AV-Test ประกาศผลการทดสอบระยะยาวของ 8 โซลูชันความปลอดภัย

avtest_logo

AV-Test คือ สถาบันวิจัยอิสระนานาชาติทางด้านความปลอดภัยของ IT ซึ่งได้จัดการทดสอบระยะยาวของโซลูชันระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องลูกข่าย (Endpoint Security Solution) สำหรับบริษัทขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางจาก 8 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Bitdefender, F-Secure, Kaspersky Lab, McAfee, Microsoft, Sophos, Symantec และ Trend Micro บนระบบปฏิบัติการ Windows XP, 7 และ 8 โดยใช้เวลาทดสอบตั้งแต่เดือนกันยายน 2013 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2014 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน

การทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ครั้งละ 2 เดือน โดยจะประเมินผลจาก 3 ปัจจัย คือ ความสามารถในการป้องกัน, ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมในการใช้งาน โดยมี Microsoft Endpoint Security Suite เป็นฐานการประเมิน ส่วนของการป้องกัน AV-Test จะประเมินการตรวจจับจากทั้งภัยคุกคามแบบ Real-world หรือก็คือ การโจมตีแบบ Zero-day ที่เพิ่งค้นพบในไม่กี่ชั่วโมง ประมาณ 400 รูปแบบ และภัยคุกคามจากฐานข้อมูลขอ AV-Test เอง ซึ่งได้รวบรวมมัลแวร์หลากหลายประเภทที่ค้นพบไม่เกิน 4 สัปดาห์เอาไว้เกือบ 60,000 รูปแบบ สำหรับส่วนประสิทธิภาพนั้น พิจารณาจากการบริโภคทรัพยากรของเครื่องลูกข่าย (Load on Clients) ซึ่งยิ่งน้อยถือว่ายิ่งมีประสิทธิภาพสูง

ผลการทดสอบเป็นดังนี้

ผลการทดสอบโดยรวม
ผลการทดสอบโดยรวม
ผลการทดสอบเฉพาะด้านความปลอดภัย
ผลการทดสอบเฉพาะความสามารถในการป้องกัน
  • Trend Micro OfficeScan ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 1 คือ 17.2 จาก 18 คะแนน และมีคะแนนด้านประสิทธิภาพสูงที่สุด คือ เครื่องลูกข่ายไม่ต้องรับภาระหนักมาก
  • Endpoint Security ของ Bitdefender และ Kaspersky Lab ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ ซึ่งมีคะแนนด้านความเหมาะสมในการใช้งานสูงที่สุด
  • Client Security ของ F-Secure มาเป็นอันดับที่ 4 แต่มีคะแนนด้านการป้องกันสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือ สามารถตรวจจับภัยคุกคามทั้ง 2 แบบได้ 100%

หมายเหตุ Fortinet และ G Data เพิ่งเข้าร่วมทดสอบได้ 2 ครั้ง (4 เดือน) และ 1 ครั้ง (2 เดือน) ตามลำดับ

รายละเอียดเพิ่มเติม: AV-Test’s 8 Security Solutions for Companies Complete an Endurance TestAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ไม่ได้มีดีแค่กล้อง! Samsung Galaxy S20 Series กับการตอบโจทย์ธุรกิจองค์กรในแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

ในช่วงต้นปี 2020 นี้ การเปิดตัวของผลิตภัณฑ์ในตระกูล Samsung Galaxy S20 Series ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่สร้างความสนใจจากชาวไทยได้ไม่น้อย กับความสามารถของกล้องที่ถือว่าโดดเด่นเหนือกว่าในอดีตที่ผ่านมา ทำให้กระแสการรีวิว Samsung Galaxy S20 Series นี้มุ่งเน้นไปที่เรื่องกล้องเป็นส่วนมาก อย่างไรก็ดี การเปิดตัว Samsung Galaxy S20 Series นี้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่กล้องใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

[Guest Post] เชื่อมต่อ ERP ในธุรกิจของคุณอย่างครบวงจร ด้วย Infor LN และ ระบบ Barcode System

Infor ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ERP LN – ได้รวบรวม Business Solutions เพื่อเชื่อมต่อสายการผลิตและธุรกิจอย่างครบวงจร ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ที่ต้องการ New Technology ควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน …

Leave a Reply