Black Hat Asia 2023

[Guest Post] โอกาสครั้งสำคัญของ New Generation กับโครงการ MSpire Academy พัฒนาศักยภาพด้าน Big Data & Data Analytics ให้กลายเป็นสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลตัวจริง

MSyne เปิดโครงการ MSpire Academy เพื่อรับน้องใหม่ไฟแรงที่สนใจเรื่อง Big Data & Data Analytics เข้ามาร่วม Workshop เรียนรู้เนื้อหาภาคทฤษฎีที่สำคัญ เพื่อปูพื้นฐานให้แน่น และฝึกภาคปฏิบัติกับข้อมูลที่หลากหลาย สัมผัสกับเคสที่ต้องพบในการทำงานจริง เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน Data อย่างเข้มข้น ด้วยหลักสูตร 2 เดือนเต็ม เตรียมความพร้อมให้คุณก้าวเข้าสู่สายงาน Data ได้อย่างมั่นใจ และทำงานร่วมกับลูกค้าระดับ Enterprise ในหลากหลายอุตสาหกรรม พร้อมกับทีม Mentor ที่จะคอยให้คำแนะนำในการทำงานอย่างใกล้ชิด

“เทรนฟรี มีงานทำ”

“โปรแกรมระยะสั้น เสริมศักยภาพด้าน Big Data & Data Analytics ฝึกปฏิบัติจริงผ่านการอบรมเข้มข้นระยะเวลา 2 เดือน โดยผู้คร่ำหวอดแห่งวงการ Data” 

อบรมเข้มข้น 2 เดือน เน้นเนื้อหาหลัก 3 Module สำคัญ!

Basic Big Data & Data Analytics     Technical Skill       Soft Skill

 

Basic : Big Data & Data Analytics

 • ปูความรู้เกี่ยวกับ Big Data, Data Analytic และ Data Lakehouse เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่ความเข้าใจในกระบวนการทำงานด้านข้อมูล แนวทางการทำงานในแต่ละหน้าที่ของสายงาน Data อาทิ Data Engineer, Data Scientist, Data Analyst, System Engineer เพื่อค้นหาความชอบของตัวเอง
 • ความสำคัญของข้อมูลกับประเภทธุรกิจ : อธิบายข้อมูลประเภทต่างๆ ที่มักจะถูกนำมาวิเคราะห์ให้ตอบโจทย์ทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความเข้าใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคตต่อไป
 • How to Success Project : เรียนรู้กระบวนการทำงานในโครงการ ก่อนที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม แชร์เคล็ดลับ และปัจจัยในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ให้คุณได้กลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการทำโครงการให้สำเร็จลุล่วง

Technical Skill

 • Language : Python, R Studio ภาษาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และสอนการวิเคราะห์ประเภทของข้อมูล Basic Syntax การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน และการเขียนโปรแกรมแบบเป็นขั้นเป็นตอน (Step By Step) พร้อมกับการลงมือทำแบบฝึกหัดจริง เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานของ Data Science
 •  Bash Shell : ภาษาที่ใช้ในการ Interface กับระบบปฏิบัติการ Unix
 •  Database : สอนทฤษฎีพื้นฐานเรื่อง Database เรียนรู้และสัมผัสกับงานของ DBA
 •  Hadoop Ecosystem : เรียนรู้หนึ่งในเครื่องมือของ Big Data เพื่อบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ลงรายละเอียดแต่ละ Components : Hdfs, Hive, Yarn, Spark, Sqoop, Kafka
 • Application : เน้น Data integration tool based on ETL architecture เครื่องมือสำคัญสำหรับ Data Engineer
 • Cloud : เจาะลึกถึงรายละเอียด Cloud ทำงานอย่างไร และทำไม Cloud จึงเริ่มมีความสำคัญมากในเวลาอันรวดเร็ว

Soft Skill

 • Analytical Thinking : ส่งเสริมให้คุณมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ช่วยให้สามารถย่อยข้อมูลจำนวนมากได้เป็นอย่างดี รู้จักตั้งคำถามเชิงวิเคราะห์ ระบุปัญหา ประมวลข้อมูล ตีความ ประเมินทางเลือก และตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
 •  จิตวิทยาในการทำงาน : ส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม การปรับตัว การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการเวลา เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข

บุคคลที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการ

 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่มีความสนใจในสายงานด้าน Big Data & Data Analytics อยากจะเรียนรู้พื้นฐาน และพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพื่อต่อยอดสู่การทำงานในอนาคต
 • เด็กจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ หรือกลุ่มคนมีประสบการณ์ที่พร้อมร่วมงานกับ MSyne ทันทีตั้งแต่เข้าร่วมโครงการ MSpire Academy

คำถามที่พบบ่อย

Q : ระยะเวลาในการจัดโครงการ
A : 18/10/21 – 18/12/21 (ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

Q : เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการไหม?
A : ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

Q : เข้าร่วมโครงการมีโอกาสร่วมงานต่อกับ MSyne เลยไหม?
A : 1. กลุ่มเด็กจบใหม่ หรือกลุ่มคนมีประสบการณ์ที่พร้อมร่วมงานกับบริษัท MSyne เมื่อผ่านการทดสอบ และการสัมภาษณ์จนได้เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมงานกับบริษัท MSyne ทันทีที่เข้าร่วมโครงการ
     2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสในการกลับมาร่วมงานกับบริษัท MSyne ทันทีหลังจากที่เรียนจบ โดยการกลับเข้ามาร่วมงานกับบริษัท MSyne ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละบุคคล

Q : รูปแบบการจัดโครงการ
A : จัดกิจกรรม Boot Camp บนแพลตฟอร์มออนไลน์ตลอดทั้งโครงการ

โอกาสเติบโตของคุณมาถึงแล้ว MSpire Academy พร้อมส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนให้คุณประสบความสำเร็จในสายอาชีพ หากคุณพร้อมออกจากกรอบ เข้ามาติดปีกความรู้ และยกระดับความสามารถไปกับเรา

Register Now >> https://form.jotform.com/212410874002442


About Maylada

Check Also

5 เทรนด์เทคโนโลยีธุรกิจห้ามพลาดแห่งปี 2023-2025

เมื่อเทคโนโลยีถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และเป็นตัวกำหนดความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็น ความต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ ในการดำเนินชีวิต, ความรวดเร็วในการบริการ, ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการใช้งาน และการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวและอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งในบทความนี้ ทีมงานขอพาผู้อ่านไปพบกับ 5 เทรนด์เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในปี 2023 – …

ขอเชิญร่วมงาน Accelerating Digital Transformation through RISE with SAP and future of Integrated with SAP BTP วันที่ 21 มีนาคมนี้ ณ SAP Thailand office [Guest Post]

บริษัท เอ็นทีที เดต้า บิสซิเนส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) (NTT DATA Business Solutions Thailand) เดินหน้าจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ Accelerating Digital Transformation …