Tag Archives: Real-time protocol

ผู้เชี่ยวชาญสาธิตการโจมตีระบบกล้องวงจรปิดเข้าไป Replay วีดีโอ

ผู้เชี่ยวชาญจาก Forescout ได้สาธิตการโจมตีกล้องวงจรปิดเพื่อให้ตระหนักถึงความเสี่ยงเมื่อไม่ได้รับความใส่ใจในด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยนักวิจัยได้แสดงการโจมตีเพื่อเข้าไปทำการ Replay วีดีโอที่แอบอัดเอาไว้ก่อนหน้า

Read More »