Black Hat Asia 2023

[PR] Silver Peak ทุ่มทุนโปรแกรม Partner Edge ระดับโลก เร่งผนึกกำลังคู่ค้า เสริมความคล่องตัวทางธุรกิจ พร้อมชิงลูกค้ารายใหม่

เปิดตัวโปรแกรมเครือข่ายผู้จัดจำหน่าย พร้อมสิทธิประโยชน์ เครื่องมือและทรัพยากรใหม่ๆ ที่รองรับการขยายระบบ ช่วยกำหนดแนวทางที่ชัดเจนเพื่อสร้างความสำเร็จแก่คู่ค้าในตลาด SD-WAN ที่กำลังขยายตัว

ซิลเวอร์ พีค® ผู้นำด้าน SD-WAN ระดับโลกที่มุ่งมั่นพลิกโฉมการทำงานของระบบคลาวด์ด้วยข่ายงานบริเวณกว้างที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง (self-driving wide area network) ประกาศในวันนี้ถึงการยกระดับขนานใหญ่สำหรับ โปรแกรม Partner Edgeทั่วโลกของบริษัท นอกจากการเตรียมความพร้อมให้ทีมผู้บริหารช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีประสบการณ์เพื่อนำพาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าแล้ว ซิลเวอร์ พีค ยังมีการลงทุนเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างโปรแกรมคู่ค้า SD-WAN ที่ครอบคลุมและแข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรม รวมถึงส่งเสริมให้คู่ค้าเดินไปสู่โอกาสทางธุรกิจและการเติบโตในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง ซึ่ง IDC บริษัทด้านการวิเคราะห์อุตสาหกรรมได้ประมาณการณ์ไว้ว่าจะมีมูลค่าสูงกว่า 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2021

โปรแกรมอันทันสมัยเสริมความแข็งแกร่งแก่คู่ค้า

หลังผ่านการตรวจสอบโดยละเอียดแล้ว ซิลเวอร์ พีค ได้ปรับปรุงโปรแกรม Partner Edge ให้มีความสามารถในการคาดการณ์ได้ดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการมอบสิทธิประโยชน์และข้อเสนอที่จะทำให้คู่ค้าได้รับความคุ้มค่าอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น โดยมีเจตนาเพื่อเปลี่ยนไปสู่การให้ความสำคัญกับคู่ค้าเป็นอันดับแรกด้วยการนำเสนอโปรแกรมที่ชัดเจนและตรงตามความต้องการเพื่อสร้างมูลค่าแก่คู่ค้าได้มากที่สุด โปรแกรมใหม่นี้จะประกอบไปด้วย

  • เกณฑ์การจัดกลุ่มคู่ค้าใหม่: โปรแกรมพื้นฐานนี้จะมอบแนวทางที่ชัดเจนในการทำความเข้าใจถึงเกณฑ์ที่จำเป็นในการแบ่งคู่ค้าเป็นระดับซิลเวอร์ โกลด์ และแพลตินัม คู่ค้าจะมีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงคุณสมบัติที่ต้องการในแต่ละระดับ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างรายได้ทันทีและวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ด้วยโมเดลที่สามารถคาดการณ์ได้มากยิ่งขึ้น คู่ค้าจึงสามารถดำเนินการลงทุน SD-WAN ได้อย่างรัดกุม นำไปสู่การสร้างผลตอบแทนแก่คู่ค้าได้โดยตรง ทำให้คู่ค้ามองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนและการเติบโตด้านรายได้ ส่วนต่างและความสามารถในการทำกำไรโดยตรง
  • ตัวเร่งการเติบโตสำหรับคู่ค้า: โปรแกรมใหม่ที่จัดทำขึ้นเพื่อคู่ค้าระดับโกลด์และแพลตินัมนี้ มอบสิทธิประโยชน์มากมายจากซิลเวอร์ พีค โดยมีจุดมุ่งหมายเพียงหนึ่งเดียวคือ เพื่อมอบผลตอบแทนแก่คู่ค้าที่มุ่งสร้างการเติบโตในการจำหน่ายแพลตฟอร์ม Unity EdgeConnect™ SD-WAN edge โดยจะมีการกำหนดสิทธิประโยชน์ที่เป็นแรงจูงใจทุกๆ 6 เดือน และมอบให้ในช่วง 6-12 เดือน คู่ค้าจึงสามารถวางแผนล่วงหน้า ควบคู่ไปกับการแสวงหาช่องทางใหม่ๆ ในการเพิ่มรายได้ โปรแกรมนี้ให้ผลตอบแทนหลากหลายระดับ รวมถึงระดับการเป็นคู่ค้า การจัดจำหน่ายและผลตอบแทนแก่ทีมเทคนิค โดยคู่ค้าจะรับรู้ส่วนต่างกำไรของบริษัทตนเองได้โดยตรง เมื่อโยกย้ายลูกค้าจากส่วนต่างกำไรที่หดตัวเนื่องจากการพึ่งพาฮาร์ดแวร์ไปสู่ข้อเสนอที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ซึ่งมีส่วนต่างกำไรที่สูงขึ้น
  • ข้อดีของโปรแกรม: โปรแกรมใหม่ที่จัดทำขึ้นเพื่อคู่ค้าระดับโกลด์และแพลตินัมนี้ ช่วยให้ทีมขายภายในและภาคสนามของซิลเวอร์ พีค ส่งต่อรายชื่อลูกค้าปัจจุบันไปยังคู่ค้าได้โดยตรงในลักษณะของการผสานความร่วมมืออย่างแข็งขัน การให้คู่ค้ามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจะช่วยส่งเสริมแนวทางการทำงานเป็นทีมที่วัดผลได้และมีเป้าหมายชัดเจนสำหรับลูกค้า และช่วยให้คาดการณ์ถึงกระบวนการขายได้ดียิ่งขึ้น ช่วยย่นระยะเวลาในการสร้างรายได้แก่คู่ค้า

