ADPT

VMware ต่อเวลา General Support ของ vSphere 6.7 ไปถึง 15 ต.ค. 2022

VMware ประกาศขยายเวลาการให้บริการซัพพอร์ต vSphere 6.7 ไปอีก 11 เดือน ไปสิ้นสุดในวันที่ 15 ตุลาคม 2022

Credit: VMware

เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 ทีทำให้ธุรกิจต่างๆได้รับผลกระทบในด้านการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์​เป็นอย่างมาก VMware เล็งเห็นว่าธุรกิจหลายรายต้องการความมั่นคงในการดำเนินการต่อ จึงได้ตัดสินใจยืดระยะเวลา General support period ของ vSphere 6.7 ไปอีก 11 เดือน ไปสิ้นสุดในวันที่ 15 ตุลาคม 2022 จากเดิมที่มีกำหนด End of General Support (EoGS) ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2021

โดยกำหนดการ End of Technical Guidance (EoTG) สำหรับ vSphere 6.7 ยังเป็นวันเดิมในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2023 และสำหรับ vSphere รุ่นอื่นๆ กำหนดการไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

ปัจจุบัน vSphere เวอร์ชันล่าสุดที่ออกมานั้นคือเวอร์ชัน 7 ซึ่ง VMware ได้เพิ่มความสามารถที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับระบบ IT สมัยใหม่เข้ามามากมาย เช่น การรันแอปเป็น Container แบบ Native, DRS แบบ Workload-oriented, และการรักษาความปลอดภัยที่ดีกว่าเดิม โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชันที่ VMware อ้างว่าเป็น “การปรับปรุง ESX ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษ” ได้ที่ https://www.vmware.com/products/vsphere.html


ที่มา: https://blogs.vmware.com/vsphere/2020/06/announcing-extension-of-vsphere-6-7-general-support-period.html


Check Also

[Guest Post] เพิ่มความคล่องตัว สร้างความมั่นคง และเปลี่ยนให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่น ผ่านบริการ Fujitsu Work Life Shift

ธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้รูปแบบการทำงานจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป องค์กรแต่ละแห่งต้องสามารถดำเนินการ อยู่รอด และเติบโตได้ ไม่ว่าโลกรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างรูปแบบเรียนรู้อย่างรวดเร็ว สร้างกลยุทธ์ ที่สามารถปรับเปลี่ยนทันท่วงที ถือเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกความสำเร็จ ซึ่งคุณพรชัย พงศ์เอนกกุล หัวหน้ากลุ่ม DX Modernization บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Fujitsu Work Life Shift หนึ่งในบริการสำคัญที่ช่วยให้ฟูจิตสึสามารถปรับตัว รับมือกับความท้าทาย พลิกโฉมการทำงาน ขับเคลื่อนธุรกิจในยุค New Normal และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญ วันนี้ฟูจิตสึพร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำ Fujitsu Work Life Shift มาสู่องค์กรในประเทศไทย เพื่อร่วมนำพาธุรกิจไปข้างหน้าร่วมกัน บทความนี้จึงขอสรุปรูปแบบการให้บริการ Fujitsu Work Life Shift เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ มองเห็นภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

[Guest Post] ชูธงเทคโนโลยี HPE GreenLake ติดปีก EHR ให้วงการสาธารณสุข

แม้ความท้าทายในแวดวงสาธารณสุขจะเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานก่อนไวรัสโควิด-19 เห็นได้จากแนวโน้มด้านประชากรศาสตร์ เช่น โครงสร้างสังคมผู้สูงอายุทั่วโลก การเพิ่มขึ้นอย่างมากของโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคอ้วน และเบาหวาน การขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งองค์กรอนามัยโลก คาดการณ์ว่า โลกจะขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขราว 13 ล้านคนภายในปี 2035 หรือค่าเวชภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้ความมั่นคงด้านการเงินของระบบสาธารณสุขเป็นเรื่องที่น่ากังวลเช่นเดียวกัน