AWS Client VPN เปิดให้บริการแล้วที่ Singapore Region

AWS ออกมาประกาศเปิดบริการ AWS Client VPN เพิ่มเติมในอีก 4 Region ได้แก่ EU (Frankfurt), EU (London), Asia Pacific (Singapore), and Asia Pacific (Sydney)

Credit: AWS

AWS Client VPN นี้จะช่วยให้ผู้ใช้งาน AWS สามารถทำการเชื่อมต่อไปยัง AWS และ On-Premises Network ได้อย่างมั่งคงปลอดภัยด้วยการเชื่อมต่อผ่าน Client ที่เป็น OpenVPN

ค่าใช้จ่ายในการใช้งานนี้ก็ยังคงเป็นการเช่าใช้แบบ Pay-as-you-go ทำให้ราคาถูกกว่าการลงทุนซื้อ Hardware VPN Appliance มาก อีกทั้งยังไม่ต้องดูแลรักษาเองด้วยเพราะบริการนี้เป็น Managed Service โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกทำการยืนยันตัวตนได้ทั้งผ่านทาง Certificate หรือ Active Directory พร้อมทั้งยังมี Console สำหรับใช้ในการบริหารจัดการและตรวจสอบการเชื่อมต่อ VPN ทั้งหมดได้ด้วย

AWS Client VPN นี้รองรับการเชื่อมต่อได้จากทั้ง Windows, macOS, iOS, Android และ Linux โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://aws.amazon.com/vpn

ที่มา: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2019/04/aws-client-vpn-is-now-available-in-four-additional-aws-regions/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

NEXUS เชิญร่วมสัมมนาฟรี “Digitizing Intelligent Omni-Channel for your Retail Business” อาวุธลับความสำเร็จของธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบใหม่

บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา วางระบบซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ ร่วมกับ SAP ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ อันดับ 1 และ DELL EMC ผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ ชั้นนำของโลก ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ทีมไอที และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา "Digitizing Intelligent Omni-Channel for your Retail Business" เพื่อเรียนรู้แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาเปลี่ยนให้ธุรกิจค้าปลีกของคุณก้าวสู่การเป็น Omni-Channel และ Online-to-Offline (O2O) ได้อย่างเต็มตัว ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2019 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังนี้

กรณีศึกษา: API กับการทำ Open Banking และการนำ API ไปต่อยอดธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นทั่วโลก

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ข้อมูลได้เข้ามามีบทบาททั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนเป็นอย่างมาก และ API นั้นก็ถือเป็นเบื้องหลังที่สำคัญอันหนึ่งในการทำให้การนำข้อมูลมาใช้งานนั้นเกิดขึ้นได้อย่างแพร่หลายและกว้างขวางอย่างทุกวันนี้ ในบทความนี้เราจะมาเล่าถึงกรณีศึกษาในการนำ API มาใช้ในธุรกิจต่างๆ ทั้งกรณีของการทำ Open Banking ที่กำลังเป็นแนวโน้มใหญ่ และการใช้งาน API ในธุรกิจอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้นำไปประยุกต์ใช้เข้ากับธุรกิจของตนเองได้