ADPT

[Guest Post] โอกาสครั้งสำคัญของ New Generation กับโครงการ MSpire Academy พัฒนาศักยภาพด้าน Big Data & Data Analytics ให้กลายเป็นสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลตัวจริง

MSyne เปิดโครงการ MSpire Academy เพื่อรับน้องใหม่ไฟแรงที่สนใจเรื่อง Big Data & Data Analytics เข้ามาร่วม Workshop เรียนรู้เนื้อหาภาคทฤษฎีที่สำคัญ เพื่อปูพื้นฐานให้แน่น และฝึกภาคปฏิบัติกับข้อมูลที่หลากหลาย สัมผัสกับเคสที่ต้องพบในการทำงานจริง เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน Data อย่างเข้มข้น ด้วยหลักสูตร 2 เดือนเต็ม เตรียมความพร้อมให้คุณก้าวเข้าสู่สายงาน Data ได้อย่างมั่นใจ และทำงานร่วมกับลูกค้าระดับ Enterprise ในหลากหลายอุตสาหกรรม พร้อมกับทีม Mentor ที่จะคอยให้คำแนะนำในการทำงานอย่างใกล้ชิด

“เทรนฟรี มีงานทำ”

“โปรแกรมระยะสั้น เสริมศักยภาพด้าน Big Data & Data Analytics ฝึกปฏิบัติจริงผ่านการอบรมเข้มข้นระยะเวลา 2 เดือน โดยผู้คร่ำหวอดแห่งวงการ Data” 

อบรมเข้มข้น 2 เดือน เน้นเนื้อหาหลัก 3 Module สำคัญ!

Basic Big Data & Data Analytics     Technical Skill       Soft Skill

 

Basic : Big Data & Data Analytics

 • ปูความรู้เกี่ยวกับ Big Data, Data Analytic และ Data Lakehouse เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่ความเข้าใจในกระบวนการทำงานด้านข้อมูล แนวทางการทำงานในแต่ละหน้าที่ของสายงาน Data อาทิ Data Engineer, Data Scientist, Data Analyst, System Engineer เพื่อค้นหาความชอบของตัวเอง
 • ความสำคัญของข้อมูลกับประเภทธุรกิจ : อธิบายข้อมูลประเภทต่างๆ ที่มักจะถูกนำมาวิเคราะห์ให้ตอบโจทย์ทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความเข้าใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคตต่อไป
 • How to Success Project : เรียนรู้กระบวนการทำงานในโครงการ ก่อนที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม แชร์เคล็ดลับ และปัจจัยในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ให้คุณได้กลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการทำโครงการให้สำเร็จลุล่วง

Technical Skill

 • Language : Python, R Studio ภาษาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และสอนการวิเคราะห์ประเภทของข้อมูล Basic Syntax การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน และการเขียนโปรแกรมแบบเป็นขั้นเป็นตอน (Step By Step) พร้อมกับการลงมือทำแบบฝึกหัดจริง เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานของ Data Science
 •  Bash Shell : ภาษาที่ใช้ในการ Interface กับระบบปฏิบัติการ Unix
 •  Database : สอนทฤษฎีพื้นฐานเรื่อง Database เรียนรู้และสัมผัสกับงานของ DBA
 •  Hadoop Ecosystem : เรียนรู้หนึ่งในเครื่องมือของ Big Data เพื่อบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ลงรายละเอียดแต่ละ Components : Hdfs, Hive, Yarn, Spark, Sqoop, Kafka
 • Application : เน้น Data integration tool based on ETL architecture เครื่องมือสำคัญสำหรับ Data Engineer
 • Cloud : เจาะลึกถึงรายละเอียด Cloud ทำงานอย่างไร และทำไม Cloud จึงเริ่มมีความสำคัญมากในเวลาอันรวดเร็ว

Soft Skill

 • Analytical Thinking : ส่งเสริมให้คุณมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ช่วยให้สามารถย่อยข้อมูลจำนวนมากได้เป็นอย่างดี รู้จักตั้งคำถามเชิงวิเคราะห์ ระบุปัญหา ประมวลข้อมูล ตีความ ประเมินทางเลือก และตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
 •  จิตวิทยาในการทำงาน : ส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม การปรับตัว การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการเวลา เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข

บุคคลที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการ

 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่มีความสนใจในสายงานด้าน Big Data & Data Analytics อยากจะเรียนรู้พื้นฐาน และพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพื่อต่อยอดสู่การทำงานในอนาคต
 • เด็กจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ หรือกลุ่มคนมีประสบการณ์ที่พร้อมร่วมงานกับ MSyne ทันทีตั้งแต่เข้าร่วมโครงการ MSpire Academy

คำถามที่พบบ่อย

Q : ระยะเวลาในการจัดโครงการ
A : 18/10/21 – 18/12/21 (ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

Q : เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการไหม?
A : ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

Q : เข้าร่วมโครงการมีโอกาสร่วมงานต่อกับ MSyne เลยไหม?
A : 1. กลุ่มเด็กจบใหม่ หรือกลุ่มคนมีประสบการณ์ที่พร้อมร่วมงานกับบริษัท MSyne เมื่อผ่านการทดสอบ และการสัมภาษณ์จนได้เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมงานกับบริษัท MSyne ทันทีที่เข้าร่วมโครงการ
     2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสในการกลับมาร่วมงานกับบริษัท MSyne ทันทีหลังจากที่เรียนจบ โดยการกลับเข้ามาร่วมงานกับบริษัท MSyne ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละบุคคล

Q : รูปแบบการจัดโครงการ
A : จัดกิจกรรม Boot Camp บนแพลตฟอร์มออนไลน์ตลอดทั้งโครงการ

โอกาสเติบโตของคุณมาถึงแล้ว MSpire Academy พร้อมส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนให้คุณประสบความสำเร็จในสายอาชีพ หากคุณพร้อมออกจากกรอบ เข้ามาติดปีกความรู้ และยกระดับความสามารถไปกับเรา

Register Now >> https://form.jotform.com/212410874002442


About Maylada

Check Also

Gartner ออกรายงาน Magic Quadrant ด้าน WAN Edge Infrastructure ปี 2021 Fortinet และ VMware นำโด่ง

Gartner บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาชื่อดังจากสหรัฐฯ ออกรายงาน Magic Quadrant ด้าน WAN Edge Infrastructure ฉบับล่าสุดปี 2021 ผลปรากฏว่ามี Vendor ครองตำแหน่ง Leader …

VNU จับมือ True 5G, depa, NECTEC และ สสปน.แถลงข่าวเปิดงาน BYOND MOBILE ร่วมผลักดันเทคโนโลยี 5G สู่แนวทางแก้ปัญหาในยุค 4.0

เปิดตัวงาน BYOND MOBILE (บิยอนด์ โมบายล์) งานแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเครือข่ายไร้สาย ระบบมือถือ และดิจิทัลยุคใหม่ พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 มาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำหนดการจัดงานเต็มรูปแบบระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ ภายใต้ธีม “The Networked Economy: Unlocking the potential of the IoT era” เครือข่ายทางเศรษฐกิจ เพื่อปลดล็อกศักยภาพใหม่แห่งยุค Internet of Things (IoT)