CDIC 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม. มหิดล นำร่องเปิดตัวใช้งานแอปพลิเคชัน CANDEE [Guest Post]

พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้สังคม

กรุงเทพมหานคร, 21 ตุลาคม 2565 –  แอปพลิเคชัน CANDEE แพลตฟอร์มบันทึกความดีและสุขภาพ ภายใต้การร่วมมือระหว่าง บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด และ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำร่องเปิดตัวใช้งานแอปพลิเคชัน CANDEE กับบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์

เทคโนโลยีบล็อคเชน (Blockchain) เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลกในยุคดิจิทัล เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล เนื่องจากการทำธุรกรรมมีความสะดวก ปลอดภัย และน่าเชื่อถือสูง ซึ่งได้รับความสนใจและทําการศึกษากันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีส่วนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมและคอมมูนิตี้ในปัจจุบัน

CANDEE คือ แอปพลิเคชันบันทึกและสะสมกิจกรรมการทำความดีและกิจกรรมเพื่อสุขภาพของบุคลากร ภายใต้แนวคิดธนาคารเวลา (Time Banking) โดยจะทำหน้าที่เหมือนกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะสม Token ซึ่งเกิดขึ้นจากชั่วโมงเวลาของผู้ใช้งาน ในการช่วยเหลือสังคมและดูแลสุขภาพตนเอง ผ่านโทเคนทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่ โซเชียลโทเคน (Social Token)  คอมปะนีโทเคน (Company Token)  ฟิตโทเคน (Fit Token)  และฮาร์ตโทเคน (Heart Token) ที่ริเริ่มโดย บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากพนักงานฮอนด้าและผู้บริหาร ส่งผลให้พนักงานหันมาใส่ใจกิจกรรมเพื่อสังคมและการดูแลสุขภาพมากขึ้น

สำหรับการเปิดตัวใช้งานแอปพลิเคชัน CANDEE ในครั้งนี้ จะเป็นการริเริ่มใช้งานแอปพลิเคชัน CANDEE โดยเริ่มจากฟีเจอร์นับก้าวและดูแลสุขภาพ รวมถึงฟีเจอร์อื่น ๆ กับบุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์จำนวน 300 ราย ซึ่งเป็นการเริ่มต้นจากการดูแลสุขภาพให้กับบุคลากร ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีแผนสร้างและขยายคอมมิวนิตี้ของ CANDEE ให้ใหญ่ขึ้นอีกด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ “สุขภาพดี มีความสุขแบบองค์รวม (MUMT Happy Organization) ปีที่ 4” ของคณะฯ ซึ่งเป็นโครงการที่เสริมสร้างการมีสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจให้กับบุคลากร อีกทั้งสร้างแรงจูงใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในคณะฯ และสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมให้กับบุคลากรอันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข สามารถปฏิบัติงานภายในคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ การริเริ่มประยุกต์ใช้ฟีเจอร์ในครั้งนี้ ถือเป็นการย้ำเจตนารมณ์ในการยกระดับสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนด้วยนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเป้าหมายในการขยายสังคมแห่งการทำความดีและการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม

ติดตามข่าวสารและข้อมูลการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของ Bitkub Chain ได้ที่

Website : https://www.bitkubchain.com/
Facebook : https://www.facebook.com/bitkubchainofficial
Medium : https://medium.com/bitkubchain
Twitter : https://twitter.com/bitkubchain
Discord : ​​https://discord.gg/WkJ6j279
Telegram : https://t.me/+jiM6dAP5cxUzZTM1

แอปพลิเคชัน Candee ได้ที่

Website : https://www.candee.co.th/

และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/MedTechMU


About Pawarit Sornin

- จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - เคยทำงานด้าน Business Development / Project Manager / Product Sales ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Wireless Networking และ Mobility Enterprise ในประเทศ - ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

“จีเอเบิล” เผยกลยุทธ์ปั้นขุมกำลังนับพัน เพื่อเสริมพลัง Digital Transformation [Guest Post]

เพราะพนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเทคโนโลยีเฉพาะทางกว่า 1,000 ชีวิตของจีเอเบิล คือ หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรจีเอเบิลมาตลอด 34 ปี การหลอมรวมกันระหว่างความเชี่ยวชาญด้านไอทีของพนักงานจีเอเบิลกับเทคโนโลยีโซลูชันระดับโลก ได้ก่อให้เกิดผลงานการสร้าง Digital Transformation ให้กับพันธมิตรในหลายภาคธุรกิจระดับประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30,000 โปรเจ็ค ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สะท้อนความเชื่อมั่นของพันธมิตรที่มีต่อจีเอเบิล …

ผลสำรวจจากพาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ เผยองค์กรในไทยมีความมั่นใจ ในมาตรการระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์เพิ่มขึ้น [Guest Post]

กรุงเทพฯ – 18 กันยายน 2566 – วันนี้ พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ (NASDAQ: PANW) ผู้นำระดับโลกด้านระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ เปิดเผยรายงานสถานการณ์ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ในอาเซียนปี 2566 …