่การเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายเป็นหลัก และการประกาศในวันนี้จะช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อคู่ค้าเพื่อผลักดันให้พวกเขาสร้างการเติบโตแก่ธุรกิจไปพร้อมกับซิลเวอร์ พีค ตลอดจนสร้างมูลค่าทางการเงินให้กับตลาด SD-WAN” Michael O’Brien รองประธานฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายทั่วโลก ซิลเวอร์ พีค กล่าวด้วยการร่วมมือกับคู่ค้า ซิลเวอร์ พีคจะช่วยให้องค์กรเป็นอิสระจากการจำยอมและข้อจำกัดที่เกิดจากการใช้ WAN แบบเดิม พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้คู่ค้าในการปรับเปลี่ยนมาใช้รูปแบบเครือข่ายที่ให้ความสำคัญกับธุรกิจเป็นหลัก ด้วยแพลตฟอร์ม EdgeConnect SD-WAN edge ที่จะเผยศักยภาพในการพลิกโฉมสู่ระบบคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบ


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18  ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞

Softde’but ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18 ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞ โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ …

รู้จัก OneCall จาก ดีแทคและทรูบิสิเนสระบบการจัดการสายขององค์กร เริ่มต้นได้รวดเร็ว คุ้มค่า ในราคาย่อมเยา

ระบบติดต่อ (Contact Center) ถือเป็นหน้าตาที่สำคัญของธุรกิจ เพราะเป็นจุดแรกที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ภาพลักษณ์ขององก์กร ในกรณีที่ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดี ย่อมส่งผลต่อยอดขายหรือความไว้วางใจในอนาคต ซึ่งทั้งหมดเริ่มต้นได้จากการมีระบบติดต่อแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะการมีเบอร์กลางเดียวที่สามารถเข้าถึงทุกบริการขององค์กรได้อย่างง่ายดาย ในบทความนี้เราขอพาทุกท่านไปรู้จัก OneCall จากดีแทคและทรูบิสิเนส ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ริเริ่มได้ง่าย รวดเร็ว และประสิทธิภาพสูง