Advantech เปิดตัวศูนย์บริการสำหรับภูมิภาคอาเซียน

Advantech ผู้ให้บริการด้าน Industrial IoT ชั้นนำของโลกได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการระดับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Shared Service Center : ASSC) ที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้เพื่อยกระดับการให้บริการกลุ่มลูกค้าในภูมิภาคเอแปซิฟิค โดยเปิดตัวโปรเจ็คแรกของศูนย์กับ Piacom บริษัทผู้ให้บริการสัญชาติเวียดนามด้าน SI ภายใต้กลุ่มปิโตรเลียม Petrolimex วาระเดียวกันนี้ Advantech ยังได้ประกาศแผนความร่วมมือกับภาคการศึกษาทั่วโลก (University Co-Creation: UCC) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดภาคอุตสาหกรรมที่ยังต้องการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Industrial IoT อีกมาก

ADUN Bukit Tambun ผู้อำนวยการของ InvestPenang และ YB Goh Choon Aik ผู้แทนหัวหน้ารัฐมนตรีของปีนัง กล่าวว่า “ปีนังรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกจัดตั้งศูนย์บริการครั้งนี้ นี่คือสิ่งที่ตอกย้ำถึงความพร้อมเป็นฐานบริการภาคอุตสาหกรรมระดับสากลในภูมิภาคอาเซียน โดยเชื่อว่าการลงทุนครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอัตราการจ้างงานสำหรับชาวปีนัง

Vincent Chang กรรมการผู้จัดการของ Advantech ประจำภูมิภาคเอเชียและระหว่างทวีป กล่าวถึงการจัดตั้งศูนย์บริการครั้งนี้ว่าเป็นก้าวแรกของแผนกลยุทธ์ ‘China Plus One’ ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการสนับสนุนโปรเจ็คต่างๆ สำหรับผู้ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม โดยผสานเอาความสามารถระดับภูมิภาคและบริการระดับท้องถิ่นเข้าด้วยกัน โดยปีนังเป็นรัฐที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ซิลิคอนวัลเลย์แห่งตะวันออก” อีกทั้งยังเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเหตุผลที่ถูกเลือกในครั้งนี้ด้วย กลยุทธ์ครั้งนี้จะช่วยให้ Advantech สามารถสร้างทีมงานระดับท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญในงาน กรุยทางสู่โปรเจ็คใหม่พร้อมทีมงานดูแลระดับภูมิภาคได้ ในวาระเดียวกันนี้บริษัทยังได้ลงนามความร่วมมือร่วมระหว่างอุตสหากรรมและสถาบันการศึกษาด้วย ที่จะเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตั้งแต่รั้วมหาวิทยาลัยต่อยอดสู่การทำงานในภาคอุตสาหกรรม

ในความร่วมมือระหว่าง Advantech และ Piacom จะเป็นการสร้างโซลูชันที่พร้อมใช้ทันทีทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่จะตอบโจทย์ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดย Advantech จะสร้างทีมที่มีความเชี่ยวชาญในโซลูชันในงานเฉพาะทางนี้ โดยมีพันธกิจคือการสนับสนุนผู้ทำงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อริเริ่มโครงการและพัฒนาเชิงลึก นอกจากนี้ Advantech ยังมีการเซ็น MOU กับมหาวิทยาลัยอีก 2 แห่งคือ มหาวิทยาลัย Sains Malaysia และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) โดยวัตถุประสงค์หลักของความร่วมมือคือโครงการฝึกงานจริงและจัดแข่งขันด้านนวัตกรรม ทั้งนี้มหาวิทยาลัย Sains Malaysia เล็งที่จะจัดตั้งศูนย์ฝึกด้าน AIoT ภายในสิ้นปีนี้โดยหวังที่จะฝึกฝนและสร้างแรงดึงดูดทักษะด้าน IoT ให้เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค

นอกเหนือจากการให้บริการซ่อมและบำรุงรักษาแก่ลูกค้าระดับภูมิภาค ให้คำปรึกษาและดำเนินงานโปรเจ็คแล้ว การจัดตั้งศูนย์บริการ ASSC ยังมี 2 ไลน์ผลิตการประกอบผลิตภัณฑ์อีกด้วย โดยเน้นการให้บริการลูกค้าในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เช่น ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย รวมถึงให้ความช่วยเหลือตลาดเอเซียแปซิฟิคไปพร้อมกัน ไม่เพียงเท่านั้นยังให้การดูแลลูกค้าที่ต้องการทำ Digital Transformation และบางประเทศที่ต้องการริเริ่ม AIoT เช่น ฟิลิปปินส์และปากีสถาน ตลอดจน ASSC ยังครอบคลุมถึงการเป็นศูนย์นวัตกรรมเพื่อจัดแสดงโซลูชันเฉพาะทางในภาคอุตสาหกรรมที่พัฒนาร่วมกับพาร์ทเนอร์อีกด้วย

