AV-Test ประกาศผลการทดสอบระยะยาวของ 8 โซลูชันความปลอดภัย

avtest_logo

AV-Test คือ สถาบันวิจัยอิสระนานาชาติทางด้านความปลอดภัยของ IT ซึ่งได้จัดการทดสอบระยะยาวของโซลูชันระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องลูกข่าย (Endpoint Security Solution) สำหรับบริษัทขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางจาก 8 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Bitdefender, F-Secure, Kaspersky Lab, McAfee, Microsoft, Sophos, Symantec และ Trend Micro บนระบบปฏิบัติการ Windows XP, 7 และ 8 โดยใช้เวลาทดสอบตั้งแต่เดือนกันยายน 2013 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2014 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน

การทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ครั้งละ 2 เดือน โดยจะประเมินผลจาก 3 ปัจจัย คือ ความสามารถในการป้องกัน, ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมในการใช้งาน โดยมี Microsoft Endpoint Security Suite เป็นฐานการประเมิน ส่วนของการป้องกัน AV-Test จะประเมินการตรวจจับจากทั้งภัยคุกคามแบบ Real-world หรือก็คือ การโจมตีแบบ Zero-day ที่เพิ่งค้นพบในไม่กี่ชั่วโมง ประมาณ 400 รูปแบบ และภัยคุกคามจากฐานข้อมูลขอ AV-Test เอง ซึ่งได้รวบรวมมัลแวร์หลากหลายประเภทที่ค้นพบไม่เกิน 4 สัปดาห์เอาไว้เกือบ 60,000 รูปแบบ สำหรับส่วนประสิทธิภาพนั้น พิจารณาจากการบริโภคทรัพยากรของเครื่องลูกข่าย (Load on Clients) ซึ่งยิ่งน้อยถือว่ายิ่งมีประสิทธิภาพสูง

ผลการทดสอบเป็นดังนี้

ผลการทดสอบโดยรวม
ผลการทดสอบโดยรวม
ผลการทดสอบเฉพาะด้านความปลอดภัย
ผลการทดสอบเฉพาะความสามารถในการป้องกัน
  • Trend Micro OfficeScan ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 1 คือ 17.2 จาก 18 คะแนน และมีคะแนนด้านประสิทธิภาพสูงที่สุด คือ เครื่องลูกข่ายไม่ต้องรับภาระหนักมาก
  • Endpoint Security ของ Bitdefender และ Kaspersky Lab ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ ซึ่งมีคะแนนด้านความเหมาะสมในการใช้งานสูงที่สุด
  • Client Security ของ F-Secure มาเป็นอันดับที่ 4 แต่มีคะแนนด้านการป้องกันสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือ สามารถตรวจจับภัยคุกคามทั้ง 2 แบบได้ 100%

หมายเหตุ Fortinet และ G Data เพิ่งเข้าร่วมทดสอบได้ 2 ครั้ง (4 เดือน) และ 1 ครั้ง (2 เดือน) ตามลำดับ

รายละเอียดเพิ่มเติม: AV-Test’s 8 Security Solutions for Companies Complete an Endurance Test


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Black Hat Asia 2023] ทำลายห่วงโซ่: มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

ยินดีต้อนรับสู่มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์ หัวข้อนี้ถูกนำเสนอโดยนักวิจัยด้านความปลอดภัยชื่อ Yakir Kadkoda และ Ilay Goldman จาก Aqua Security ซึ่งมีประสบการณ์มากมายในงานด้าน Red Team พวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับช่องโหว่ที่แฝงตัวอยู่ในช่วงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เผยถึงความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญในการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

[Black Hat Asia 2023] สรุป Keynote วันที่ 1 เรื่อง “เตรียมตัวสำหรับการเดินทางอันยาวนานเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล”

ข้อมูลถือเป็นปัจจัยที่ 5 ของการผลิต และความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ก็ได้รับการจัดอันดับให้มีความสำคัญสูงสุดโดยรัฐบาลทั่วโลก ในประเทศจีน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูล เช่น “กฎหมายความปลอดภัยของข้อมูล” และ “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ได้รับการประกาศใช้และมีผลบังคับใช้ในปี 2565 …

Leave a Reply