Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

Microsoft ออกโครงการ ‘Microsoft Quantum Network’ สนับสนุนการพัฒนาด้านควอนตัม

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา Microsoft ได้เปิดตัวโครงการ ‘Microsoft Quantum Network‘ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันของ องค์กร สตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยและนักพัฒนา ตอบโจทย์เทคโนโลยีด้านควอนตัมและส่งเสริมให้เกิดผู้มีความรู้ด้านนี้ออกสู่ตลาดในอนาคตด้วย

Credit: Erick Lucero

นาย Todd Holmdhal ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการร่วมฝ่ายระบบฮาร์ดแวร์ของ Azure ได้กล่าวระหว่างงานสัมนากับบริษัทสตาร์ทอัพว่า “โครงการนี้คือพันธสัญญาของเราที่จะสร้างความร่วมมือเพื่อผลิตบุคคลากรด้านควอนตัมและส่งเสริมเศรษฐศาสตร์ของควอนตัม” พร้อมทั้งเสริมว่า “เราเชื่อว่าทั้งสองคือสิ่งจำเป็นในการแก้บางปัญหาที่ยากที่สุดในโลก” โดยจุดประสงค์ของโครงการแบ่งหลักๆ ได้ 4 ข้อคือ

  • ส่งเสริมธุรกิจสตาร์ตอัพให้เติบโตขึ้นเพื่อสร้างโซลูชันและนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการคำนวณควอนตัม
  • นักพัฒนาและองค์กรจะสามารถพัฒนาควอนตัมอัลกอริทึมของตนและประยุกต์ใช้ร่วมกับทรัพยากรของไมโครซอฟต์ได้ฟรี เช่น Microsoft Quantum Develpoment Kit, Tutorials, Q# Libraries, samples และ Workshop ต่างๆ
  • พัฒนางานวิจัยและนักวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่น Microsoft ได้เข้าไปเปิดแลปร่วมกับหลายมหาวิทยาลัย อย่าง Purdue, UC Santa Barbara, University of Copenhagen, TU Delft และ University of Sydney เป็นต้น
  • องค์กรต่างๆ สามารถทำงานร่วมกับ Microsoft โดยตรงเพื่อส่งเสริมนักวิจัยขององค์กรให้เกิดเป็นโซลูชันใหม่ตอบโจทย์ปัญหาด้านอุตสาหกรรม เช่น Case Western Reserve University (CWRU), Dubia Electricity and Water Authority และ Pacific Northwest National Labs ซึ่งบริษัทเหล่านี้เป็นตัวอย่างของการเข้าร่วมกับ Microsoft เพื่อหาโซลูชันด้านเคมีและ Customization

ที่มา : https://cloudblogs.microsoft.com/quantum/2019/02/28/announcing-the-microsoft-quantum-network/About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

CU Webinar: ตอบโจทย์ Cybersecurity ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning (ML) และ Artificial Intelligence (AI) จาก IBM QRadar

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CISO, IT Manager, IT Security Manager, Security Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "ตอบโจทย์ Cybersecurity ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning (ML) และ Artificial Intelligence (AI) จาก IBM QRadar" เพื่อเรียนรู้กรณีการตรวจจับและจัดการกับภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการนำ ML และ AI มาใช้ พร้อมชมตัวอย่างจาก IBM QRadar ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2020 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

[Guest Post] เอไอเอส ยืนยัน ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้ารั่วไหลตามที่เป็นข่าว

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าสายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากการรายงานข่าวในต่างประเทศเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าเอไอเอส นั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตในภาพรวมบางส่วน และไม่ใช่ข้อมูลที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ โดยกรณีนี้เกิดจากการทดสอบเพื่อปรับปรุงคุณภาพเครือข่ายที่มีขึ้นในเดือนพฤษภาคม และภารกิจดังกล่าวได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยขอยืนยันอีกครั้งว่า ไม่มีลูกค้ารายใดได้รับผลกระทบทั้งด้านการเงินและด้านอื่นๆอย่างแน่นอน”