แผนการ UCC Worldwide Expansion ของ Advantech มีเป้าหมายการจัดตั้ง 12 ศูนย์ทดลองร่วมกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั่วโลกภายใน 2 ปี โดยแผนนี้ประกอบด้วยการสร้างมาตรฐานของคอร์ส IoT, คอร์สเรียนแบบเปิดและออนไลน์, ชุดอุปกรณ์ทดลอง และเงินทุนอัดฉีดเพื่อสำหรับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมเพื่อจัดตั้ง 4 โปรแกรมความร่วมมือคือ

  • สร้างศูนย์ทดลองสำหรับงาน Benchmark AIoT
  • จัดการแข่งขันนวัตกรรมด้าน IoT
  • จัดทำ โครงการ Elite100 ค้นหานักศึกษาฝึกงานที่มีความสนใจด้านนวัตกรรม
  • ศึกษาวิจัยร่วมกับพาร์ทเนอร์เกี่ยวกับโซลูชันและสร้างนวัตกรรมด้าน IoT เฉพาะด้าน

ทั้งนี้แผนดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะช่วย Advantech สร้างความร่วมมือระยะยาวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคและนำไปสู่การเกิดขึ้นของผู้มีทักษะตอบสนองอุตสาหกรรมในแต่ละพื้นถิ่น

การก่อตั้งศูนย์บริการของ Advantech ในครั้งนี้ไม่ใช่การแสดงเชิงสัญลักษณ์ถึงความมุ่งมั่นที่จะรุกตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเท่านั้น แต่ยังเป็นการให้คำมั่นสัญญาที่จะสร้างบุคลากรระดับท้องถิ่นที่มีทักษะจำเป็น ความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา และการบูรณาการในภาควิศวกรรม ก้าวเดินนี้จะเพิ่มความแข็งแกร่งในการพัฒนาโซลูชันร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์บริการนี้จะกลายเป็นต้นแบบแห่งการจัดตั้งศูนย์บริการแห่งต่อไปในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

เกี่ยวกับ Advantech

พันธกิจหลักของบริษัท Advantech คือ “ทำให้โลกอัจฉริยะเกิดขึ้นได้จริง” โดยบริษัทถือเป็นผู้นำในตลาดด้าน IoT Intelligent และแพลตฟอร์ม Embedded ซึ่งเพื่อตอบสนองเทรนด์ด้าน IoT, Big Data และ AI บริษัท Adventech ได้นำเสนอโซลูชันฮาร์ดแวร์ด้าน IoT และซอฟต์แวร์ผ่านแพลตฟอร์ม Industrial IoT ที่เรียกว่า WISE-PaaS เพื่อช่วยเหลือธุรกิจของพาร์ทเนอร์และลูกค้าเชื่อมต่อเข้ากับระบบอุตสาหรรมของตน อย่างไรก็ดี Advantech ได้ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์และสร้างสภาพแวดล้อมร่วมกับธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายสู่ความอัจฉริยะในภาคอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับ InvestPenang

InvestPenange เป็นหน่วยงานรัฐปีนังที่ส่งเสริมการลงทุนของรัฐ โดยวัตถุประสงค์คือการพัฒนาและสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนให้แก่ปีนังด้วยการสนับสนุนกิจกรรมของธุรกิจภายในรัฐทั้งจากการลงทุนนจากต่างชาติและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการวางรากฐานให้ปีนังกลายเป็นศูนย์กลางการเติบโตแห่งใหม่ ทั้งนี้ InvestPenang เคยริเริ่มหลายโครงการมาแล้ว เช่น SMART Penang Center (ให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจ SME) และ CAT Center (สร้างผู้มีทักษะที่น่าสนใจ) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://investpenang.gov.my/ และช่องโซเชียลมีเดียที่ Facebook; LinkedIn

ติดต่อทีมงาน Advantech Thailand

LineOA: @Advantech

Facebook: Advantech Thailand

Tel: 02-248-8306~9


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

แนะนำ 9 เครื่องมือสำหรับงาน AI Governance

ประเด็นด้านการใช้งาน AI เริ่มเป็นที่ถกเถียงมากขึ้น จากชื่อเสียงและความเก่งกาจที่เพิ่มขึ้นทุกวัน หรือความเสี่ยงที่ผู้ให้บริการ AI อาจล่วงรู้ถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน และการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านข้อมูล นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่คนร้ายสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้ด้วย ด้วยเหตุนี้องค์กรในปัจจุบันที่ต้องการสร้างโปรเจ็คด้าน AI จึงต้องย้อนกลับมาตั้งต้นด้วยโจทย์ที่ว่า ท่านจะสร้าง …

จับตา “Mistral AI” ดาวดวงใหม่แห่งวงการ AI ระดับโลก

“Mistral AI” สตาร์ตอัปอายุราวแค่ 1 ปีเท่านั้น แต่ได้จับมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Google Cloud, IBM, Microsoft และอื่น ๆ อีกมากมายแล้วเรียบร้อยภายในช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเท่านั้น Mistral AI คือใคร มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง ติดตามได้ในบทความนี้