เป็นไปได้! PragmatIC พัฒนา ARM Processor บนแผ่นฟิลม์พลาสติกด้วยต้นทุน $0.01

ในงาน IDTechEx Show ที่ผ่านมาในประเทศเยอรมนี บริษัท PragmatIC แสดงผลงาน R&D แผ่นฟิลม์งอได้ที่อัดแน่นไปด้วย ARM Processor ขนาดไม่กี่ตารางเซนติเมตรภายใต้ชื่อ PlasticARM

PlasticARM นี้เป็นหน่วยประมวลผลที่มีฐานมาจาก 32-bit microprocessor SoC ARM Cortex-M0 ถูกผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีของ PragmatIC ที่ชื่อว่า FlexIC ซึ่งคือการปรินท์ออกไซด์ของโลหลงบนแผ่นฟิลม์โพลิเมอร์ที่มีความหนาไม่ถึง 10 ไมโครเมตรและมี cell library ขนาด 1 ไมโครเมตรเท่านั้น

นอกจากความก้าวหน้าของการปรินท์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการวิจัยเกี่ยวกับวัสดุทำให้บริษัทสามารถเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับการสร้าง PlasticARM นี้ขึ้นเป็นที่สำเร็จแล้ว Scott White – CEO ของบริษัทยังได้กล่าวถึงนวัตกรรมของ PragmatIC ในการปรินท์วัสดุที่เลือกลงไปในพื้นที่เล็กๆอย่างแม่นยำ และการจัดวาง layer ของสิ่งต่างๆลงบนหน่วยประมวลผล โดยบนแผ่นฟิลม์พลาสติกบางๆที่เห็นกันนี้มีกลไกต่างๆของ processor ซ้อนกันอยู่ถึง 10 เลเยอร์ด้วยกัน

ด้วยขนาดที่เล็ก ซึ่งจะยิ่งเล็กลงไปอีกตามเป้าหมายของบริษัท และความยืดหยุ่นโค้งงอได้ PragmatIC จึงหวังว่าในอนาคต PlasticARM จะเข้ามาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับอุปกรณ์รอบๆตัวในระบบ IoT ที่มีขนาดและราคาที่จับต้องได้

PragmatIC เป็นผู้พัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยืดหยุ่นราคาต่ำเพื่อการสร้าง smart object ที่สามารถเชื่อมต่อกับสิ่งรอบๆตัวได้ โดยแพตฟอร์มเทคโนโลยีที่สำคัญของบริษัทคือการสร้างวงจรไฟฟ้าที่บางกว่าเส้นผมมนุษย์และสามารถทำไปใช้งานได้บนพื้นที่ต่างๆในชีวิตประจำวัน

 

ที่มา: http://armdevices.net/2017/05/21/0-01-flexible-plastic-arm-processor-by-pragmatic/


Check Also

OWASP แจกคู่มือ Large Language Model AI Cybersecurity Checklist

The Open Worldwide Application Security Project (OWASP) ได้เผยแพร่คู่มือตรวจสอบกลยุทธ์ในการใช้ LLM เพื่อช่วยบรรเทาความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยจากเครื่องมือ AI

Google Chrome เพิ่มฟีเจอร์ Help me write

Google Chrome เพิ่มฟีเจอร์ Help me write ใช้ AI ช่วยเขียนข้อความได้แล้ว