Tag Archives: phantom domain attack

Slides: 10 อันดับภัยคุกคามบน DNS โดย Infoblox

Infoblox ผู้ให้บริการโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบ DNS เปิดให้ดาวน์โหลด Slides 10 อันดับภัยคุกคามบนระบบ DNS ขององค์กร ตอกย้ำความสำคัญของระบบโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ด้อยไปว่าความสำคัญของแอพพลิเคชัน พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าว

Read More »