Ingram SUSE

AV-Test ประกาศผลการทดสอบระยะยาวของ 8 โซลูชันความปลอดภัย

avtest_logo

AV-Test คือ สถาบันวิจัยอิสระนานาชาติทางด้านความปลอดภัยของ IT ซึ่งได้จัดการทดสอบระยะยาวของโซลูชันระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องลูกข่าย (Endpoint Security Solution) สำหรับบริษัทขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางจาก 8 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Bitdefender, F-Secure, Kaspersky Lab, McAfee, Microsoft, Sophos, Symantec และ Trend Micro บนระบบปฏิบัติการ Windows XP, 7 และ 8 โดยใช้เวลาทดสอบตั้งแต่เดือนกันยายน 2013 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2014 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน

การทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ครั้งละ 2 เดือน โดยจะประเมินผลจาก 3 ปัจจัย คือ ความสามารถในการป้องกัน, ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมในการใช้งาน โดยมี Microsoft Endpoint Security Suite เป็นฐานการประเมิน ส่วนของการป้องกัน AV-Test จะประเมินการตรวจจับจากทั้งภัยคุกคามแบบ Real-world หรือก็คือ การโจมตีแบบ Zero-day ที่เพิ่งค้นพบในไม่กี่ชั่วโมง ประมาณ 400 รูปแบบ และภัยคุกคามจากฐานข้อมูลขอ AV-Test เอง ซึ่งได้รวบรวมมัลแวร์หลากหลายประเภทที่ค้นพบไม่เกิน 4 สัปดาห์เอาไว้เกือบ 60,000 รูปแบบ สำหรับส่วนประสิทธิภาพนั้น พิจารณาจากการบริโภคทรัพยากรของเครื่องลูกข่าย (Load on Clients) ซึ่งยิ่งน้อยถือว่ายิ่งมีประสิทธิภาพสูง

ผลการทดสอบเป็นดังนี้

ผลการทดสอบโดยรวม
ผลการทดสอบโดยรวม
ผลการทดสอบเฉพาะด้านความปลอดภัย
ผลการทดสอบเฉพาะความสามารถในการป้องกัน
  • Trend Micro OfficeScan ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 1 คือ 17.2 จาก 18 คะแนน และมีคะแนนด้านประสิทธิภาพสูงที่สุด คือ เครื่องลูกข่ายไม่ต้องรับภาระหนักมาก
  • Endpoint Security ของ Bitdefender และ Kaspersky Lab ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ ซึ่งมีคะแนนด้านความเหมาะสมในการใช้งานสูงที่สุด
  • Client Security ของ F-Secure มาเป็นอันดับที่ 4 แต่มีคะแนนด้านการป้องกันสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือ สามารถตรวจจับภัยคุกคามทั้ง 2 แบบได้ 100%

หมายเหตุ Fortinet และ G Data เพิ่งเข้าร่วมทดสอบได้ 2 ครั้ง (4 เดือน) และ 1 ครั้ง (2 เดือน) ตามลำดับ

รายละเอียดเพิ่มเติม: AV-Test’s 8 Security Solutions for Companies Complete an Endurance Test

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] หัวเว่ยเปิดตัวสายผลิตภัณฑ์โซลูชันอินเทอร์เน็ตอัจฉริยะ ช่วยเสริมโครงสร้างพื้นฐาน ไอซีทีของมหาวิทยาลัยไทยและภาคองค์กรธุรกิจให้พร้อมรับมือทุกสถานการณ์

เมื่อเร็วๆ นี้ หัวเว่ยจัดงาน Huawei Asia Pacific IP Club Carnival 2021 ภายใต้หัวข้อ “พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนอนาคตใหม่ให้วงการ” พร้อมเผยว่าโซลูชันด้านการสื่อสารและส่งข้อมูลจะช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ และจะช่วยกลุ่มองค์กรธุรกิจรวมถึงสถาบันการศึกษาในประเทศไทยให้สามารถสร้างเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความยืดหยุ่น …

Cloudflare ออกฟีเจอร์ช่วยทำ Dynamic URL Rewriting

Cloudflare ได้ประกาศออกความสามารถ Transform Rules หรือการทำ URL Rewriting ซึ่งจะเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับ Edge

Leave a Reply