โปรแกรมคู่ค้าและทรัพยากรที่ผ่านการปรับโฉมใหม่ของซิลเวอร์ พีค ออกมาในช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากองค์กรต่างๆ อยู่ในช่วงเร่งนำระบบคลาวด์มาใช้ พวกเขาจึงหันมาประเมินถึงความต้องการด้านเครือข่ายกันอีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนไปสู่ระบบ SD-WAN” Tom Cahill รองประธานฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และคู่ค้า บริษัท CDW กล่าวแพลตฟอร์ม Unity EdgeConnect SD-WAN edge ของซิลเวอร์ พีค เป็นองค์ประกอบที่เสริมทัพผลิตภัณฑ์และบริการของ CDW ได้อย่างน่าพึงพอใจ

ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เป็นคู่ค้ากับซิลเวอร์ พีค เพราะทางบริษัทได้ทุ่มทุนให้กับโปรแกรมคู่ค้า เนื่องจากองค์กรต่างๆ อยู่ในช่วงเร่งนำระบบคลาวด์มาใช้และหันมาประเมินถึงความต้องการด้านเครือข่ายกันใหม่ เพื่อเปลี่ยนไปสู่ระบบ SD-WAN” Jim Johnson ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเทคนิคของ Align กล่าว  ผลตอบแทนจากโปรแกรม ทรัพยากรและเครื่องมือใหม่ๆเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าเราให้ก้าวไปสู่รูปแบบเครือข่ายที่ให้ความสำคัญกับธุรกิจเป็นหลัก เพื่อที่จะเผยศักยภาพในการพลิกโฉมสู่ระบบคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบ

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมเร่งสมรรถนะของคู่ค้า

ซิลเวอร์ พีค เข้าใจว่า การจะสร้างความสำเร็จในตลาด SD-WAN ได้นั้น คู่ค้าจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรและการฝึกอบรม และเพื่อผลักดันให้คู่ค้าไปสู่ความสำเร็จด้านผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดในตลาดที่มีการแข่งขันสูงนี้ ซิลเวอร์ พีค จึงได้เปิดตัวสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ สองรูปแบบที่จะมีผลสำหรับคู่ค้าระดับโกลด์และแพลตินัมโดยทันที

  • สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้ารายใหม่: เป็นสิทธิประโยชน์ด้านส่วนต่างกำไรที่เพิ่มขึ้นถึง 10% ซึ่งจะจ่ายให้กับคู่ค้าที่มีโอกาสปิดการขายแพลตฟอร์ม EdgeConnect SD-WAN edge ตัวใหม่ สิทธิประโยชน์นี้ไม่เพียงแต่รวมถึงการสั่งซื้อครั้งแรกเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการทำธุรกิจต่อเนื่องกับลูกค้ารายนั้นๆ เป็นเวลา 12 เดือนนับจากการขายครั้งแรก
  • สิทธิประโยชน์ตั้งต้นที่รวดเร็ว: เป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอีก 2% ซึ่งจะจ่ายทุกครั้งที่จำหน่าย EdgeConnect รุ่นใหม่ให้กับลูกค้า สิทธิประโยชน์นี้จะเพิ่มเติมจาก 10% ของสิทธิประโยชน์จากการได้ลูกค้ารายใหม่ และเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้รับสิทธิประโยชน์จากส่วนต่างกำไร 12% เมื่อลูกค้าใหม่มีการใช้งานระบบ

โปรแกรมเครือข่ายผู้จัดจำหน่าย Partner Edge สิทธิประโยชน์ รวมถึงเครื่องมือและทรัพยากรที่ส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมใหม่นี้ของซิลเวอร์ พีค จะช่วยให้เราทุ่มเทกำลังในการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับซิลเวอร์ พีคได้เต็มที่ยิ่งขึ้น Jason Evans ผู้อำนวยการฝ่ายดิสรัพทีฟเทคโนโลยี Wavenetกล่าว เรามั่นใจว่าโปรแกรมและทรัพยากรใหม่ๆ เหล่านี้จะช่วยให้ทีม  Wavenet สามารถนำเสนอแพลตฟอร์ม EdgeConnect SD-WAN edge ชั้นนำในตลาดของซิลเวอร์ พีคแก่ลูกค้าชั้นยอดได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในบรรดาลูกค้าที่เติบโตอย่างรวดเร็วและน่าทึ่งของเรา

