Pinned

TechTalkThai – Thai Vendor Acceleration Program พร้อมสนับสนุน Vendor ชาวไทยสาย Enterprise IT ให้เป็นที่รู้จักของทุกองค์กร

สำหรับท่านใดที่มีบริษัทและกำลังพัฒนาโซลูชันหรือผลิตภัณฑ์ IT สำหรับตลาด Enterprise ด้วยตัวเอง ทีมงาน TechTalkThai ขอเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยผลักดันโซลูชันหรือผลิตภัณฑ์ของท่านให้เติบโตยิ่งขึ้น ด้วยการเป็นสื่อกลางให้หลายๆ บริษัทและหน่วยงานได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของคุณมากขึ้น และสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมได้ในอนาคต ด้วยการเปิดโครงการ Thai Vendor Acceleration Program เพื่อช่วยสนับสนุน Vendor ชาวไทยในสาย Enterprise IT โดยเฉพาะนั่นเอง

Read More »