MuleSoft

NEXUS จับมือ MuleSoft ขอเชิญเข้าร่วม Workshop ฟรี สอนเทคนิคการเขียน API Platform รูปแบบใหม่ใช้งานง่ายขึ้นในยุคดิจิทัล 22 ส.ค. 2019

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ “MuleSoft API-Led Connectivity” โดยในงานท่านจะได้รู้จัก ได้เรียนรู้วิธีการใช้ และสร้าง API แพลตฟอร์มจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาษาไทย และอังกฤษที่จะมาให้คำแนะนำพร้อมทั้งสอนวิธีการพัฒนาเว็บเซอร์วิส(API) บนแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงวิธีการเชื่อมต่อ API หลายๆระบบ หลายแพลตฟอร์มแบบง่ายๆ โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้

Read More »