AV-Test ประกาศผลการทดสอบระยะยาวของ 8 โซลูชันความปลอดภัย

avtest_logo

AV-Test คือ สถาบันวิจัยอิสระนานาชาติทางด้านความปลอดภัยของ IT ซึ่งได้จัดการทดสอบระยะยาวของโซลูชันระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องลูกข่าย (Endpoint Security Solution) สำหรับบริษัทขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางจาก 8 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Bitdefender, F-Secure, Kaspersky Lab, McAfee, Microsoft, Sophos, Symantec และ Trend Micro บนระบบปฏิบัติการ Windows XP, 7 และ 8 โดยใช้เวลาทดสอบตั้งแต่เดือนกันยายน 2013 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2014 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน

การทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ครั้งละ 2 เดือน โดยจะประเมินผลจาก 3 ปัจจัย คือ ความสามารถในการป้องกัน, ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมในการใช้งาน โดยมี Microsoft Endpoint Security Suite เป็นฐานการประเมิน ส่วนของการป้องกัน AV-Test จะประเมินการตรวจจับจากทั้งภัยคุกคามแบบ Real-world หรือก็คือ การโจมตีแบบ Zero-day ที่เพิ่งค้นพบในไม่กี่ชั่วโมง ประมาณ 400 รูปแบบ และภัยคุกคามจากฐานข้อมูลขอ AV-Test เอง ซึ่งได้รวบรวมมัลแวร์หลากหลายประเภทที่ค้นพบไม่เกิน 4 สัปดาห์เอาไว้เกือบ 60,000 รูปแบบ สำหรับส่วนประสิทธิภาพนั้น พิจารณาจากการบริโภคทรัพยากรของเครื่องลูกข่าย (Load on Clients) ซึ่งยิ่งน้อยถือว่ายิ่งมีประสิทธิภาพสูง

ผลการทดสอบเป็นดังนี้

ผลการทดสอบโดยรวม
ผลการทดสอบโดยรวม
ผลการทดสอบเฉพาะด้านความปลอดภัย
ผลการทดสอบเฉพาะความสามารถในการป้องกัน
  • Trend Micro OfficeScan ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 1 คือ 17.2 จาก 18 คะแนน และมีคะแนนด้านประสิทธิภาพสูงที่สุด คือ เครื่องลูกข่ายไม่ต้องรับภาระหนักมาก
  • Endpoint Security ของ Bitdefender และ Kaspersky Lab ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ ซึ่งมีคะแนนด้านความเหมาะสมในการใช้งานสูงที่สุด
  • Client Security ของ F-Secure มาเป็นอันดับที่ 4 แต่มีคะแนนด้านการป้องกันสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือ สามารถตรวจจับภัยคุกคามทั้ง 2 แบบได้ 100%

หมายเหตุ Fortinet และ G Data เพิ่งเข้าร่วมทดสอบได้ 2 ครั้ง (4 เดือน) และ 1 ครั้ง (2 เดือน) ตามลำดับ

รายละเอียดเพิ่มเติม: AV-Test’s 8 Security Solutions for Companies Complete an Endurance Test


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

กลุ่ม RansomHouse ได้กล่าวอ้างถึงการโจรกรรมข้อมูล 450GB จาก AMD

บริษัท AMD ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่ปฏิบัติการโดยกลุ่มอาชญากรทางไซเบอร์ RansomHouse เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทำให้ข้อมูล 450GB สูญหาย  

CISA ออกคู่มือแนะความมั่นคงปลอดภัยบนคลาวด์

CISA ได้จัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของหน่วยงานในสหรัฐฯ แต่จากเนื้อหาแล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้อ้างอิงกับองค์กรส่วนใหญ่ได้ครับ

Leave a Reply