เครื่องมือและทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานชั้นนำในอุตสาหกรรม

เพื่อสนับสนุนและเสริมความแข็งแกร่งให้กับคู่ค้าอย่างเต็มรูปแบบ ซิลเวอร์ พีค จึงได้ลงทุนเพิ่มเครื่องมือและทรัพยากรระดับแนวหน้าเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยซิลเวอร์ พีค กำลังดำเนินการอัพเดทที่สำคัญดังต่อไปนี้

  • ศูนย์ส่งเสริมประสบการณ์การใช้งานด้านเทคโนโลยีของซิลเวอร์ พีค: ซิลเวอร์ พีคจะมอบช่องทางการเข้าถึงโดยตรงไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนแก่คู่ค้าระดับแพลตินัม เพื่อช่วยให้คู่ค้าสร้างต้นแบบ ทดสอบและสาธิตคุณสมบัติและความสามารถด้านเทคนิคที่ล้ำหน้าในแพลตฟอร์ม EdgeConnect SD-WAN edge ได้อย่างรวดเร็ว จึงช่วยลดเวลาในการพิจารณาตัดสินใจซื้อของลูกค้า
  • การฝึกอบรมที่ปรับปรุงใหม่: ซิลเวอร์ พีคได้ปรับปรุงเนื้อหาการฝึกอบรม และหลักสูตรทั้งหมดใหม่เพื่อถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมล่าสุดในแพลตฟอร์ม EdgeConnect ช่วยให้คู่ค้าก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ ซิลเวอร์ พีค ได้จัดทำโปรแกรมการฝึกอบรมใหม่ๆ โดยคำนึงถึงคู่ค้าที่มีธุรกิจรัดตัว โดยอาศัยวิดีโอและแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบแยกเป็นส่วนๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน โปรแกรมการฝึกอบรมและการรับรองคุณสมบัติทั้งหมดนี้พร้อมให้บริการแก่คู่ค้าทั้งในแบบเรียนรู้ด้วยตนเองและแบบมีผู้ฝึกสอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  • คู่ค้าด้านการติดตั้งใช้งานที่ได้รับอนุญาต: โปรแกรมคู่ค้า ADP ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2018 มอบเส้นทางสู่การเป็นผู้ให้บริการหลังการขายที่ได้รับการรับรองจากซิลเวอร์ พีคแก่คู่ค้า และมอบข้อเสนอด้านการติดตั้งใช้งานและบริการด้านการบริหารจัดการที่สมบูรณ์แบบครบวงจรในแพลตฟอร์ม EdgeConnect SD-WAN edge แก่ลูกค้า
  • ทรัพยากรเครือข่ายผู้จัดจำหน่าย: ซิลเวอร์ พีค ยังคงเดินหน้าลงทุนเพื่อดึงดูดและคัดเลือกผู้มีความสามารถระดับสุดยอดในอุตสาหกรรม เพื่อเป็นผู้นำองค์กรในด้านเครือข่ายการจัดจำหน่าย นอกจากนี้ ซิลเวอร์ พีค ยังมีการลงทุนสร้างทีมการตลาดภาคสนามขึ้นมาใหม่ เพื่อทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าในการพัฒนาแผนการตลาดแบบบูรณาการเพื่อดึงเอาศักยภาพในการลงทุนโดยรวมของบริษัทมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การตลาด

เรากำลังเร่งก้าวไปสู่การเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายเป็นหลัก และการประกาศในวันนี้จะช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อคู่ค้าเพื่อผลักดันให้พวกเขาสร้างการเติบโตแก่ธุรกิจไปพร้อมกับซิลเวอร์ พีค ตลอดจนสร้างมูลค่าทางการเงินให้กับตลาด SD-WAN” Michael O’Brien รองประธานฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายทั่วโลก ซิลเวอร์ พีค กล่าวด้วยการร่วมมือกับคู่ค้า ซิลเวอร์ พีคจะช่วยให้องค์กรเป็นอิสระจากการจำยอมและข้อจำกัดที่เกิดจากการใช้ WAN แบบเดิม พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้คู่ค้าในการปรับเปลี่ยนมาใช้รูปแบบเครือข่ายที่ให้ความสำคัญกับธุรกิจเป็นหลัก ด้วยแพลตฟอร์ม EdgeConnect SD-WAN edge ที่จะเผยศักยภาพในการพลิกโฉมสู่ระบบคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบ


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …

เปิดให้เป็นเจ้าของก่อนใคร! LG Gram แล็ปท็อปรุ่นใหม่ที่สุดแห่งความเบาและทนทาน [Guest Post]

” พิเศษสำหรับ 100 เครื่องแรก รับฟรีจอมอนิเตอร์แบบพกพา LG Gram+view มูลค่า 12,250 บาท” กรุงเทพฯ, 21 มีนาคม 2566 – …