Tag Archives: pholdhanya

ผลธัญญะ เสริมความมั่นคงธุรกิจ ตอบโจทย์ Business Continuity Plan ด้วย Hybrid Cloud ในไทย

ไม่ว่าธุรกิจจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ การวางแผนเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆ นั้นย่อมเป็นสิ่งสำคัญ และบริษัท ผลธัญญะ (มหาชน) จำกัดเองก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ให้ความสำคัญกับ Business Continuity Plan หรือ BCP เป็นอย่างมาก จึงได้มีการลงทุนปรับปรุงระบบ Data Center ที่มีอยู่ให้กลายเป็น Hybrid Cloud อย่างเต็มตัว เพื่อรองรับการทำ BCP ให้ได้อย่างยืดหยุ่น รองรับได้ทุกสถานการณ์ที่อาจคาดไม่ถึงในอนาคต ผลธัญญะ ผู้นำธุรกิจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

Read More »