AWS ออกเอกสาร Whitepaper: Securing IoT with AWS สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี

AWS Security เปิดให้ดาวน์โหลดเอกสาร Whitepaper เรื่อง “Securing Internet of Things (IoT) with AWS” เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถเข้าใจและตระหนึกถึงความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ IoT ผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับขีดความสามารถของ AWS IoT Security ในระดับ Service สามารถดาวน์โหลดเอกสารไปศึกษาได้ฟรี

Whtiepaper ฉบับนี้มีความยาวทั้งสิ้น 15 หน้า และมีการยกตัวอย่างครอบคลุมประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ IoT ที่สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติสหรัฐฯ (NIST) พัฒนามาจนถึงตอนนี้และประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practices) ของสหราชอาณาจักร ตอบโจทย์ความท้าทายด้านการใช้เทคโนโลยี IoT ที่รัฐบาลของทั่วโลกกำลังทำการประเมินเพื่ออกกฎระเบียบและข้อบังคับสำหรับแก้ปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

เนื้อหาภายใน Whitepaper ประกอบด้วย

  • ปูพื้นเรื่อง IoT และความท้าทายด้านความมั่นคงปลอดภัย
  • ประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัย IoT จากฝั่งรัฐบาล
  • บริการ IoT Service และความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยของ AWS ได้แก่ Amazon FreeRTOS, AWS IoT Geengrass, AWS IoT Core, AWS IoT Device Management และ AWS IoT Device Defender
  • การมีความมั่นคงปลอดภัยบน IoT ช่วยสร้างความแตกต่างได้อย่างไร
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับความมั่นคงปลอดภัย IoT

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด Whitepaper เรื่อง Securing Internet of Things (IoT) with AWS ได้ตามลิงค์ด้านล่าง


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ดาวน์โหลด WHITEPAPER ฟรี: การสร้างรากฐานที่จำเป็นสำหรับ SMART HEALTHCARE

สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นกันบ่อยครั้งในหน้าสื่อเกี่ยวกับธุรกิจคือการที่โรคระบาดโควิด 19 ได้เน้นให้เห็นถึงความสำคัญและความเร่งด่วนของการปฏิรูปทางดิจิทัลสำหรับองค์กรในทุกภาคส่วน คำพูดเหล่านี้จริง ทว่าแม้ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ขึ้น อาจกล่าวได้ว่าหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพนั้นตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีกว่าองค์กรประเภทอื่นๆ

IBM เข้าซื้อกิจการ Dialexa เสริมศักยภาพให้กับ Digital Innovation

IBM ประกาศการซื้อกิจการ Dialexa ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ดิจิทัลชั้นนำของสหรัฐฯ เพื่อช่วยบริษัทต่างๆ ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและบรรลุวาระการเติบโตทางดิจิทัล การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะช่วยเสริมศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ของไอบีเอ็มและให้บริการการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลแบบครบวงจรสำหรับลูกค้า