[Guest Post] Trend Micro เปิดตัวโซลูชัน XDR ยกระดับประสบการณ์ป้องกันภัยไซเบอร์ให้ภาคธุรกิจในยุค New Normal หลังวิกฤตโควิด-19

จากรายงานผลการวิจัย พบว่าภัยคุกคามไซเบอร์สูงขึ้นเป็นอย่างมากในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ซึ่งตรวจจับได้มากกว่า 8 ล้านครั้ง สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและความจำเป็นในการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์เหล่านี้ ด้วยประสบการณ์ในด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีอย่างยาวนานของ Trend Micro (เทรนด์ไมโคร) จึงได้พัฒนาโซลูชัน Trend Micro XDR ที่จะเข้ามาช่วยตรวจสอบ วิเคราะห์ และตอบสนองต่อภัยคุกคามจากไซเบอร์ในยุค New Normal 

 

บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด (Trend Micro (Thailand) Ltd. ) เปิดตัวโซลูชัน Trend Micro XDR ที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์ในการตรวจสอบและตอบสนองต่อภัยคุกคามจากไซเบอร์ในยุค New Normal พร้อมจัดอีเวนท์ออนไลน์ด้วยการเชิญผู้บริหารจากบริษัทต่าง ๆ มาร่วมแบ่งปันแนวคิดและมุมมองในหัวข้อ How to WIN in the Next Normal Threat Landscapes เวลา 14.00 น. วันที่ 24 กันยายน 2563 โดยผู้บริหารที่ร่วมแบ่งปันมุมมองทั้งทางเทคโนโลยีและธุรกิจครั้งนี้ ได้แก่ คุณ ปิยธิดา ตันตระกูล ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด, คุณ สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท SIS Distribution (Thailand) จำกัด (มหาชน) และคุณ จิรยุทธ์ กาญจนมยูร ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายไอที บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ดำเนินรายการโดยคุณ เคน นครินทร์ กรรมการผู้จัดการ และบรรณาธิการบริหาร The Standard

คุณปิยธิดา ตันตระกูล ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย)

 

คุณปิยธิดา ตันตระกูล ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ภัยคุกคามไซเบอร์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ในยุค new normal หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยภัยคุกคามอันดับหนึ่ง คือ Ransomware ซึ่งมีการตรวจพบสายพันธุ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมากกว่า 45% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ผ่านมา ผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่ของแอปพลิเคชันต่างๆ ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นถึง 74% นอกจากนี้ ยังมีรายงานถึงภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ที่มีที่มาจากอีเมลมากถึง 92% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

ด้วยภูมิทัศน์ของภัยคุกคามไซเบอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ Trend Micro XDR จึงเป็นโซลูชันที่เหมาะสมกับโจทย์ในยุคปัจจุบัน ด้วยศักยภาพในการวิเคราะห์, คาดการณ์ภัยคุกคาม และการนำเสนอวิธีการตอบสนองต่อภัยไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการและภาคธุรกิจสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และสามารถรักษาความน่าเชื่อถือขององค์กรไว้ได้อย่างมั่นคง ในช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนผ่านของยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ที่ถูกโควิด-19 เร่งกระบวนการให้เกิดขึ้นในอัตราที่รวดเร็วเกินกว่าที่เคยคาดการณ์กันไว้

 

คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Trend Micro XDR

            Trend Micro XDR เป็นแพลตฟอร์มที่ทำงานในรูปแบบของ Cross-Layered threat detection and response ด้วยการทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลตั้งแต่เครื่องปลายทาง, เครื่องแม่ข่ายในศูนย์ข้อมูล, ระบบอีเมล และระบบเครือข่าย เพื่อส่งมารวมยัง Data Lake หรือที่เก็บข้อมูลส่วนกลาง ที่สามารถวิเคราะห์ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นได้แบบเรียลไทม์ และจัดเรียงความสำคัญของภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมส่งต่อข้อมูลที่ถูกเรียบเรียงเป็นอย่างดี ไปยังนักวิเคราะห์เพื่อทำการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้องค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กสามารถคาดการณ์และหาทางป้องกันภัยคุกคามใหม่ๆ ได้อย่างทันท่วงที

            ศักยภาพที่โดดเด่นของ Trend Micro XDR จึงช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรสามารถรักษาความน่าเชื่อถือขององค์กรไว้ได้ เพราะในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ต้องรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอีเมลของบริษัทถูกแฮ็กหรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาด และผู้คนใช้ชีวิตแบบออนไลน์มากขึ้น นอกจากนี้ Trend Micro XDR ยังช่วยลดช่องว่างในเรื่องทักษะการทำงานของทีมงานในองค์กร เพราะ XDR สามารถทำงานได้อย่างครอบคลุมทุกจุด ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรได้มองเห็นภาพรวมของภัยคุกคามจากไซเบอร์ และหาทางป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น

ส่องกลยุทธ์ของเทรนด์ไมโครจาก ปิยธิดา ตันตระกูล

การที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน เทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Technology) ถือเป็นตัวช่วยที่สร้างความมั่นใจให้กับองค์กรต่างๆ ท่ามกลางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

คุณ ปิยธิดา ตันตระกูล ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า เทรนด์ไมโครมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า หัวใจสำคัญคือเทคโนโลยี ซึ่งเทรนด์ไมโครได้พัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยและตอบโจทย์ลูกค้าอยู่ตลอดเวลา นอกจากเทคโนโลยีแล้ว เทรนด์ไมโคร ยังมีความเข้าอกเข้าใจในกลุ่มลูกค้า ตลอดจนความปรารถนาอย่างแรงกล้าหรือ Passion ที่จะช่วยลูกค้า รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับลูกค้าก็เป็นสิ่งที่สำคัญ

         

เกี่ยวกับบริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด

            เทรนด์ไมโคร เป็นผู้นำระดับโลกด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งมีส่วนช่วยทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบดิจิทัลมีความปลอดภัย ด้วยความชำนาญด้านความปลอดภัยมาเป็นเวลากว่า 30 ปี การวิจัยภัยคุกคามทั่วโลก และการดำเนินการด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง จีงทำให้เทรนด์ไมโครสามารถนำเสนอความยืดหยุ่นให้กับภาคธุรกิจ รัฐบาล และกลุ่มผู้บริโภคได้ด้วยโซลูชันที่มีการเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นคลาวด์เวิร์คโหลด เอ็นด์พอยท์ อีเมล อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (IoT) และเครือข่าย กลยุทธ์ด้านความปลอดภัยของ XGen ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับโซลูชันต่างๆของเทรนด์ไมโคร ซึ่งผสานเทคนิคป้องกันภัยคุกคามที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมที่สำคัญๆได้ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามเพื่อการปกป้องที่ดีขึ้นและรวดเร็วกว่าเดิม เทรนด์ไมโครมีพนักงาน 6,700 ราย ใน 65 ประเทศ และยังมีฝ่ายวิจัยและข้อมูลระดับโลกที่ทันสมัยที่สุดในโลก ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ทำให้เทรนด์ไมโครสามารถสนับสนุนองค์กรต่างๆให้สามารถเชื่อมโยงองค์กรเข้ากับโลกได้เป็นอย่างดี


About Maylada

Check Also

พบผลิตภัณฑ์และงานวิจัยด้าน Cybersecurity จากเหล่า Startup และนักวิจัยไทยได้ในงาน NCSA Thailand National Cyber Week 2023

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ขอเชิญเหล่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Cybersecurity รวมถึงนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงาน Cybersecurity Expo ระดับชาติ “Thailand National Cyber Week 2023” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และอัปเดตเทรนด์ด้าน Cybersecurity และ …

ขอเชิญ Data Protection Officer, Auditor และ HR ร่วมงาน NCSA Thailand National Cyber Week 2023 [17-18 ก.พ. 2023 ณ สามย่านมิตรทาวน์]

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ขอเชิญ Data Protection Officer, Auditor และ HR ทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาและฟังบรรยายในงาน Cybersecurity Expo ระดับชาติ “Thailand National Cyber Week 2023” เพื่อเรียนรู้ถึงข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์บังคับด้าน Cybersecurity และ Data Privacy เจาะลึกในอุตสาหกรรมของไทย รับชมเนื้อหาการบรรยายด้านข้อกฎหมายและประเด็นน่าสนใจที่หลากหลาย พร้อมพบปะกับเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) โดยตรง ในวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ ณ สามย่านมิตรทาวน์