Breaking News

Hewlett Packard Enterprise: High Performance Computing (HPC) พลังสำหรับการประมวลผลที่เหนือกว่า และเข้าถึงได้

ปัจจุบันโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อเกิดสินค้า และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งเบื้องหลักความสำเร็จของหลายโครงงานเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง หรือที่เรียกว่า High Performance Computing (HPC) ซึ่งเป็นการนำคอมพิวเตอร์จำนวนมากเข้ามาทำการประมวลผลพร้อมๆ กัน อีกทั้งในปัจจุบันมีการนำ Graphic Processing Unit (GPU) เข้ามาช่วยคำนวนสมการทางคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อน ทำให้ได้คำตอบที่รวดเร็ว แม่นยำขึ้นกว่าในอดีตอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ซึ่งหลายอุตสาหกรรมที่นำ HPC เข้ามาใช้งานได้แก่

 

Credit: HPE

 

 • Manufacturing and Engineering: มีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาการทำงาน และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีต้นทุนที่ต่ำ เช่น ใช้ในการออกแบบรถรุ่นๆ ใหม่ๆ โดยทำการจำลองในคอมพิวเตอร์แทนที่สร้างโมเดลต้นแบบเหมือนในอดีต, ระบบการนำทางสำหรับรถที่ขับเคลื่อนเองได้ในอนาคต (self-driving), การนำ HPC มาช่วยงาน Deep Learning และ Artificial Intelligent (AI) เพื่อการเรียนรู้สร้างระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ เป็นต้น
 • Financial services: มีวัตถุประสงค์ในการลดเวลาการทำงาน สร้างความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น นำระบบ HPC เข้ามาช่วยในการจับคู่ซื้อขายหุ้น (Trade and Match) ซึ่งทำงานได้เร็วกว่าคน, รองรับ Blockchain เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน อย่าง Bitcoin ที่เรารู้จักกันดี เป็นต้น
 • Life sciences: มีการนำ HPC มาใช้ในงานวิจัยทางการแพทย์ เช่น การคำนวนทางพันธุวิศวกรรม การวิจัยค้นคว้าสูตรยาใหม่ๆ และหาความเป็นไปได้ในการเกิดผลข้างเคียง หรือการนำมาใช้พยากรณ์อากาศ เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น
 • Energy: มีการนำ HPC มาใช้ในการหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ เช่น หาแหล่งน้ำมันดิบใต้พื้นโลก หรือการคำนวนเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ลดใช้พลังงาน เป็นต้น
 • Academia: มีการนำ HPC ไปใช้งานในภาควิชาเคมี, ชีววิทยา, พันธุวิศวกรรม, ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และนิวเคลียร์ เป็นต้น

 

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ผู้จัดจำหน่ายระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงาน HPC / Artificial / Deep Learning ที่ได้รับการยอดรับจากทั่วโลก มีสินค้าที่ครอบคลุมทั้งเซิร์ฟเวอร์ (server) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (storage) เน็ทเวิร์คความเร็วสูง (high speed network) ซอฟท์แวร์การจัดการ ที่ปรึกษา รวมทั้งบริการทางการเงิน ซึ่งสินค้าในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย

 

Credit: HPE

 

