Breaking News

Tag Archives: isec

Security 101: คอร์สความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเบื้องต้นแบบออนไลน์ (ฟรี)​ จาก ETDA และ TISA

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ร่วมกับสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) จัดทำคอร์สอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ iSEC รุ่นที่ 5 และปูพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการสอบ CISSP ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ได้ฟรี

Read More »

ETDA ร่วมกับ TISA เปิดรับสมัครคนเข้าร่วมโครงการ iSEC รุ่นที่ 5 ฟรี

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ร่วมกับสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) เปิดรับสมัครผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ประจำภูมิภาคต่างๆ เข้าร่วมโครงการ Information Security Expert Certificate หรือ iSEC รุ่นที่ 5 สำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบประกาศนียบัตร CISSP ของสถาบัน (ISC)2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้สิทธิ์สอบ CISSP ฟรี *

Read More »