[Video Webinar] การแก้ไขปัญหาการมองเห็นใน Kubernetes โดย F5 NGINX

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย F5 Webinar เรื่อง “การแก้ไขปัญหาการมองเห็นใน Kubernetes” โดยใช้ Grafana และ Prometheus เพื่อลดความซับซ้อนและปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยในสภาพแวดล้อม Microservice ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

ผู้บรรยาย: คุณไกรภพ เป็งแก้ว วิศวกรโซลูชันจาก F5

หนึ่งในความท้าทายด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับทีม DevOps คือ การได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกเรื่องประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน ความมั่นคงปลอดภัย และความพร้อมในการใช้งาน ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยใช้ทีมสามารถระบุปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเตรียมพร้อมแบบเชิงรุกสำหรับกรณีที่ปริมาณการใช้งานพุ่งสูง

ภายใน Webinar นี้ คุณไกรภพ เป็งแก้ว วิศวกรโซลูชันจาก F5 จะมาบรรยายถึงองค์ประกอบที่ทำให้สามารถมองเห็นการติดขัด เพื่อลดความซับซ้อนและปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยในสภาพแวดล้อม Microservice โดยใช้เครื่องมือการมองเห็นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสองอย่าง Grafana และ Prometheus

เข้าร่วม Webinar เพื่อเรียนรู้ประเด็นดังต่อไปนี้

  • ความแตกต่างระหว่างการมองเห็นได้และข้อมูลเชิงลึก รวมทั้งเหตุผลที่ทั้งสองอย่างมีความสำคัญเท่าๆ กัน ในการพัฒนาแอปพลิเคชันระดับโปรดักชัน
  • การมองเห็นได้และข้อมูลเชิงลึกในเรื่องการวางระบบแอปพลิเคชันและประสิทธิภาพ สามารถช่วยเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยและความพร้อมในการใช้งานได้อย่างไร
  • องค์ประกอบของการมองเห็นได้และข้อมูลเชิงลึกในทราฟฟิกทั้งขาเข้าและขาออกของ Kubernetes รวมทั้งเหตุผลที่ทั้งสองอย่างมีความสำคัญ
  • สาธิตวิธีการรวม Grafana และ Prometheus เข้าสู่การวางระบบ NGINX Kubernetes

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Red x Blue Pill 2022 โดย 2600 Thailand เปิดให้ซื้อบัตรเข้าร่วมงานแล้ว

2600 Thailand ประกาศจัดงานสัมมนาแบบพบหน้า Red x Blue Pill 2022 ซึ่งเป็นงานสัมมนาที่ได้รับการกล่าวขานว่า “เจาะลึก” ด้าน Computer Security ที่สุดในประเทศไทย โดยรวบรวมเนื้อหาทั้งด้าน …

[Guest Post] มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเลือก AWS เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์เชิงกลยุทธ์ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

หนึ่งในมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนําของประเทศไทย ให้บริการด้านการศึกษาแบบออนไลน์แก่ผู้เรียน 200,000 คน ในช่วงเวลา 2 ปี ใน 64 ประเทศด้วย AWS