 • HPE SGI 8600 – Supercomputer ที่ให้ความเร็วการประมวลผลในระดับ petaflop รองรับ Intel Xeon Processor Scalable ได้ถึง 288 หน่วย รองรับการทำงานร่วมกับ NVIDIA GPU เพื่อประสิทธิภาพในการประมวลผลที่สูงที่สุด มีขนาดเล็ก จัดการง่าย ประหยัดพลังงาน โดยใช้น้ำในการระบายความร้อนซึ่งให้ประสิทธิภาพที่สูง แต่ใช้พลังงานที่ต่ำกว่า จนติดอันดับใน org ซึ่งมีลูกค้ามากมาย เช่น องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA), หน่วยงานในกองทัพอากาศ กองทัพเรือของสหรัฐอเมริกา และศูนย์วิจัยชั้นบรรยากาศของสหรัฐฯ (National Center for Atmospheric Research – NCAR) เป็นต้น
 • HPE Superdome Flex – เซิร์ฟเวอร์แบบ Rack ที่รองรับการขยายระบบตั้งแต่ 4 – 32 sockets และประมวลผลข้อมูลแบบ real time ด้วยเทคโนโลยี In-memory ที่มี latency ต่ำ ได้ถึง 48 TB เหมาะสำหรับงาน Mission-critical, HPC, Scale-up Database, CRM เป็นต้น
 • HPE Apollo 6500 – เซิร์ฟเวอร์สำหรับงาน HPC และ Deep learning ที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลด้วย GPU จาก NVIDIA Tesla ได้มากถึง 8 หน่วยใน 1 ระบบ ให้ประสิทธิภาพการประมวลผลได้ถึง 125 Tflops
 • HPE Apollo 6000 Series – เซิร์ฟเวอร์แบบ Blade ที่ประหยัดพื้นที่ ด้วยขนาด Chassis เพียง 12U แต่จุ HPE ProLiant XL230k Gen10 (up to 2-CPU, 1.5TB Memory) ได้มากถึง 24-node เหมาะสำหรับงาน HPC ที่ต้องการ CPU จำนวนมาก แต่มีพื้นที่จำกัด
 • HPE Apollo 2000 Series – เซิร์ฟเวอร์แบบ Rack ขนาด 2U ที่รองรับ HPE ProLiant XL170r Gen10 (1U) จำนวน 4-node หรือ HPE ProLiant XL190r Gen10 (2U) จำนวน 2-node เหมาะสำหรับงานที่หลากหลายวัตถุประสงค์ ทั้ง HPC / AI / deep learning / eVDI (CAD, CAM, CAE) หรือ Virtualization โดยมี chassis ด้วยกันอยู่ 3 แบบ
  • Apollo r2200 12 LFF : สามารถแบ่ง Disk ขนาด 5” ให้ Node ด้านหลังได้ 3 ลูกต่อ node (XL170r) หรือ 6 ลูกต่อ node (XL190r)
  • Apollo r2600 24 SFF/ 16 SFF + 8 NVMe : สามารถแบ่ง Disk ขนาด 5” ให้ Node ด้านหลังได้ 6SFF / 4SFF+2NVMe ต่อ node (XL170r) หรือ 12SFF / 4SFF+4 NVMe ต่อ node (XL190r)
  • Apollo r2800 24 SFF / 16 NVMe : โดยสามารถแบ่งได้โดยอิสระให้กับแต่ละ node
  • โดยแต่ละ node (XL170r / XL190r) รองรับ 2x Intel Xeon Scalable CPU (150W max), up to 1.5TB DDR4, รองรับ NIC ที่หลากหลายทั้ง Ethernet / Fiber & Infiniband. ยกเว้น XL190r ซึ่งมีขนาด 2U รองรับ 2 PCIe Slot เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับ GPU
 • HPE Apollo 70 – เซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูงที่ฉีกกฎการใช้งาน CPU ด้วย Cavium ThunderX2 ARM processor รองรับได้ถึง 32-core ต่อ CPU โดยมี 8 DDR4 memory channels ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อระหว่าง CPU และ memory ได้มากถึง 33%1 มาในรูปแบบ Rack Type 2U แต่รองรับได้สูงถึง 4-node หรือ 5,000 ARM Cores ใน 1 ตู้แร็ก (42U) ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้งานได้แก่ Edinburgh Parallel Computing Centre (EPCC) University of Edinburgh, University of Leicester และ University of Bristol และจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ที่ United States National Nuclear Security Administration (NNSA) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเกี่ยวกับนิวเคลียร์ โดยเครื่องที่จะติดตั้ง สามารถให้ประสิทธิภาพการประมวลผลได้ถึง 3 petaflops ซึ่งถือเป็น ARM-based system ที่ใหญ่ที่สุด ณ ขณะนี้
 • HPE Apollo 10 Systems – เซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็กที่ต้องการ GPU ในการประมวลผล เหมาะสำหรับงาน HPC และ Deep learning รองรับ NVIDIA Tesla GPUs ได้ถึง 4 ชุด ในขนาดเพียง 1U Server
 • HPE Apollo 4000 Series – เซิร์ฟเวอร์สำหรับงาน big data analytics และ object storage ที่รองรับการ scale ได้ในระบับ petabyte
 • HPE Performance Cluster Manager เป็นซอฟร์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุม จัดการ HPC Cluster ได้ถึง 100,000 nodes ผ่านหน้าจอเดียว รองรับทั้ง Command Line Interface (CLI) และ Graphical User Interface (GUI) นอกจากนี้แล้วเรายังมีซอฟร์แวร์ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย สามารถเข้าไปดูที่ HPE HPC Software Web Portal

กล่าวโดยสรุป HPE มีความพร้อมสำหรับระบบประมวลผล เพื่องานวิจัย และพัฒนาที่สามารถใช้งานได้จริง สำหรับประเทศไทย HPE เรามีลูกค้าในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมรวมถึงหน่วยงานการศึกษาของรัฐบาลหลายแห่ง เริ่มให้ความสำคัญ และสนใจในการนำ HPC ไปใช้ในงานวิจัย และการเรียนการสอน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยของประเทศไทย เพื่อให้การคิดค้น นวัตกรรมใหม่ๆ ตอบสนองต่อนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลได้ในอนาคต

 

 1. Based on published performance tests. https://www.nextplatform.com/2017/11/27/cavium-truly-contender-one-two-arm-server-punch/

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

รู้จัก ARM Pelion แพลตฟอร์ม IoT จาก ARM จัดการทุกอย่างครบจบในที่เดียว

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทาง ARM ได้จัด IoT Workshop ขึ้นเพื่อนำเสนอแง่มุมต่างๆของการนำเทคโนโลยี IoT ไปใช้ในธุรกิจ ทีมงาน TechTalkThai ได้เข้าไปร่วมงาน และทำความรู้จักกับ …

MVTV วางใจใช้ Western Digital Ultrastar® Data60 จัดเก็บข้อมูลที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

บทความนี้จะบรรยายถึงกรณีศึกษาของ MVTV บริษัทผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมชั้นนำ ที่เลือกใช้แพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลไฮบริด Ultrastar® Data60 ของเวสเทิร์น ดิจิตอล เพื่อรองรับปริมาณคอนเทนท์ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น